ናይ ሐዘን መግለጺ ብምኽንያት ዝበጽሓና ዘሰንብድ መርድእ ዕረፍቲ ብጻይና ኣቶ ኣብርሃምነጋሲ።

መርድእ

ናይ ሐዘን መግለጺ ብምኽንያት ዝበጽሓና ዘሰንብድ መርድእ ዕረፍቲ ብጻይና ኣቶ ኣብርሃምነጋሲ ዝተሰምዓና ዓሚቝ ሓዘን እናገለጽና፤ ንነፍስሄር ኣቶ ኣብርሃም ነጋሲ መንግስተ ሰማይ፤ ንምሉኣት ስድራቤት ድማ ኣምላኽ ጽንዓት ክህቦም እናተመነና ናይዚ መሪር ተረኽቦ`ዚ ዕዙዝ ተኻፋልነትና ንገልጽ

Gereger ገርገር መርበብ ሓበሬታ

ዳሓን ኩን ኽቡር ሓርበኛ ተቃልሳይ ኣቶ ኣብርሃም ነጋሲ

መርድእ

ዳሓን ኩን ኽቡር ሓርበኛ ተቃልሳይ ኣቶ ኣብርሃም ነጋሲ

እግዚኣቢሄር ኢዱ ኣንጺፉ ተቐቢሉ ኣብ ቦታ ገነቱ የእትኻ ንስድራኻን ብዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ንኽሎም መቕርብካን ናይ ቃልሲ ብጾትካን ድማ ጽንዓት ይሃብ :ንህዝቢ ኤርትራ ሓራ ንምውጻእ መዋእልካ ዝተቓለስካሉ ክሳብ ነርክበካ ኢድና ከይ ሃብና ብጽንዓት ከም ንቕጽሎ መብጻዓ ይኹነና ቅሰን ጅግና ሓርበኛ ኣቦ ቃልሲ ኣቶ ኣብርሃ ነጋሲ ብኣካል ድኣ ተፈለየና እምነር ብመንፈስካን ዕላማኻን ግን ኣይተፈለኻናን ። ካብ ገብሪሂወት (ኣቡዓሸራ) ናይ ፍትሓትን ቀብርን ዝግበረሉ ንሶኑይ ክኸውንዩ ቦታ መሕዘን ቦታ ፍትሓት ዝግበረሉን በታ ናይ ቀብርን ዝግበረሉ ኣድራሻ ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ ከነስዕበልኩም ኢና…..

ካብ ገብሪሂወት (ኣቡዓሸራ) 30 ጥሪ 2018 

ተዘክሮታት ስውእ ብጻይ ኣብራሃም ነጋሲ፡

ሐርበኛ ስዉእ ኣብራሃም ነጋሲ።

Image may contain: 1 person, standing, ocean, beard, sunglasses and water

ተዘክሮታት ስውእ ብጻይ ኣብራሃም ነጋሲ፡

-ቅድሚ ሜዳ ምውጽኡ ምስ ስውእ ሓድሽ ወልደገርግስ እንዳተራኸበ ገለ ንእስ ዝበለ ስርሒታት እንዳ ፈጸመ ከሎ ፡ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ብዙሕ ጸገማት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽም ዝነበረ ፡ንኽቅተል ምስ ተመደበ፡ ኣብራሃም ክተዓራረኾ፣ ሓላፍነት ስለዝተዋህቦ መጽናዕቱ ወዲኡ፡ ናብ፡ ፍጻሜ ዝውሰደሉ ቦታ፡ ተቛጸሩ፡ ኣብ ቦታ ምስ በጽሑ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ፡ ስጉምቲ ተወስደ’ሞ፡ ኣጋጣሚ፡ እቲ ዝተቀትለ፡ ከይሞተ ስለዝረድእዎ፡ ቀታልየይ ኣብርሃም ነጋሲ እዩ ስለ ዝበለ፡ ኣብረሃም ካብ ተሓቢእሉ ዝነበረ ቦታ ወጺኡ ንሜዳ ተሰለፈ።

1974-1976= ጥምጥም ምስ ጸረ-ገድሊ ዝሰርሖ ታሪኻዊ ጅግንነት።

— ጸረ ገድሊ ክቀትሉዎ 4 ካሚን ወይ ቃጻ ዘፍሸለ

—ባንኪ ደቀምሓረ ብምጽናዕ ፣ዝነበረ ገንዘብ ንብረት ስውራ ዝገበረ።

–ስርሒታት ከተማ ኣስመራ ፌዳይን ኮይኑ ዝሰርሐ፣

— ኮርስ ጸጥታ ኣብ ሜዳ ብምውሳድ ፡ ናይ ምምሕዳር ጋሽ ሓላፊ ጸጥታ ኮይኑ ክሳብ ንሱዳን ንኣቱ ዘመሓድር ዝነበረ ብጻይ እዩ።

ኣብራሃም፡ መትከላዊ ዕላማታት ተጎዝጊዙ ዝኸይድ፡ ንጉዕዞ ቃልሲ ብምሉእ ዓቕሙ ዝሰርሕ፡ ቐቢጸ ተስፋ ዘየርኢ፡ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ፡ ዝኸይድ መስርሕ ብወድዕነት እምበር፡ ብስምዒት ዘይግምግም። ንጸላኢኡ ብልክዕ ዝግምግ። ንመኻይዱ ውን ፈትየዮ ኢሉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዘይንእድ ብጻይ እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ኣብ ጉባኤታቱ

ዝወሰኖ ውሳኔ፡ ኣኽቢሩ፡ ምስ ዝሰርሕ፣ ጥራሕ እዩ ክዕወት ዝኽእል ይብል።

ከምኡ’ውን፡ ሕቶና፡ ሃገርን ህዝብ ንምድሓን ሓኒንና ንስራሕ እንዳበለ ሓሊፉ።

መንግስተ ሰማይ የዋርሶ።።

ሚኪኤል በየነ

ጥዑም ለይቲ ሕደር ዘይበሎ ህዝቢ ኣለና፡

Image may contain: 1 person, suit

ጥዑም ለይቲ ሕደር
ዘይበሎ ህዝቢ ኣለና፡
ዓድና ዓዲ ስቓይ ዓዲ ለቕሶ፡እሱራትና ባኣሽሓት ብሕፍሶ፣እምበኣር ካብ ደለይቲ ለውጢ ፍታሕ ዝጽበ ህዝቢ ኣለና፣እዚ ኣጸቢቕና እንፈልጦ ሓቂ እዩ።
ኣብ ሃገርና ኣሰርትን ቀተልትን ከለዉ ድቃስ የለን። እቲ በበይኑ ኩዳን ጣቕዒትን ደለይቲ ፍትሒ ክሰምር ካብ ምሕሳብ ዓዲ ኣይወዓልናን፣ለውጢ ደኣ ንደሊ ኰንና እምበር ፡በየናይ መንግድስ ሓርቢቱና እዩ፣ ብኢትዮጵያ ዘለዉ ካልእ ይብሉ፡ብሱዳን ማእከላይ ምብራቕ ዘልዉ፡ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዘለዉ ካልእ ይብሉ፣ነዚ ምብህሃል ኣብ ሓደ ምምጻእ፡ፍርቂ መንገዲ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ እዩ፣እንተኾነ ኣይጻሓፎን ኣምላኽ ዶኾን ይኸውን፣እንታይ ደኣ ብኸመይ ኣብ ዓወት ከም ንበጽሕ ብክልሰ ሓሳብ ጨቢጥናዮ ኣለና፡ ግብሪ ግን ነሲሕካ እንተዘይኣቲኻያ ኣዝያ ርሕቕቲ እያ። ነቲ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ሂወትን ንብረትን ስደትን ክሳራ ኣሰኪሙና ዘሎ ስርዓት ፖለቲካዊ ድንዕታ እሞ ኣብ ዲያስፖራ ሓንቲ እኳ ኣይገብሮን እዩ። ንገበነኛታት ቀተልቲ ብሓይሊ ብረት ጥራይ ኢኻ ከተምበርክኾም ትኽእል፣ እንተዘየሎ ከም ወትሩ ክቐምደካ እዩ።
እቲ በበይኑ ጣቕዒትን ኩዳን ከሎ እሞ እንታይ ይገበር፣ ኩናማ ዓጢቓ፡ሳሆ ዓጢቓ፡ ዓፋር ዓጢቓ፡ ድሕነት ዓጢቓ ወዘተ ትርጉም ዝተሳእኖ ኣገባብ ቃልሲ፣ ክምክታ ኣይክእላ፡ ሰሚረን ክሰርሓ ኣይክእላ፣ ዋናታተን ወያኔ ብምዃኖም ኣብሩኻ እንተተባሂለን የብሩኻ፡ ተስኣ ተባሂለን ይትስኣ፡ ስለዚ ብናተን ሃገራዊ መደብ ሓቢረን ክገብራ ዘይክእላ መጋበርያ ወያኔ እየን፣ ሰሙን መሳሪፍ እንተተኸሊአን ዝብትና እውን እየን። ኤርትራዊ ብናቱ ኤርትራዊ ኣጀንዳ ምስ ዝብገስ ህዝቢ እውን ይስዕቦ፣ ጎረባብቲ ተጸቢኻ ዝሰልጥ ሃገራዊ ዕማም የለን፣ ንሰን ከም መፈራርሒ ንስርዓት ኤርትራ ጅሆ ዝተታሕዛ፡ ብከፋፊልካ ግዛእ ዝተወደባ መብዝሕተአን ኣሳተፍቲ ዘይኮና ቀተልቲ ግዜን መናዋሕቲ ዕምሪ ስርዓት ህግደፍ ኢልካ ምሕላፈን ይሓይሽ።

ስለዚ ክመጽእ ዘለዎ ካልእ ካብ ብሄረይ ብሄርካ ናጻ ዝኾነ ንሕብረ ብሄራዊ ኣቃውማ ዝውክል ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ። ኣብ ገምገም ዘሎ ስርዓት ኤርትራ ደፊኡ ዘጽድፍ ሓይሊ ብመእንእሰያትን ብምኩራት ዝምራሕ ሰርሲሩ ክወጽእ ኣለዎ፣ ኢሰያስ ኣብ መንጎ ኲናትን ሰላምን ተቐርቂሩ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ መራሒ እዩ፣ ብዘይ ስምረትና ወትሩ ምስ ሰሓቐ እዩ። እሞ ኣሕዋት ደቂ ሃገር እቲ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ወገንና፡ ካብዚ በበይኑ ዕላማን ኣካይዳን፡ ወይ ካብ በበይኑ ጣቕዒትን ኩዳን ወጺእና ከነናግፎ ይግባኣና እዩ፣ ተበጊስና ዝብሉ ሓይልታት እንተልዮም እውን ብእውጅ ሰዓቡና ይበሉ፣ ሎሚ ወይ ንዑፋ ወይ ንወንጭፋ ክትከውን ኣለዋ እምበር፡ መግመግ እናበልካ ቃልሲ ኣይካየድን እዩ። ቃልሲ መሪሕን ተወፋይነት ዜጋታት ጥራይ እዩ ዝሓትት። እሞ ኣይንሕመቕ ካባና ዝጽበ ህዝቢ ከም ዘሎ ኣይንረስዕ ሓደራ።
ደለይቲ ፍትሒ ናብ ዓዲ
ገፋዕቲ ህዝቢ ናብ ፍርዲ
እዚክፍጸም’ዩ ብግዲ !!

Eritrea Says Solving Ethiopian Crisis Key to Regional Progress Bloomberg news.

See the source image

Eritrea’s president said Ethiopia, which has been rocked by two years of sporadic protests, must solve its political crisis if the two neighbors are to mend relations and spur development in the Horn of Africa.

 “The people of Ethiopia defiantly have to reevaluate the future of their country and decide how they will proceed without any intervention from external powers,” President Isaias Afwerki told local media this month, according to a transcript on the Information Ministry’s website. “For both countries to fully be able to seize future opportunities, first the current crisis in Ethiopia has to be straightened out.”

Ethiopia had seen sporadic, often deadly protests since late 2015 and temporarily enacted a state of emergency due to the unrest that was mainly in the central Oromia region. The government this month freed more than 100 political detainees, including an opposition party chairman, as steps it said would “establish a national consensus and widen the political sphere.”

Eritrea achieved independence from Ethiopia in 1993 after decades of armed struggle. The two countries fought again in 1998-2000 over the disputed territory of Badme in a conflict that left at least 50,000 people dead. Relations remain tense.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-24/eritrea-says-solving-ethiopian-crisis-key-to-regional-progress

Eritrean Women’s Demonstration&Conference(ህጹጽ መጸዋዕታ ናይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሰላማዊ ሰልፊን ኮንፈረንስ)

እዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብድምቀት ከቢሩ ንኽውዕል ናይ ኩልና ተሳታፍነት ይሐትት።ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ክዕወት ኣብ መሪሕነትን ኣብ ኩሉ መዳያት ንክሳተፋ ምትብባዕ። ኩሉ ጽቅጠታተን ወጊድ ኢለን ካኣ ኣብ ጎኒ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሳተፋ ምግባር።

Image may contain: 1 person, text