መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብዛዕባ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ

Image result for image of globe of womens day

 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዝጀመረሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ናይ ስራሕተኛታት ምንቅስቃሳት ኣብ ምጅማር ዕስራ ክፍለ-ዘመን ኣብ ሰምየን ኣመሪካን ኤውሮጳን እዩ። ኣብ 28 የካቲት 1908 ኣብ ነውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ኣልባሳት እተፍሪ ዝነበረት ትካል ዝሰርሓ ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ ጸረ- ሕማቕ ኣተሓሕዛን ኲነታትን እታ ትካል ኣመልኪተን ሰላማዊ ሰልፊ ገበራ። ንዓመትኡ ኣብ 28 የካቲት 1909 ንኽብርን ዝኽርን ሰራሕተኛታት ደቂ-ኣንስትዮ ተባሂሉ ብናይ ኣመሪካ ደሳዊ ሰልፊ ዝተዳለወ ናይ መጀመርያ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ተባሂላ ተኸብረት።

ብ1910 ኣብ ኮፐንሃገን (ደኒማርክ) ዝተኻየደ ናይ ኣህጉራውያን ደሳውያን ኣኼባ ወላኳ መዓልቱ ብፍሉይ እንተዘይወሰነ ንኽብሪ እቲ ኩሉ እንትናዊ መሰላተን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ኣህጉራዊ ባህሪ ዘለዎ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ክኸውን ወሰነ። ድሕሪ እዚ ውሳኔ’ዚ ዓመት መጽአ ብተኸታታሊ ናይ ምንቅስቃስ ይግበር ነበረ። እታ ዕለት ግን ካብ 28 የካቲት ናብ 8 መጋቢ ዝተቐየረትሉ ምኽንያት እታ ዕለት ኣብ መወዳእታ ሰንበት ውርሒ የካቲት ይገበር ምስ ተባህለ እታ መዓልቲ ድማ ከም ኣጋጣሚ ኣብ ዕለት 8 መጋቢት ስለ ዝነበረት፣ ቀጺሉ ከም ልምዲ 8 መጋቢት ከም ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኰይና ትበዓል ኣላ። በዚ ምኽንያት’ዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም፡ ዓመት መጽአ ክትዝከር ትነብር ኣላ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ሃገራዊ፡ ብሔራዊ፡ አቲኒካዊ: ቋንቋዊ፡ ባህላዊ፡ ቊጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዘየገድስ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መላእ ዓለም ዘመዝገብኦ ዓወታት ዝዝከረላ ዕለት እያ።

ካብ’ቲ ግዜ’ቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቅ-ኣንስትዮ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ኣብ ዓለም ምሉእ ብማዕረ ተቐባልነት እንዳረኸበን እንዳተባዕለን ይመጽእ ኣሎ። ኩሉ መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምኽባር ከምኡ’ውን ተሳትፎአን ብፍላይ ኣብ ፖለቲካውን ቊጠባውን መዳያት ምርግጋጽ እንዳሓየለን እንዳዓበየን ክመጽእ ክኢሉ እዩ። ነዚ ከኣ እቲ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ተበግሶ ዝግበሩ ዝነበሩ ኣህጉራዊ ዋዕላታት ንኣህጉራዊ ምንቅስቓሳት ደቂ-ኣንስትዮ ዓቢ ደገፍ ከም ዝዀኖ ይፍለጥ።

ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ኣካል ደቂ-ኣንስትዮ ዓለም እዚ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ’ዚ የገድሰን ጥራሕ ዘይኰነ ብጽሒተን ገንዘበን’ውን እዩ። ከብዕልኦን ቃልሰን ክግምግማሉን ዕማመን ምዃኑ ብሩህ ክኸውን ይግባእ። ርግጽ’ዩ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ባህልታት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ፣ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ዝዀነ ወጽዓታት ትነብር ነይራ ሕጂ’ውን ኣላ። ኣብ ሕብረተ-ሰባት ኣመሪካን ኤውሮጳን ደቂ-ኣንስትዮ መሰለን ንምርግጋጽ ክቃለሳ ክሸባሸባ ከለዋ፡ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ክጅምር ከሎ ክቃወማ ከለዋ፡ ሰላምን ልምዓት ንምርግጋጽ ክቃለሳ ከለዋ፡ ደጊመን’ውን ንካልኣይ ውግእ ዓለም ከይጅመር ክነጽጋ ከለዋ፣ ጋል ኣንስተይቲ ኤርትራ ግን ኣብ ልዕሊ’ቲ ውሽጣዊ ማሕበራዊ ወጽዓኣ፡ መግዛእታዊ ወጽዓ ተሰኪማ ትጐዓዝ ከም ዝነበረት ይፍለጥ። በዚ ምኽንያት እዚ ጓል-ኣንስተይቲ ኤርትራ ብድርብ ወጽዓ እንዳተሳቐየት ትነብር ነይራ ክበሃል ይከኣል።

ነዞም ድርብ ወጽዓታት እዚኣቶም ግን በብተራ መድረኾም ሓልዮም ክፍትሑ ከም ዝግባእ ጓላንስተይቲ ኤርትራ ጽቡቕ ገይራ ኣንጊሃ ፈሊጣቶም ከም ዝነበረት ዝሕብሩ ታሪኻዊ መርትዖታት ይምስክሩ እዮም። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብፖለቲካዊ ቀጺሉ ድማ ብረታዊ ቃልስታት ክነጣጠፉ ከለዉ፡ ኤርትራዊት ጓላንስተይቲ ንቃልሲ ክትሳተፍ ቅርብቲ ነይራ እያ። እንተዀነ ግን ብፍላይ ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ ብረታዊ ቃልሲ እቲ ናይ ውሽጢ ማሕበራዊ ውጽዓ ዘንቀሎም ብዙሓት ዕንቅፋታትን መጻወዲያታትን የጓንፉዋ ነበሩ። ጓላንስተይቲ ኤርትራ ነዚ’ውን ብጥበብን ትዕግስትን ስዒራ፡ ኣብ ጐድኒ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋታ ኰይና መዓንጥኣ ሸጥ ኣቢላ ቃልሳ ብዕቱብ ተተሓሓዘቶ።

ታሪኽ ቃልሲ ኤርትራ ከም ዘረጋገጾ፡ ጓላንስተይቲ ኤርትራዊት ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋታ ከቢድ ዋጋን መስዋእትን ከፊላ እያ። ኣብ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝዀኑ ናይ ቃልሲ ስርሒታት ከም ኣብ ድሕሪ ግንባር ጸላኢ ብምእታው ብዙሓት ስርሒታት ከም ዘዐወተት ብዓውታን ብኩርዓትን ዝትረኽ እዩ። ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ቅድመ ግንባር ምስ ደቂ-ተባዕትዮ ብማዕረ ከቲታን ተሰዊኣን እቲ ቀዳማት ዕላማኣ ኣረጋጊጻ። ይኹን እምበር ግሉጽ ዝዀነ ኣድልዎ ስለ ዝተገበረ ኣብ’ቲ ዝለዓለ ጽፍሕታት ከም’ቲ ዝተቓለሰቶን ዘመዝገበቶ ዓወታትን ክትረብ ኣይከኣለትን። ብኣንጻሩ በቲ ቀይዱ ሒዝዋ ዝነበረ ማሕበራዊ ባህልታት ንኽትእሰር ብዙሕ መሰናኽላት ተገይሩላ። እቲ ስማውን መሳርሒ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ዝዀነ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ እንተዀነ’ውን ንመሰል ደቂ-ኣንስትዮ ክጣበቕስ ይትረፍ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ መሪሕነት ህግደፍ መሸፈኒ ኰይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣስናን ዘይብሉ ልሙስ ማሕበር እዩ።

 

ፖሊሲታት ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ ህግደፍ ንኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ እዩ ዝብድል ዘሎ። ደቂ-ኣንስትዮ’ውን ካብ’ዚ ነጻ ክዀና ኣይክእላን እየን። “ብዘይ ደቂ-ኣንስትዮ ተሳትፎ ምዕባለ የለን” ዝብል ጭርሖ ቅሂሙ ተሪፉ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኰነ መጠነ-ሰፊሕ ዝዀነ በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ይወርድ ኣሎ። ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ናብ መርወዪ ስምዒታት ሰበ-ስልጣን ህግደፍ ተቐይረን። ስለ’ዚ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ንደቂ-ኣንስትዮ ዘጓንፍ ዘሎ ዓመጽ መዘና የብሉን። እዚ ዓመጽ እዚ ከኣ ኣህጉራዊ ገበን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ። ከምውጽኢቱ ጥንስን ሕርስን ምስኰነ ብሓፈሽኡ እቲ ሕብረተ-ሰብ ብፍላይ ከኣ ስድራ-ቤት ይነጽገን። እዚ ተግባራት’ዚ ፈጠራ ዘይኰነስ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ዝተረጋገጸ ተረኽቦ እዩ። ነዚ ዓመጽ እዚ እንዳርኣየ ከም ዘይርኣየ ሱቕ ዝበለ ኤርትራዊ ዜጋ ንርእሱ ገበነኛ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ።

ከም ውጽኢት እዚ ዓመጽን ምዝመዛን መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከም’ቶም በደል ዝበጽሖም ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን ሃገር ናይ መጻኢ ጸልማት እምበር ብርሃን ክርእያ ስለ ዘይከኣላ ናብ ፍልሰታዊ ስደት ኣምሪሐን። ኣብ’ዚ’ውን ከም’ቶም ኣብ ንግዲ ተዋፊሮም ንደቂ-ሰባት ዝብድሉ ዘለዉ፣ መሓዉራት ህግደፍ ኣብኡ ተዋፊሩ ብፍላጥ ብትካላቱ ዘካይዶ ዘሎ ገበናዊ ወፍሪ እዩ። ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከኣ ኣብ ዓለም ዝመስከሮ ጸገም ኣትየን ይርከባ ከም ዘለዋ ንርእዮ ዘለና ሓቂ እዩ።

ስለ’ዚ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን መሰረታዊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላተን ንምርግጋጽ ስለ ዝቃለሳ ዘለዋ፣ ከም ኣካል ኣህጉራዊ ደቂ-ኣንስትዮ ነዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ከብዕላን ክዝክራን ብእኡ ኣቢለን ድማ ጉዳየን ዓለም ክርድኣለን ክቃለሳ ባህሪያዊ እዩ። ነዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮና ዝወርድ ዘሎ መጠነ-ሰፊሕ ዓመጽን በደልን ኣለልዮም ደቂ-ተባዕትዮ ኤርትራውያን ከም ኣሕዋቶም፡ ኣደታቶም፡ ኣንስቶም፡ ደቆም፡ ሓትኖታቶም፡ ኣሞታቶም ወዘተ ዝወርድ ዘሎ በደል ዓገብ ብምባል ምስ ጠለባተን ደው ክብሉን ክቃለሱን ክጣበቑን ይግባእ ንብል። እዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ከም ዕድል ወሲደን ሰለማዊ ሰልፊ ኣዳልየን ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮና ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ድማ ዘይተቐጠበ ደገፍ እንዳሃበ ኣብ ጐድነን ደው ኢሉ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንኹሉ ከብርህ ይፈቱ

 

መንግስተ ሰማይ የዋርስካ ክቡር ኣቦና ሐጅ ሙሳ መሐመድ ኑር። ጽንዓት ንስድራቤትን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን።

መርድእ

Image may contain: 1 person, hat and closeup

ኣቦና ሐጅ ሙሳ መሐመድ ኑር ሕጂ ኣይኮነን ዓሪፉ ካብታ ንህዝቡ ኣጆኻ ጽናዕ ንመሰልካ ጠጠው በል ኢሉ ዝትቃወመላ ዕለት ኣትሒዙ  ኢዩ ተሰዊኡ።ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን  ኩቡር ዋጋ ከፉሉ።ጽንዓት ማለት ትርጉሙ ነዚ ኑኡስ ወልዶ ብግብሪ እምበር ብጃህራ ከምዘይመጽእ ዓቢ ትምህርትን ተሪኽን ሐዲጉ።እምበኣር  እዞም ጀጋኑ ኣቦታትና እቲ ቆራጽነቶም ስጋብ ሕጂ ስረኦም ከምዘይፈትሑ ንጸላኢ ድቃስ ዝኸልእ መልእኽቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ተቃውሞኦም ብግብሪ ቀጻሊ ሙኻኑ ንርእዮን ንሰምዖን ኣለና።

እዚ ኣብ ደገ ዝስማዕ ነውሪ ኣዘራርባታት ግን እዞም ዓበይቲ እናበልካ ምንሻው  ናይ ኤርትራዊ ባህሊ ኣይኮነን።ኣቦና ሐጅ ሙሳ ተባዕ ወዲ 92 ዓመት ኢዮም፡ መን ኢዩ’ኸ መኪቱ ንህግደፍ እምብለይ ንመስል ህዝበይ ኢሉ ስጋብ መስዋእቲ ዝትበጀወ? እንታይ ገደሲኒ ኢሉ ዕረፍቲ ኣይመረጸን ፡ኣቦና ዶ ኣይኮኑን ጅግና ወዲ 92 ዓመት?ኣብ ከንዲ ኣብ ማሙቅ ስድሪቤቱን  ኣብ ዓራቱ ዝዓርፍ እንታይ መሪጹ?እታ ደቀይ ዘሳቀየት  ቤት ማእሰርቲ ካብ 50ታት ኣትሒዛ ምሶኦም ሽመይ ኣብ መንደቅ ይጻሐፈለይ ኢሉ ኣብታ ዝሕልቲ ስሚንቶ ኣብ መንጎ ደቁ ብመስዋእቲ ተፈላልዩ።

መንእሰይ ኣበይ ኣሎ እቲ ሕነ ምፍዳይ? ኣበይ ኣሎ እቲ ናይ ቃልሲ ወኒ ?እዚ ኹሉ ዝምለስ ሕቶ ከሎ ምውርዛይ ግን ትርጉም የብሉን፡ኣብ ስራሕ እቶ  ኣቦና ሐጅ ሙሳ እምቢ ንመሰለይን መሰል ህዝበይን ኢሎም ዘይሕለል ቆራጽነትን ትብዓትን ተዓጢቆም ኣጆኹም  ኣለና ዝትወለዔት ሽምዓ ኣይትጠፍእን ግንባረይ ይህብ ቅድሚ ህዝበይ ስለዝበሉ  በዚ ኣረሜናዊ ህግደፍ ድሕሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምጽናሕ እቲ ዘይተርፍ ብመስዋእቲ ብጃ ህዝቦም ንዘላለም ተፈልዮምና።

ኣቦና ሐጅ ሙሳመሐመድ ኑር መንግስተሰማይ የዋርስኩም፡

ጽንዓት ንስድራቤትን ንሙሉእ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራን

unitederitreamedia.com

 

 

 

ሓድነት ኤርትራዉያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ERITREAN UNITY FOR JUSTICE – UK

Image result for ERITREAN UNITY FOR JUSTICE – UK logo images

ዕድመ ናብ አኼባ ሓድነት ኤርትራውያን፡ ኣብ ከተማ ሎንዶን

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ንዕለት 11 መጋቢት 2018 ካብ ሰዓት ሓደ ድ.ቀ. ዝጅምር ሕዝባዊ ኣኼባ ክነካዪድ ስለዝኾና፡ ኣብዚ ኣኼባ`ዚ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

ኣብ`ዚ ኣኼባ`ዚ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ ዝገበርናዮ ሥራሓትን፡ ንዝመጽእ ሒዝናዮም ዘለና መደባትን፡ ከምኡ`ውን ህልው ኩንተታት ሕዝብናን ፖሊቲካ ሃገናን ክንድህስስ ኢና። ብተወሳኺ ድማ ሥነፍልጠታዊ ኣስተምህሮታት ዝህቡና ክልተ ምሁራን ሰባት፥ ኣቶ ዩሱፍ መሓመድ ብርሃንን ኣቶ ተስፋይ ገብረሚካኤልን ክህልዉና እዮም። ኣብዚ ናይ ሓድነት ኣኼባ፥ ብዙሓት ኤርትራውያን፥ ካብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብና፥ ንኽትሳተፉ ብትሕትና ንዕድም።

ኩላትና ከም እንፈልጦ፥ እዚ ሎሚ አብ ሃገርና ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ አደራዕ፥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሕዝቢ ኤርትራ፥ ኣብ ዘሎ ይሃሉ ብሓቂ መሪሩዎ ኢዩ ዘሎ። ሕዝብና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይጠፍእ ኣሎ። ሃገርና ሕዝቢ ዘይብላ መሬት ትኸውን አላ። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ከምዘለዎ እንተቐጺሉ ድማ፥ ኣብ ምንታይ ከምዝድምደም ብሩህ እዩ። ኣጸቢቕና እንተ ሓሲብናዮ ድማ፥ ኣብ ሕልናና ናይ ኣፈርክቡ ደወል ይቓጭል ኣሎ።

ነዚ ኣንጠጥዩና ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ሓደጋ፥ ክንብድሃሉ እንኽእል: ዘየወላውል መገዲ ሓቢርካ ምዝታይን ንናይ ሓባር ሽግር ናይ ሓባር ፍታሕ ምምጻእ ጥራሕ እዩ። ኩላትና ኤርትራውያን፥ ብዘይ ወዓል ሕደር፥ ተኣኪብና፥ እሂን ምሂን ምባል የድልየና ኣሎ። እዚ ንምስላጥ ኮሚቴ ሓድነት ኤትራውያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ቀጻሊ ሕዝባዊ ኣኼባታት እንዳ እካየድና ኣብ ሞንጎና ምትእምማንን ምርድዳእን ክፍጠር ንሠርሕ ኣሎና።

ኩልኻትኩም ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንእትፈልጡዎም ሰባት ክትዕድሙን; ክትሳተፉን፡ እጃምኩም ከበርክቱን፥ ንኹሉ ኤርትራዊ ብኽብሪ ንዕድም። እዚ ጉዳይ ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ፡ ዓዳማይን ተዓዳማይን የብልናን። እዚ አኼባዚ ዕላምኡ ንኽወቅዕ ንእትገብሩዎ አበርክቶ ኣቐዲምና ነመስግነኩም።

ኣሕዋትኩም

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ

ዕለት፥ 11 መጋቢት 2018: ሰዓት 1:00 ድ. ቀ. ይጀሚር

ኣድራሻ፥ Initiatives of Change, 24 Greencoat Place, London, SW1P 1RD ዝቐረበ ባቡር ጣብያ፥ ቪክቶሪያ (Nearest tube station: Victoria Station) http://www.greencoatplace.org/

Eritrean Relief and Development Association ዑደት ንረድኤት ብማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

Image result for Eritrean Relief and Development Association logo image

ዑደት ንረድኤት ብማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

ማሕበር ረዲኤትን ምዕባሌን ኤርትራ (ማረምኤ) ከም ግብረሰናይ ማሕበር መጠን፡ ነጻ ዝኾነ ሰብኣዊ ናይ ረድኤት ማሕበር ኢዩ። ካብ ሃገርና ኤርትራ ንዝተፈናቐሉን በብግዜኡ ዝስደዱን ስደተኛታት ኤርትራውያን ብንኡስ ዓቕሙን ብናይ ደገፍቱ ሓደ ሓደ ግብረ-ሰናያት ንኡሳን ማሕበራትን ኣዝዮም ግዱሳት ውልቀ-ሰባትን እናተሓገዘ ክረድእ ዝጸንሐን ዘሎን ማሕበር ኢዩ። ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺቡ ከም ናይ ወጻኢ ናይ ረድኤት ትካል ኮይኑ ዝተመዝገበ እውን ኢዩ።

ሓውና ካሕሳይ ይሕደጎ, ሓደ ካብቶም ብወለንትኦም ኣካየድቲ ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ ኮይኑ፡ ዑደት ንረድኤት ኣብ ስደት ንዘሎ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቅዱስ ናይ ግብረ- ሰናያት ዕላማ መሰረት ብምግባር ካብ ፍርቂ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ናብ ሕ/መ ኣሜሪካ ክንቀሳቐስ ስለዝኾነ ምሉእ ምትሕግጋዝኩም ከይፍለዮ ብክብሪ ነዘኻኽር።

ንሓበሬታ ናብ ህይውት ገ/ሚካኤል ምውካስ ይከኣል ፡ ስልኪ 1(317) 362-3107፡ email፡ inedlave2010@hotmail.com

ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

Tour for Fundraising by Eritrean Relief and Development Association The Eritrean Relief and Development Association (ERDA) is a Non-profit, humanitarian organization. ERDA is licensed as a Non-profit, humanitarian organization. ERDA has been active supporting Eritrean refugees displaced from their homes. ERDA, with limited capacity of members, joining with other Non-profit humanitarian organizations and individual donors are making tremendous efforts.

We have the pleasure of having our brother Kahsay Yehdego is one of the volunteers Board of Directors, representative in the field is coming to USA in mid-March for a month. With a kindly reminder, ERDA is asking for your full support to demonstrate successful fundraising events. These funds will benefit Eritrean refugees, with respect.

For info, contact Hiwet G/Michael ፡ Mobile 1(317) 362-3107፡ email፡ inedlave2010@hotmail.com

Eritrean Relief and Development Association