ልፍንቲ ማለት በቲ ልሙድ ትግርኛ ፣

ልፍንቲ ማለት በቲ ልሙድ ትግርኛ ፣ ከም ኣብነት ክልተ ሓረስቶት ሓድ ሓደ ኣብዑርዝውንኑ፣ ልፍንቲ ገይሮም ሓደ መዓልቲ ሓደ ክሓርሶም ይውዕል ድሕሪኡ ከኣ እቲ ክልኣይሓረስታ ክሓርሶም ይውዕል ። ብእብረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ገለ ክፋል ሕብረተሰብናብሓደ ብዕራይ ምሕራስ ልሙድ ስለ ዘይኾነ
Read More

ቁጣዔ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፣ ብማሕበር ተበግሶ ጀርመን

ቁጣዔ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፣ ብማሕበር ተበግሶ ጀርመንቅድሚ 30 ዓመት፤ ግንቦት 1991 ሰራዊት መግዛእቲ ካብ ሃገርና ብህዝባዊ ሰራዊትውላድ ህዝቢ ኤርትራ ፈጺሙ ተሳዕሩ፤ልዕሊ ሚእቲ ሽሕ ሰራዊት ምርዃትገዲፉ፣ጭርኡ ደጒሉ ካብ ምሉእ ሃገር ተሓግሒጉ ወጺኡ፤ኣብ ምሉእሃግርና፤ገጠራትናን ከተማታትናን ህዝብና ብሓባር ንሰሙናት ብሓጎስ እናዓለለእና ተሓቛቘፈን ተሰዓዓመን
Read More