ህጹጽ መጸዋዕታ ንሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ስቶክሆልም ኩልኻ ኤርትራዊ ብህዝብኻ ትሐምም ።

Image may contain: one or more people and text

1, ኣብ ግብጺ ገበን ዘይብሎም ክነሶም ብግጉይ ክሲ ኣብ ሓደ ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ገበነኛታት ዝፍረዱሉ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ንዝርከቡ 5 ኤርትራውያን ኣሕዋትና መንግስቲ ግብጺ ንጉዳዮም ዳግመ ግምት ክህቦን፡ ከም ስደተኛታት መሰሎም ተሓልዩ ናብ ንቡር ሂወቶም ክምለሱ ምእንቲ ካብዚ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ክፈትሖም ጻውዒትና ንምቕራብ፡ ኣብ ኣፍደገ ኢምባሲ ግብጺ ኣብ ስቶክሆልም ንድሕሪ ጽባሕ

ሮቡዕ 21/08/19 ካብ ሰዓት 11:00 -12:00

ኣብዚ ኣድራሻ ድምጽና ክነስምዕ ስለዝኾንና ተሓወሱና ። ኢምባሲ ግብጺ –

Strandvägen 35, 104 40 Stockholm

Eritreans  for Unity, Justice and Salvation, Seattle Branch.

 

Image result for eritrean berhe desta image

Tomorrow is a Double election Day

This is to inform  all Deleyti Fethi  Eritreans of Seattle  that tomorrow, August 18th, 2019, is the awaited date, on which, we have to elect our Deleyti Fethi  leadership  for the  next year, and also  to elect three delegates to represent our city at a national  level.   

In consideration of the present, volatile political situation in Eritrea,  involving the safety of many young high school students, who, for the first time, are gallantly defying the non ending  Sawa Military Service  program, it is imperative for us all, in the Diaspora, to rush for unity, and save the lives of  the young students steadfast on their  admirable decisions

Historically speaking, we had  shamelessly betrayed those Eritrean  heroes,  like Bitewoded Abraha, Wedi Ali, Aboy Haji Musa and others, who sacrificed their lives, thinking that we will follow their moves, but we failed them, which should  haunt us forever. The fact that the Yeakel Movement, which is spearheaded by our youth and females has become highly inspirational for us, but it is incumbent upon us all, not to lose its momentum.      

 

The first sign of our unity is, to practically attend all  public meetings of national concern,  starting tomorrow’s. Again, we mean saving the lives of  hundreds, if not thousands, of endangered  young students in Eritrea, which is a matter of  individual moral imperativeness.  

 

Hence, we see you tomorrow at the public meeting.

 

Address  of  meeting: 3515 South Alaska Street, Seattle,

                                    Washington, 98118.

Time : Exactly 2: 30 pm

Eritreans  for Unity, Justice and Salvation, Seattle Branch.

 

Thank you very much.  

ንኹልኽን ኣሕዋት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቀማጦ ኣብ ሂዩስተንን ከባቢኣን፡

Image may contain: tree, text, nature and outdoor

ኹቡራት ኣሕዋት ብቀዳምነት ዕዙዝ ሰላምታና ነቅርብ ብምቅጻል ካኣ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኽን ጽቡቅ ክትህልዋ ትምኒትና ኢዩ።እምበኣርከስ  ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉ ዕለት  መስከረም 1/1961  ሰለዝኾነ ነዚ ዕዙዝ ፍላሚ ብረታዊ ቃልስና ኻኣ ክብሪ ንምሃብ በዚ ኣጋጣሚ ኩልና ነዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ንምብዓል ዓቅምና ንዘፍቅዶ ኩልና ተኣኪብና ነዚ ወሪዱና ዘሎ ሽግር ክንመያየጥን ከሙኡ ውን ማሕላና ነከነሔድስን ንዳሎ። ንሕና ምስ ህዝብና  ወጽዓ ህዝቢ ወጽዓና ስለዝኾነ ሐላፍነት ተሰኪምና ነዘን ኣብቲ ስርዓት ዘለዋ ኣሕዋትና ውን ከነረዲኤን ሐላፍነት ኣለና።ስለዚ ነዚ በዓል ዝኸውን ኩልና በብክእለትና ሕምባሻ ሻሂ ቡን ጌርና ክንዳሎ ብኽብሪ ነተሐሳስብ ፡ኣድራሻ ጌና ኣይወጸን ዘሎ ንግዝዩኡ ግን ኩልና ደቂ ኣንስትዮ ክንዳሎ ንምሕጸነክን።እንተተኻኢሉ ውን ኩልና ሐምላይ (green)ሕብሪ ዘለዎ ካምቻ ወይ ክዳን እንተተረኺቡ ጽቡቅ ኔሩ ንምንታይሲ ነቲ ክብረትን መስዋእትን ናይቶም ኣቦታትናን ኣያታትናን ተዘክሮታት ኢዩ ኢልና ስለ ተመያየጥና ኢዩ።

ዕለት 9/1/2019

ሰዓት ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀጥሪ -8፡00 ምሽት ኢዩ

ካብ ግዝያዊት ሽማግለ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሂዩስተን

ሕቶ ወይ ክንውሰኾ ዘድሊ ምድላዋት እንተሎ ደውላ ናባይ ወይ ናብ ርግኣት ኣብርሃ

ብደሐን ምጻ።

USCRI commends Representative Ilhan Omar

Image may contain: 28 people, people smiling, crowd and outdoor

USCRI commends Representative Ilhan Omar and her 43 Congressional colleagues for urging transparency from the White House and the Department of Homeland Security on deporting #Eritreansdenied asylum and currently living in the U.S. You can read her letter here bit.ly/33d2vER.

In 2017, USCRI co-signed an appeal, led by The America Team for Displaced Eritreans and signed by 67 additional NGOs saying, “We believe, and we can cite numerous authorities to confirm, that those removed to Eritrea would likely be tortured or killed by the Eritrean regime. We also believe that any such removal not only would be egregiously inhumane, but would violate the United Nations Convention Against Torture and the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees to which the U.S. is party.”citing torture and death for those deported. Read the letter here http://bit.ly/2YHPTSP

Keep our Eritrean brothers and sisters safe. Join USCRI in advocating on behalf of asylees and refugees. refugees.org/donate

እቶም ክልተ ጎርሓ

Image result for isayas and abiy ahmed images

መኖም ከም ዝጎርሕ ክሳዕ ዝንጸር ክልተጎርሓት ምባልና ይቕጽል። ብዝኾነ ካብኦም ዘለና ስግኣት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ ንኸደናግሩና ዝሰርሕዎ ሾው ድማ መስጢርናዮ በሃልቲ እዮም፡ኣብ ኢሰያስ ዘሎ ተንኰልን፡ኣብ ዶክተር ኣቢይ ዝረአ ሽሕጣን ተደምረናልን ጥሙሕ ወደባት ኤርትራን ክሳዕ ቅርቅርትና በጺሑናስ ከበራብረና እውን ኪኢሉ እዩ። ሀ- ኣብ ውሽጢ’ዚ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሚልዮናት ዶላራት ንስርዓት ኤርትራ ስለ ትእውዶ፡ሓደ ምስ ዶክተር ኣቢይ ኣዛራሪብዎም ከም ዝኸውን ይግመት እዩ፡ ዝተረፈ ግን ገምጋም ስምምዕ ሰላም ምስ 7 ነጥብታቱ ምዃኑ ርዱእ እዩ፡ካብቲ ስሊኹ ብሜድያት ኢትዮጵያ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ፡ ኢሰያስ ዶብ እንተዘይተሓንጺጹ ዝኾነ ስምምዕ ክትግብር ድልዊ ከምዘይኮነ ክዛረባ ጸኒሐን፡ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ የለን ክብሉ ጸኒሖምሲ ነገር ጣቋ ዶ፡ዶብ ክባሃል ከሎ ወያኔ ትግራይ ማለት እውን እዩ፡

ስለዚ ርጡብነት ናይቲ ብሂል ኣብ ተኣማንነት ኣይበጽሐን፡ብዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኤርትራ ሚልዮናት ዶላር ብመንገዲ ኣየር ተኣዊዳ ፡ክንከፍል ኣይንኽእልን ዝብል ናይ ኢሰያስ 03 እውን ተሰሚዑ ኣሎ፡እንተኾነ መደብ ኢሰያስ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ፡ቁጠባ ኤርትራ ኣዕንዩ ንሃገርና ዕዳን ዕንዲዳን ክገብራ ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ፡ ጽርግያን መገዲ ባቢርን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዓሰብን ምጽዋዕን ካኣቱ ብምዃኑ፡ገለ እጃም ኤርትራ ትኸፍሎ ክህልዋ እዩ፡ትሕተ ቅርጺ ወደባት እውን ክዕረ ኣለዎ፡ መዐረዪ ሚልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ፡ከምዚ ጌርካ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ብዕዳ ከምዘይትትስእ ጌርካ ትምስሳ ፡ህላዌ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝምርኰስ ጌርካ ናብ ኢትዮጵያ፡እንተ ብፈደረሽን እንተ ብኮምፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ንምድማራ ይሽራሕ ምህላዉ ክንግንዘብ ይግባእ።

ለ- ገና ርዱእ ዘይኮነ ነገር፡እቲ ብሃታ ሃታ ዝተኸፍተ ኢምባሲ ኢትዮጵያ፡ኣምበሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ክሳዕ ሕጂ ወረቐት ስርሑ ንኢሰያስ ኣየረከበን ትብል ሓንቲ ካፒታል ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ፡እቲ ምኽንያት ክትገልጾ ከላ ድማ፡ኢሰያስ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ከመይ ጌሩ ደኣ ኣምበሳደር ሬድዋን ስርሑ ኣብ ኣስመራ ጀሚሩ ካልእ ስጊንጢር ኣሰራርሓ ኢሰያስ እዩ፡ እዞም ክልተ ጎርሓት ገና ዝተደናገረ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ዝረኸቡ ናብ ናይ ሓባር ዕላማኦም ንኽበጽሑ ከኹሱና እዮም፡ኢሰያስ ብሽርሑ ዶክተር ኣቢይ ብጉርሑ ንዝኸይድ ዘሎ ጽንተት ህዝብናን ዕንወት ሃገርናን እምብዛ ዓቢ እዩሞ ብዘይካ ብሓባር ምምካት ካልእ ምርጫ የለን።
ሃገር ምድሓን እንኮ ሓላፍነትን ግቡእን
ሃገራውያን ኤርትራውያ ጥራይ እዩ፡
ኣበድ ተስፋይ

መኖም ከም ዝጎርሕ ክሳዕ ዝንጸር ክልተጎርሓት ምባልና ይቕጽል። ብዝኾነ ካብኦም ዘለና ስግኣት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ ንኸደናግሩና ዝሰርሕዎ ሾው ድማ መስጢርናዮ በሃልቲ እዮም፡ኣብ ኢሰያስ ዘሎ ተንኰልን፡ኣብ ዶክተር ኣቢይ ዝረአ ሽሕጣን ተደምረናልን ጥሙሕ ወደባት ኤርትራን ክሳዕ ቅርቅርትና በጺሑናስ ከበራብረና እውን ኪኢሉ እዩ። ሀ- ኣብ ውሽጢ’ዚ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሚልዮናት ዶላራት ንስርዓት ኤርትራ ስለ ትእውዶ፡ሓደ ምስ ዶክተር ኣቢይ ኣዛራሪብዎም ከም ዝኸውን ይግመት እዩ፡ ዝተረፈ ግን ገምጋም ስምምዕ ሰላም ምስ 7 ነጥብታቱ ምዃኑ ርዱእ እዩ፡ካብቲ ስሊኹ ብሜድያት ኢትዮጵያ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ፡ ኢሰያስ ዶብ እንተዘይተሓንጺጹ ዝኾነ ስምምዕ ክትግብር ድልዊ ከምዘይኮነ ክዛረባ ጸኒሐን፡ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ የለን ክብሉ ጸኒሖምሲ ነገር ጣቋ ዶ፡ዶብ ክባሃል ከሎ ወያኔ ትግራይ ማለት እውን እዩ፡

ስለዚ ርጡብነት ናይቲ ብሂል ኣብ ተኣማንነት ኣይበጽሐን፡ብዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኤርትራ ሚልዮናት ዶላር ብመንገዲ ኣየር ተኣዊዳ ፡ክንከፍል ኣይንኽእልን ዝብል ናይ ኢሰያስ 03 እውን ተሰሚዑ ኣሎ፡እንተኾነ መደብ ኢሰያስ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ፡ቁጠባ ኤርትራ ኣዕንዩ ንሃገርና ዕዳን ዕንዲዳን ክገብራ ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ፡ ጽርግያን መገዲ ባቢርን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዓሰብን ምጽዋዕን ካኣቱ ብምዃኑ፡ገለ እጃም ኤርትራ ትኸፍሎ ክህልዋ እዩ፡ትሕተ ቅርጺ ወደባት እውን ክዕረ ኣለዎ፡ መዐረዪ ሚልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ፡ከምዚ ጌርካ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ብዕዳ ከምዘይትትስእ ጌርካ ትምስሳ ፡ህላዌ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝምርኰስ ጌርካ ናብ ኢትዮጵያ፡እንተ ብፈደረሽን እንተ ብኮምፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ንምድማራ ይሽራሕ ምህላዉ ክንግንዘብ ይግባእ።

ለ- ገና ርዱእ ዘይኮነ ነገር፡እቲ ብሃታ ሃታ ዝተኸፍተ ኢምባሲ ኢትዮጵያ፡ኣምበሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ክሳዕ ሕጂ ወረቐት ስርሑ ንኢሰያስ ኣየረከበን ትብል ሓንቲ ካፒታል ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ፡እቲ ምኽንያት ክትገልጾ ከላ ድማ፡ኢሰያስ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ከመይ ጌሩ ደኣ ኣምበሳደር ሬድዋን ስርሑ ኣብ ኣስመራ ጀሚሩ ካልእ ስጊንጢር ኣሰራርሓ ኢሰያስ እዩ፡ እዞም ክልተ ጎርሓት ገና ዝተደናገረ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ዝረኸቡ ናብ ናይ ሓባር ዕላማኦም ንኽበጽሑ ከኹሱና እዮም፡ኢሰያስ ብሽርሑ ዶክተር ኣቢይ ብጉርሑ ንዝኸይድ ዘሎ ጽንተት ህዝብናን ዕንወት ሃገርናን እምብዛ ዓቢ እዩሞ ብዘይካ ብሓባር ምምካት ካልእ ምርጫ የለን።
ሃገር ምድሓን እንኮ ሓላፍነትን ግቡእን
ሃገራውያን ኤርትራውያ ጥራይ እዩ፡
ኣበድ ተስፋይ