ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

Image result for ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT images

ኲነታት ሃገርና ኤርትራ

ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ሀ. ኲነታት ሃገርና ኤርትራ ብሓጺሩ ለ. ኲነታት ደምበ ተቛውሞ ብሓፈሻ ከምኡ’ውን ሐ. ኲነታት ግሃድኤ ሕድሪ ክንጠቅስ ኢና።

ኲነታት ሃገር ብሓጺሩ፡- ሓፈሻዊ ኲነታት ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ቃራና ዝዀነ መገዲ እዩ ዘሎ። ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ከም ሃገር ሓደ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ኰይና ኣላ። ሃገር ኤርትራ ብውሕዱ ርእሳ ትኽእለሉ ጸጋታት ኣለዋ። እንተዀነ ግን መራሒ ገባቲ ጭፍራ ህግደፍ ንኹሉ ስለ ዝገበቶ ሃገርና ብቊጠባ ባይታ ዘቢጣ ትርከብ። ህዝቢ ኣብ ናይ ጥምየት መድረኽ ኣትዩ ኣሎ። ናይ ሃገር ቊጠባዊ ፖሊሲ ኣይፍለጥን ባጀት’ውን ኣይፍለጥን። ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ከይነብር ብዝዀነ ነገር ከምዘይቃዶን ከምዘይራኸብን ከም ዘይይተኣማመንን ክገብሮ ለይቲ ምስ መዓልቲ ከይሰልከየ ጭፍራ ህግደፍ ይሰርሕ ኣሎ። መሰረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝዀነት ስድራቤት መሰረታዊ ዕማማታ ከተሰላስልስ ይትረፍ እኳ ደኣ ንትበታተን ህግደፍ ይዘራርግ ኣሎ። ኩሎም ማሕበራዊ ፈትልታት ህዝብና ከም ዝበታተኹ ገይሩ እዩ። ምስ እዚ ጐንጐድኑ ኩሎም መሰረታዊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሃገርና ህግደፍ መጠነ ሰፊሕ ዝዀነ ግህሰታት ክፍጽም መዓልታዊ ዕማማቱ ኰይኑ ይርከብ። መራሕ ጭፍራ ህግደፍ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ገበን ገይሩ ኩሎም ፖለቲካዊ መሰላትን ዲሞክራስያዊ መሰላት ኩልኩላት እዮም። ኮታ ኩሉ ንደቂ-ሰባት ዘድሊ ዝዀነ ነገር ኣብ ኤርትራ ተሓሪሙ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኩሉ መሰላቱ ዝተመንዝዐ ህዝቢ መብዛሕትኡ መንእሰይ ሓይሊ ሃገር ካብ ሃገሩ ተጓሕጉሑ ከም ዝስደድ ገይርዎ። እምበኣር ሕጂ ዘሎ ምርጫ ቃልሲ እምበር ካልእ የሎን። ዝመረሮ ህዝቢ ኣመና ርብዒ ዘመን ዝኣክል ተጸሚሙ ሕጂ ግን “ኣሳፊሕካ ሞት ተዀርሚኻ ሞት” ስለ ዝዀነ እታ እንኮ ምርጭኡ መዓንጣኽ ሸጥ ኣቢልካ ኣሲርካ ቃልሲ ምክያድ ጥራሕ እዩ።

ኲነታት ደምበ ተቛውሞ፡– በቲ ካልእ ሸነኽ ኣብ ናይ ተቛውሞ ደምበ ኣሰራርሓን ኣከያይዳን ኣይግደን ኰይኑ ኣሎ። ነቲ ወሪዱ ዘሎ መዓት ዝዳረግ ኣወዳድባን ኣቀላልሳን ኣይርአን ኣሎ። እዚ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ኣባላት ዝዀና ውድባት ዘካየድኦ ሰሚናር ቀስ ኢሉ ናብ’ቲ ባህሪያዊ ናይ ምቕሃም ገጹ ዝተመልሰ ይመስል። እዚ ክቅልበስ ይግባእ። ፖለቲካዊ ውድባት ክንዲ ጠለብ ህዝብን ሃገራዊ ሓላፍነትን ክስምዖም ይግባእ። “ሰገንሲ ርእሳ እንተቀበረት ዝተሓብኤት ይመስላ ከም ዝበሃል መራህቲ ተቛውሞ ካብ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ ክወጽኡ ህዝቢ ይጠልብ ኣሎ። እዚብዘየጋጊ መልኮዑ ግሉጽ ኰይኑ ኣሎ። ብዝነበረ ኣገባብ ቃልሲ ኣይሰርሕን እዩ። እዛ ዝተገበረት ሰሚናር ኣበይ ተፈላልዮም ኣበይ ተሰማሚዖም ንህዝቢ ግሉጽ ክገብርዎ ይግባእ።

ብካልእ ወገን ነቲ ዓማጺ ስርዓት ዝዳፈር ኣብ ውሽጢ ብጀጋኑ ዝዀኑ ንኽብሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተላዕሉ ተራ ሰባት ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ መስዋእቲ እዚ ኣብነታዊ ስለ ዝዀነ ኣብ ኩሉ ክፍለዓለማት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንተግባራት ጭፍራ ህግደፍ ዝኹንን ንረብሓ ህዝቢ ንዝተስኡ ጀጋኑ ኣብነታውያን ዝድግፍ ቁጥዐ ብዘለዎ መልክዕ ሓያል ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ቀንዩን ዝተረፈ ከኣ ጌና ንኽግበር ኣብ ምሽብሻብ ኣሎ። ነዚ ተበግሶ እዚ ግሃድኤ-ሕድሪ ደጋፊኡን ንዝያዳ ዱልዱል ቃልሲ ንምክያድ ከኣ ኩሉ ግዜ ቅሩብነቱ ክገልጽ ይፈቱ።

Image may contain: 1 person, crowd and outdoor

እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኣብ ደንሃኽ (The Hague) ዝበሃል ከተማ ሆላንድ (The Netherlands) እዩ። ህዝቢ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። ጌና ክሳብ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ራእይ ዝረጋገጽ ከኣ ቃልሱ ቀጻሊ ምዃኑ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ገሊጽዎ እዩ።

ግሃድኤ-ሕድሪ፡- ግሃድኤ-ሕድሪ ጉባኤ ንምግባር ይቀራረብ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ-ዓለማት ዝርከቡ መሰረታት ግሃድኤ-ሕድሪ ውድባዊ ጉባኤ ንምዕዋት ይነጣጠፉ ኣለዉ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ መሰረታት ዳግመ-ስርርዓት ብምክያድ ንጉባኤ ዝውክሉ ኣባላት ድሮ መዚዞም ናብ ቦታ ጉባኤ ይጐዓዙ ኣለዉ። ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ኣመሪካ ዝርከቡ ኣባላት ስርርዓቶም ድሕሪ ምድልዳል ጉባኤ ንምዕዋት ዘድልዩ ንዋታዊ ሓገዛት ኣብ ምቅርራብ ይርከቡ። ከምኡ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ውድባዊ ንጥፈታትና ስርርዓት ምድልዳል ጥራሕ ዘይኰነስ ስርርዓት ኣብ ምስፋሕ’ውን ዓቢ ተራ ከበርክቱ ይርከቡ። ብሓፈሽኡ ኣብቲ ንርኹስ ተግባራት ገባቲ ጭፍራ ህግደፍ ንምቅላዕ ዝግበር ምልዕዓላትን ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያድን ዘሎ ናይ ርብርብ ቃልሲ ምስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ተሳትፋኦም ብልዑል ወንን ሞራልን ክነጥፉ ይርከብ ኣለዉ። መሰረታት ግሃድኤ-ሕድሪ ንወፍሪ ምልዕዓል ኣብ ኩሉ ቦታታት ብሓፈሻ ኣብ ጀርመን ድማ ብፍላይ ብዕቱብ ተተሓሒዞሞ ይርከቡ። ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ሙንሽን ዝበሃል ከተማ ብኣባል ማእከላይ ባይቶ ብጻይ ኣብርሃም ተስፋገርጊስ ዝተማእከለ ኣገዳሲ ሰሚናር ተኻይዱ። ብንቓልሲ ዝተዓጠቑ መብዛሕትኦም መንእሰያ ኣብ ከተማ ሙንሽን ሓደ ጉጅለ ተመስሪቱ ከም ዘሎ ተፈሊጢ ኣሎ። ንጡፍ ቃልሲ ኣብ ባይታ ክፍጽም ዝወፈረ ጉጅለ ምዃኑ ከኣ ይፍለጥ።

Image may contain: 8 people, people sitting

ብተወሳኺ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ብጻይ ማሕሙድ ዕላጅን ኣባል ሽማግለ ጨንፈር ጀርመን ናይ ህዝባዊ ውደባ ሓላፊ ብጻይ ገብረኪዳን ገብረዝግን ዝተረኸብሉን ዝመርሕዎን ናይ ስቱትጋርድን ከባቢኣን ሰሚናር እዩ። ከም’ቲ ኣብ ም8ንሽን ዝተገበረ ኣብ ስቱትጋርድ’ውን ሓደ ሓያል ጉጅለ ተመስሪቱ ይርከብ።

ኣቐድም ኣቢሉ ድማ ኣብ ከተማ ፍራንክፉርት ዕዉት ዝዀነ ጉባኤ ከም ዝተሰላሰለ ይዝከር። እዚ ዝስዕብ ስእሊ ድማ ክፋል ናይ’ቲ ዝነበረ ጉባኤ ዝገልጽ እዩ።

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and indoor

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!

ዜናን ባህልን ቤት ጽሕፈት

ግሃድኤ-ሕድሪ

13-11-2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *