መንግስተ ሰማይ የዋርስካ ክቡር ኣቦና ሐጅ ሙሳ መሐመድ ኑር። ጽንዓት ንስድራቤትን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን።

መርድእ

Image may contain: 1 person, hat and closeup

ኣቦና ሐጅ ሙሳ መሐመድ ኑር ሕጂ ኣይኮነን ዓሪፉ ካብታ ንህዝቡ ኣጆኻ ጽናዕ ንመሰልካ ጠጠው በል ኢሉ ዝትቃወመላ ዕለት ኣትሒዙ  ኢዩ ተሰዊኡ።ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን  ኩቡር ዋጋ ከፉሉ።ጽንዓት ማለት ትርጉሙ ነዚ ኑኡስ ወልዶ ብግብሪ እምበር ብጃህራ ከምዘይመጽእ ዓቢ ትምህርትን ተሪኽን ሐዲጉ።እምበኣር  እዞም ጀጋኑ ኣቦታትና እቲ ቆራጽነቶም ስጋብ ሕጂ ስረኦም ከምዘይፈትሑ ንጸላኢ ድቃስ ዝኸልእ መልእኽቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ተቃውሞኦም ብግብሪ ቀጻሊ ሙኻኑ ንርእዮን ንሰምዖን ኣለና።

እዚ ኣብ ደገ ዝስማዕ ነውሪ ኣዘራርባታት ግን እዞም ዓበይቲ እናበልካ ምንሻው  ናይ ኤርትራዊ ባህሊ ኣይኮነን።ኣቦና ሐጅ ሙሳ ተባዕ ወዲ 92 ዓመት ኢዮም፡ መን ኢዩ’ኸ መኪቱ ንህግደፍ እምብለይ ንመስል ህዝበይ ኢሉ ስጋብ መስዋእቲ ዝትበጀወ? እንታይ ገደሲኒ ኢሉ ዕረፍቲ ኣይመረጸን ፡ኣቦና ዶ ኣይኮኑን ጅግና ወዲ 92 ዓመት?ኣብ ከንዲ ኣብ ማሙቅ ስድሪቤቱን  ኣብ ዓራቱ ዝዓርፍ እንታይ መሪጹ?እታ ደቀይ ዘሳቀየት  ቤት ማእሰርቲ ካብ 50ታት ኣትሒዛ ምሶኦም ሽመይ ኣብ መንደቅ ይጻሐፈለይ ኢሉ ኣብታ ዝሕልቲ ስሚንቶ ኣብ መንጎ ደቁ ብመስዋእቲ ተፈላልዩ።

መንእሰይ ኣበይ ኣሎ እቲ ሕነ ምፍዳይ? ኣበይ ኣሎ እቲ ናይ ቃልሲ ወኒ ?እዚ ኹሉ ዝምለስ ሕቶ ከሎ ምውርዛይ ግን ትርጉም የብሉን፡ኣብ ስራሕ እቶ  ኣቦና ሐጅ ሙሳ እምቢ ንመሰለይን መሰል ህዝበይን ኢሎም ዘይሕለል ቆራጽነትን ትብዓትን ተዓጢቆም ኣጆኹም  ኣለና ዝትወለዔት ሽምዓ ኣይትጠፍእን ግንባረይ ይህብ ቅድሚ ህዝበይ ስለዝበሉ  በዚ ኣረሜናዊ ህግደፍ ድሕሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምጽናሕ እቲ ዘይተርፍ ብመስዋእቲ ብጃ ህዝቦም ንዘላለም ተፈልዮምና።

ኣቦና ሐጅ ሙሳመሐመድ ኑር መንግስተሰማይ የዋርስኩም፡

ጽንዓት ንስድራቤትን ንሙሉእ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራን

unitederitreamedia.com

 

 

 

ሓድነት ኤርትራዉያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ERITREAN UNITY FOR JUSTICE – UK

Image result for ERITREAN UNITY FOR JUSTICE – UK logo images

ዕድመ ናብ አኼባ ሓድነት ኤርትራውያን፡ ኣብ ከተማ ሎንዶን

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ንዕለት 11 መጋቢት 2018 ካብ ሰዓት ሓደ ድ.ቀ. ዝጅምር ሕዝባዊ ኣኼባ ክነካዪድ ስለዝኾና፡ ኣብዚ ኣኼባ`ዚ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

ኣብ`ዚ ኣኼባ`ዚ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ ዝገበርናዮ ሥራሓትን፡ ንዝመጽእ ሒዝናዮም ዘለና መደባትን፡ ከምኡ`ውን ህልው ኩንተታት ሕዝብናን ፖሊቲካ ሃገናን ክንድህስስ ኢና። ብተወሳኺ ድማ ሥነፍልጠታዊ ኣስተምህሮታት ዝህቡና ክልተ ምሁራን ሰባት፥ ኣቶ ዩሱፍ መሓመድ ብርሃንን ኣቶ ተስፋይ ገብረሚካኤልን ክህልዉና እዮም። ኣብዚ ናይ ሓድነት ኣኼባ፥ ብዙሓት ኤርትራውያን፥ ካብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብና፥ ንኽትሳተፉ ብትሕትና ንዕድም።

ኩላትና ከም እንፈልጦ፥ እዚ ሎሚ አብ ሃገርና ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ አደራዕ፥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሕዝቢ ኤርትራ፥ ኣብ ዘሎ ይሃሉ ብሓቂ መሪሩዎ ኢዩ ዘሎ። ሕዝብና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይጠፍእ ኣሎ። ሃገርና ሕዝቢ ዘይብላ መሬት ትኸውን አላ። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ከምዘለዎ እንተቐጺሉ ድማ፥ ኣብ ምንታይ ከምዝድምደም ብሩህ እዩ። ኣጸቢቕና እንተ ሓሲብናዮ ድማ፥ ኣብ ሕልናና ናይ ኣፈርክቡ ደወል ይቓጭል ኣሎ።

ነዚ ኣንጠጥዩና ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ሓደጋ፥ ክንብድሃሉ እንኽእል: ዘየወላውል መገዲ ሓቢርካ ምዝታይን ንናይ ሓባር ሽግር ናይ ሓባር ፍታሕ ምምጻእ ጥራሕ እዩ። ኩላትና ኤርትራውያን፥ ብዘይ ወዓል ሕደር፥ ተኣኪብና፥ እሂን ምሂን ምባል የድልየና ኣሎ። እዚ ንምስላጥ ኮሚቴ ሓድነት ኤትራውያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ቀጻሊ ሕዝባዊ ኣኼባታት እንዳ እካየድና ኣብ ሞንጎና ምትእምማንን ምርድዳእን ክፍጠር ንሠርሕ ኣሎና።

ኩልኻትኩም ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንእትፈልጡዎም ሰባት ክትዕድሙን; ክትሳተፉን፡ እጃምኩም ከበርክቱን፥ ንኹሉ ኤርትራዊ ብኽብሪ ንዕድም። እዚ ጉዳይ ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ፡ ዓዳማይን ተዓዳማይን የብልናን። እዚ አኼባዚ ዕላምኡ ንኽወቅዕ ንእትገብሩዎ አበርክቶ ኣቐዲምና ነመስግነኩም።

ኣሕዋትኩም

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ

ዕለት፥ 11 መጋቢት 2018: ሰዓት 1:00 ድ. ቀ. ይጀሚር

ኣድራሻ፥ Initiatives of Change, 24 Greencoat Place, London, SW1P 1RD ዝቐረበ ባቡር ጣብያ፥ ቪክቶሪያ (Nearest tube station: Victoria Station) http://www.greencoatplace.org/

Eritrean Relief and Development Association ዑደት ንረድኤት ብማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

Image result for Eritrean Relief and Development Association logo image

ዑደት ንረድኤት ብማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

ማሕበር ረዲኤትን ምዕባሌን ኤርትራ (ማረምኤ) ከም ግብረሰናይ ማሕበር መጠን፡ ነጻ ዝኾነ ሰብኣዊ ናይ ረድኤት ማሕበር ኢዩ። ካብ ሃገርና ኤርትራ ንዝተፈናቐሉን በብግዜኡ ዝስደዱን ስደተኛታት ኤርትራውያን ብንኡስ ዓቕሙን ብናይ ደገፍቱ ሓደ ሓደ ግብረ-ሰናያት ንኡሳን ማሕበራትን ኣዝዮም ግዱሳት ውልቀ-ሰባትን እናተሓገዘ ክረድእ ዝጸንሐን ዘሎን ማሕበር ኢዩ። ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺቡ ከም ናይ ወጻኢ ናይ ረድኤት ትካል ኮይኑ ዝተመዝገበ እውን ኢዩ።

ሓውና ካሕሳይ ይሕደጎ, ሓደ ካብቶም ብወለንትኦም ኣካየድቲ ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ ኮይኑ፡ ዑደት ንረድኤት ኣብ ስደት ንዘሎ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቅዱስ ናይ ግብረ- ሰናያት ዕላማ መሰረት ብምግባር ካብ ፍርቂ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ናብ ሕ/መ ኣሜሪካ ክንቀሳቐስ ስለዝኾነ ምሉእ ምትሕግጋዝኩም ከይፍለዮ ብክብሪ ነዘኻኽር።

ንሓበሬታ ናብ ህይውት ገ/ሚካኤል ምውካስ ይከኣል ፡ ስልኪ 1(317) 362-3107፡ email፡ inedlave2010@hotmail.com

ማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

Tour for Fundraising by Eritrean Relief and Development Association The Eritrean Relief and Development Association (ERDA) is a Non-profit, humanitarian organization. ERDA is licensed as a Non-profit, humanitarian organization. ERDA has been active supporting Eritrean refugees displaced from their homes. ERDA, with limited capacity of members, joining with other Non-profit humanitarian organizations and individual donors are making tremendous efforts.

We have the pleasure of having our brother Kahsay Yehdego is one of the volunteers Board of Directors, representative in the field is coming to USA in mid-March for a month. With a kindly reminder, ERDA is asking for your full support to demonstrate successful fundraising events. These funds will benefit Eritrean refugees, with respect.

For info, contact Hiwet G/Michael ፡ Mobile 1(317) 362-3107፡ email፡ inedlave2010@hotmail.com

Eritrean Relief and Development Association

ቃል ሐዘን ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ

ደ ሓን ኩን ጽኑ ዕ !

ብጻ ይ ብር ሃ ነ መን ነ ት ሰ ብ መር ገ ጽ`ዩ ፤ ን መር ገ ጽ ዝኽፈል ዋጋ ኸኣ ኣ ሎ ። እ ቲ ዝዓበ የ መር ገ ጽ ከ ኣ ን ና ይ ሓባ ር ረ ብሓ ትወስ ዶ መር ገ ጽ`ዩ ፤ መኻይዱ ኸኣ ዓ በ ይቲ ዝኸፍል ዎ ዋጋ ኣ ሎ ። ጸ ብጺብካ ዘ ይውዳ እ ዋጋ ። ሓደ ካ ብኦ ም ነ ር ካ ። ዓ ቢ ሰ ብ ።

ካ ብቲ ኣ ጸ ቢቁ ዘ ዕ ብየ ካ ኸኣ ን ኤር ትራዊ ጂኦ ፖለ ትካ ዝጾ ሮ ኩሉ ዓይነ ት ፍል ል ያ ት ሰ ቲኻ ኣ ብ ነ ፍስ ኻ ነ ቲ ብዙሕ ከም ሓደ ከ ተር እ ዮ ዝኸኣ ል ካ ምን ባ ር ካ`ዩ ።

ተጋ ዳ ላ ይ ብር ሃ ነ ገ ሹ ፡ ኩሉ`ዩ ዝመውት፤ እ ቲ ዘ ሕዘ ነ ኒ ግና ኣ ብ ዕ ብየ ትካ ሃ ገ ር ካ ክ ትሓቅፎካ ዘ ይምኽኣ ላ ን ፤ ብደ ገ ደ ገ ኻ ክ ትሰ ና በ ተና እ ን ኮ ለ ኻን `ዩ ።

እ ዚ እ ቲ ን ዓይ ዝስ ማዓ ኒ `ዩ ፤ እ ን ተ ን ስ ኻ ን ቃል ሲ ሓር ነ ት ዝተቀየ ሰ ግዜን ዕ ድመን ከምዘ የ ለ ካ ብ ሰ ብካ ን ላ ዕ ሊ ትፈል ጦ ጉዳ ይ ስ ለ ዝነ በ ረ ክምህ ከ ይበ ል ካ ኢኻ ኸድካ። እ ዚ ኣ ከ ያ ይዳ ኻ`ዚ`ዩ ኸኣ ከ ጸ ና ና ዓ ና ።

ብሰ ላ ምዕ ረ ፍ

ጽን ዓ ት ን ቤተ ሰ ብ ፈተውትን ኣ ቶ ብር ሃ ነ ገ ሹ

ኣ ወል ኼር ዓ/ሓፊዝ

The security apparatus foils the smuggling of large quantities of goods to Eritrea February 21, 2018 3:28 PM 132 Kassala (smc)

The National Security and Intelligence Service (NSS) managed to thwart the smuggling of large quantities of consumer goods in the state of Kassala, which was on its way to Eritrea.

A security source familiar with the (smc) said that the security service continued its efforts to implement presidential directives to declare a state of emergency and border closure and combat smuggling to and from Eritrea, revealing the seizure of a large number of consumer goods in the villages (Qalsa, Radeef, Daman, and the promise of our master) The border between the two countries, pointing to the seizure of 2 stores and a quantity of goods loaded with the appearance of the animals in the village (priest) Previ Kassala, next to the seizure of the number of (2) Lori and (6) Land Cruiser vehicle in the village of Daman loaded with consumables, Sugar is destined for smuggling in the village of’Ad Sidna.

The source stressed the vigilance and readiness of the security apparatus to combat smuggling and the prosecution and seizure of all smugglers and smuggled goods.

Red Sea Government and visiting Turkish delegation holds Joint talks February 22, 2018 8:13 am by: Nihad Mohamed

Government of the Red Sea State and the visiting Turkish delegation led by Turkish Deputy Prime Minister Hakan Jawish Oglu held Wednesday joint talks in Port Sudan city.

The talks reviewed horizons of cooperation and coordination to implement projects adopted as part of Strategic Partnership Agreement signed during visit of President of Turkey to Sudan in December of last year.

Governor “Wali” of the Red Sea State Ali Ahmed Hamid presented full briefing to the Turksih delegation about the State’s tremendous resources in areas of mining, tourism, industry, investment and agriculture.

For his part, Jawish Oglu described Suakin as city of civilizations and façade of Africa to the holy sites, stressing Turkey concern with restoration of Island of Sauakin to be a destination for tourists from different parts of the world.

Red Sea Government and visiting Turkish delegation holds Joint talks