ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ብህጹጽ ካብ ሆላንድ ክወጽእ ተኣዚዙ

ባንዴራ ሆላንድ

መንግስቲ ሆላንድ፡ ነቲ ኣብ ሄግ ሆላንድ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ሓሊፊ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ዲፕሎማት ‘ፕርሶና ናን ግራታ’ ብምግባር ካብታ ሃገር ክወጽእ ኣዚዙዎ።

እቲ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ዝወጸ መግለጺ ከም ዝሕብሮ፡ እቲ ኤምባሲ ብኣስገዳድ ንኤርትራውያን ቆንስላዊ ኣገልግሎታት ንምሃብ 2% ናይ ኣታዊታቶም ክኸፍሉ ብምግባሩ’ዩ።

እቲ ኤምባሲ “ምፍርራሕን ምስግዳድን” ብዝተሓወሶ መገዲ ናይ “ዳያስፖራ ግብሪ” ክኸፍሉ ብምቕሳቡን፡ ብተደጋጋሚ ነቲ ንጥፈታት ደው ከብሎ ከም ዝተነግሮን እቲ መግለጺ ወሲኹ የረድእ።

ብሰንኪ’ዚ ድማ መንግስቲ ሆላንድ፡ ነዚ ዘይልሙድ ውሳኔ ክወስድ ከም ዝተገደደ’ዩ ዝሕብር።

እቲ ውሳነ፡ ንዘዋሪ ኣምባሰደር ኤርትራ ኣብታ ሃገር ከም ዝተሓበሮን’ውን እቲ ንኣባላት ባይቶ እታ ሃገር ዝተላእከ መግለጺ ጠቒሱ።

እንተኾነ ግን፡ ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ሆላንድን ንዘይምብታኽ፡ እቲ ኤምባሲ ከይዕጾ ምውሳኑ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እታ ሃገር ገሊጹ።

እቲ ኣብ መጀመርታ ናጽነት ኤርትራ ዝተኣወጀ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ክኸፍልዎ ዝግደዱ 2% ናይ ኣታዊታቶም፡ ኣብ ገለ ሃገራት ብተመሳሳሊ ተኣጊዱ’ዩ። እንተኾነ ግን ኤርትራውያን ቆንስላዊ ኣገልግሎታት ንምርካብ ይኹን፡ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም መሰላት ንምሕታት ነቲ ግብሪ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ ይፍለጥ።

https://www.bbc.com/tigrinya/news-42724090

 

Fund Raising for Dr. Nerayo Teklemichael- urgent appeal to all Eritreans and friends of Eritrea.

 • See the source image
  To: All Eritreans, Friends and Colleagues of Dr. Nerayo
  Subject: Fund Raising for Dr. Nerayo Teklemichael- urgent appeal to all Eritreans and
  friends of Eritrea.
  Dr. Nerayo Teklemichael was a member of the EPLF Medical Team that performed
  miraculous medical work in the mountains and deserts of Sahel during Eritrea’s struggle
  for Independence.
  Dear friends:
  The once crucial member of the EPLF medical team, and frequent emissary to Europe and
  America in search of assistance for the miraculous work that he and his comrades were
  performing in Sahel, is now a victim of two deadly diseases. Yes, Dr. Nerayo Teklemichael
  has been stricken with both Alzheimer’s and ALS (amyotrophic lateral sclerosis), diseases
  that have totally crippled him mentally and physically. The Alzheimer’s is in an advanced
  stage causing near total loss of memory, and the ALS has crippled his arms. In other words
  Dr. Nerayo is completely helpless and dependent on others, which right now means his
  wife, Elsa.
  As it happens, Dr. Nerayo is not eligible to the American health service system known as
  Medicare and Medicaid. This means that all the astronomical medical expenses that are
  beyond his ability to pay will have to be paid from funds raised from friends and
  colleagues like you. To those ends, his wife Elsa has opened an appropriate bank account
  in Seattle, USA. (For details, see below).
  IT CAN BE DONE. IT MUST BE DONE. A Veteran and hero of the Eritrean liberation
  war, like Dr. Nerayo who sacrificed his career and life for the cause of liberation of his
  people cannot be left to face such a cruel fate alone. We will not allow it; we will answer
  the call and make life for Nerayo as comfortable and tolerable as possible and assist Elsa
  in the Herculean task she is facing. We will not leave them alone and forget our duties as
  fellow citizens and friends. We will organize the fund raising efforts systematically calling
  upon volunteers in USA, EUROPE and anywhere with the aim of raising enough money
  to take care of all that Nerayo and his wife need in this difficult time. In his golden years
  when he should have a quiet, comfortable and meaningful old age, he is suffering
  tremendous pain.
  To that end we will come up with suggestions on organizational and related information.
  But each potential donor can take initiative to organize fundraising events as
  circumstances demand, be it done on regional basis (cities, regions etc.) or individually
  informally organized among friends and families. Meanwhile, please note of the details
  of the bank account which has been opened in both names of Nerayo and Elsa, which are
  as follow:
  Via Bank of America CHECKING ACCOUNT:
  Account number 1381 2379 1045
  ACH Routing Number 125000024
  Title on Account NERAYO TEKLEMICHAEL & ELSA
  MESMER
  Address 1608 NE 189th Street SHORELINE, WA
  98155
  Note: Bank of America’s SWIFT Code is: BOFAUS3N (to be used for incoming wires
  in US Dollars or foreign currency). SWIFT codes may be required by some banks for the
  completion of wire transfers.
  By money order or cashier’s check:
  Please make it payable to: Dr. Nerayo Teklemichael and/or Mrs. Elsa Mesmer, and mail
  to the following address:
  Address: 1608 NE 189th Street SHORELINE, WA 98155
  We thank you in advance. Dr. Nerayo, family and friends.

ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

ሪፖርታጅ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ – ሕድሪ ኣብ ውዕሎ መኽፈቲ ጉባኤ 10 ታሕሳስ 2017፡

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 2ይ ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዕለት 10 – 16 ታሕሳስ 2017 ብህዱእ መንፈስ ኩለ መዳያዊ ገምጋም ኣካይዱ። ነቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ሓንኳሊ ውሽጣዊ መስገደላትን ካልእ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ብትብዓትን ውሕሉል ኣገባብን ተጠቒሙ ሰጊሩ ጉባኤ ብዓወት ዛዚሙ ዕማሙ ከም ዘጠቓለለ ይፍለጥ። እቲ ጉባኤ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” ብዝብል መሪሕ ጭርሖን ካልኦት እዋናውያን ጭርሖታትን ወቂቡን ማዕሪጉን ተኸፍተ። ኣብ’ቲ ናይ መኽፈቲ ዕለት ኣሰናዳኢት ጉባኤ ብዝኽሪ ሰማእታትና ኣሃዱ ኢላ ስራሕ ጉባኤ ጀመረቶ፡፡

ኣስዒባ ኣሰናዳኢት ከም’ቲ ደምቢ ሕገ-ህንጻ ውድብና ዝሕብሮ ምልኣተ ጉባኤ ሕጋዊ ምሉእ ምኳኑ ብዕሊ ኣበሲራ እያ። ናይ ጉባኤ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ስራሓ ብምቕጻል ንጉባኤ ተሳተፍቲ ዘዳለወቶ ስፍሕ ዝበለ ሃገራውን ኣህጉራውን ፖለቲካዊ ጸብጻብ ንጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተዓዘብትን ብከምዚ ትሕት ኢሉ ዝርአ ብንባብ ኣስሚዓ።

ድሕሪኡ ንዕዱማት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ቃል ውድቦም/ሰልፎም ከስምዑ ዕድል ሂባ። ኣብ መኽፈቲ ዕለት 2 ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ-ሕድሪ እዘን ዝስዕባ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ብዝተገበረለን ዕድመ መሰረት ተረኺበን ናይ ሓባራዊ ቃልሲ ዝምድንአን ምስ ግሃድኤ-ሕድሪ ዝገልጽ ነፍስ- ወከፈን ውድባዊ ቃለን ብጽሑፍ ኣስሚዐን ኢየን፡፡ ካብቲ ዘቕረብኦ ናይ ድጋፍ መግለጺ ንኣብነት ኣሕጽር- ኣሕጽር ኣቢልና ብከም’ዚ ዝስዕብ ከነቕርብ ኢና፡፡

1. ካብ ቃል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) 10 ታሕሳስ 2017 “ …………… ጉባኤኹም ናይ ቃልሲ ዝምድናታት ውድባትና ዘትርርን ኮምኡውን ንረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ከረጋግጽ ዝኽእል ውሳኔታት ሒዙ ንክወጽእ ምንዮትና እዩ …………..” ብምባል ሓላፍነት ዘሰክም ክቡር ለበዋ ንጉባኤ ውድብና ኣቕሪቦም።

2. ካብ ቃል እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ኤርትራ 10 ታሕሳስ 2017  “ …………….. ጉባኤኹም ንናይ ሓባር ረብሓ ከዕዝዝን ከረጋግጽን ዝኽእል ውሳኔታት ሒዙ ክወጽእ ንምነ፡፡ ብተወሳኺ ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣሊና ጥሙሕ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽ ክኸውን ንምነ፡፡ ………………..” ብምባል ሞራል ናይ ቃልሲ ክብ ዘብል ሓሳብ ቀሪቡ።

3. ካብ ቃል ዲሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……… ግሃድኤ-ሕድሪ፡ ድሕሪ ብዙሕ ውረድ-ደይብ ናብዚ መድረኽ ምብጽሑ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ከም ውድብ እጃሙ ኣብ ምልዓል ቦኺሩ ንዝጸንሐ ክፍተት ንምምላእ ዝወሰዶ ተበግሶ ዝነኣድ እዩ፡፡ ከም መሓዛ ውድብ ተራን እጃምን ናይ ሎሚ ዓዳሚ ጉባኤተኛ ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብ ልፍንቲ ኣርባዕተ ውድባት ኣዚዩ ኣገዳሲ ግን ቦኺሩ ዝጸንሐ ሓቂ ኢዩ፡፡ ሎሚ ብሕጋዊ መድረኽ ኣቢሉ ነፍሱ ብምስራዕ እቲ ዝጸንሐ ትጽቢት የማልእ እዩ ዝብል እምነት ኣለና፡፡ ……. ግሃድኤ-ሕድሪ ከም ኣባል ውድብ ልፍንትና ድሕሪዚ ሕጋዊ መስርሕን ጉባኤን ንልፍንትና ናብቲ ተሪፍና ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ሰጊርናን ኣሰላሲልናን ናብ ህይወት ዘለዎ ግንባር ንክንኣቱ ብዘተባብዕ ውሳኔ ንክትወጹ ንጽበየኩም፡፡ …….” ብምባል ወኒ ናይ ቃልሲ ዘተባብዕ ቃል ተዋሂቡ።

4. ካብ ቃል ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡(ስምኤድሃ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……………… ግሃድኤ-ሕድሪ ነዚ ዘለናዮ ወሳኒ ምዕራፍ ዝምጥን ውዳበን ቃልስን ከካይድ ልሉይ ተርኡ ክጻወት መድረኽ ይጠልቦ ምህላዉ ይስሕቶ ኣይንብልን፡፡ ነዚውን ጉባኤኹም በሓደ መዳይ ነቲ ህልው ኩነታትን፡ ከም ውድብ ዝሓለፎ ኣዝዮም በዳህቲ መድረኻትን መንቀሊታቶምን ብዕምቆት ፈቲሹ ኣገደስቲ ውሳኔታት ከሕልፍን ናይ ቃልሲ ትልሚ ዕዮታት ሒዙ ክወጽእ፡ ………. ኣብቲ ሓባራዊ ነካይዶ ቃልሲ ከኣ ልሉይ ተራ ዝጻወትን ዓቢ ድርኺት ዝፈጥር መድረኽ ዝሓቶ ምላሽ ዝህብ መሪሕነትን ክመዝዝ ተስፋና ዓቢ ኢዩ፡፡ ……….. ናይ 4 ውድባት ነቲ መድረኻዊ ሕቶ ንምምላሽ ክህብ ዝበቅዕ ጉዕዞ ግንባራዊ ልፍንቲ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ጉባኤኹም ነቲ ጅማሮ ኣብቲ ተወጢንዎ ዘሎ ምዕራፍ ንምብጻሕ ዝሕግዝ ሓሳባትን ቀለስቲ ውሳኔታትን ከሕልፍ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡ ………”

5. ካብ ቃል ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ …………… ውድብኩም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ፡ ኣብ ጉዕዞኡ ዘጋጠምዎ ብድሆታት ሰጊሩ ናብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ክበጽሕ ምብቅዑ እንቋዕ ደስ በለኩም ክንብል ንፈቱ፡፡ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ንዝሓለፍኩሞ መስርሕ ቃልሲ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣብ ቃልሲ ህዝብታት ኣወንታዊ ተራኹም ከተዕዝዙ ዘብቕዕኹም ታሪኻዊ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉ ብዓወት ክድምደም ትምኒትና ዕዙዝ ምኳኑ ንገልጸልኩም፡፡ …… ኣርባዕተ (4) መሓዙት ውድባትና ኣብ ውሽጦም ከካይዱዎ ዝጸንሑ ዕቱብ ቃልስን ስጡም ሕድሕድ ምድግጋፍን፡ ………. ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ብደረጃ ኣርባዕተ ውድባትና ተታሒዙ ዝጸንሐ ኣማራጺ ዘይብሉ ቅኑዕ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ኣብ ምዕዋት ምስ መሓዙቱ ውድባት ተወሃሂዱ ክቃለስ ዘለዎ ድልውነት፡ ኣብዚ ጉባኤዚ ደጊሙ የረጋግጽ፡፡ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ድማ ነዞም በብእዋኑ እናጽረናዮምን እናዕሞቕናዮምን ዝመጻእና እዋናውያን መትከላትን ዕላማታትን ብዕምቆትን ብስፍሓትን ዘትዩ፡ ንተግባራውነቶም ብዝላዓለ ናህሪ ክተቃለሱ ዘብቅዕኹም ፖለቲካዊ ውሳኔታት ክሕንጽጽ ንትስፎ፡፡ ……..”

6. ካብ ቃል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ …………. ውድብና ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪን ኣብ ዝሓለፈ መስርሕ ቃልሲ ዋላኳ ብከምቲ ዝድለ ኣብቲ ዘራኽበን ናይ ሓባር እምነትን ስምምዕን ዝተሰረተ ክልተኣዊ ድልዱል ዝምድና ጸኒሕወን እዩ ክበሃል ዝካኣል እንተዘይኮነ፡ ብወገን ውድብና ንቐጻሊ ክልተኣዊ ዝምድናታት ውድባትና ኣብቶም ዘራኽቡናን ዘሰማምዑናን ሃገራዊ ዕላማታትና ተሰሪትና ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ንምድሓንን፡ ንጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድን፡ ሓፈሻዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምትእትታውን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ውድብና ደግሓኤ ምስ ግሃድኤ-ሕድሪ ዝጸንሖ ዝምድናታት ሕጂውን ሕሉፍ ተሞክሮታትን ብምግምጋምን ካብኡ ትምህርቲ ብምቕሳምን፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ቅሩብነት በዚ ኣጋጣሚዚ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ፡፡ …………”

7. ካብ ቃል ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 10 ታሕሳስ 2017

“ …………… ብሓባር ምስ ኩለን ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ብምኳን ኣብ ኩሉ ጽላታት ንምስራሕ ዝሕግዝ ውሳኔታትን ንኩሎም ዜጋታታ ብማዕርነትን ብፍትሕን እተዕቁብ ስምርቲ ናይ መጻኢት ኤርትራ ናብ ምህናጽ ዝመርሑ፡ ኮምኡውን ኣብ ደምበ ተቓውሞ ካብ ዘለዉና ንውዕዉዕ መድረኽ ቃልሲ ዘዳኽሙ ጸገማትና ንምውጻእ ዝሕግዙ ውሳኔታትን መምርሕታትን ሒዝኩም ከምትወጹ ዓቢ ተስፋን እምነትን ከምዘለኒ ክገልጽ እፈቱ፡፡ ………….”

8. ካብ ቃል ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……………… ነቲ ክትሓልፍዎ ዝጸናሕኩም ገልታዕታዕ ዘማእዝንን፡ ንኩላትና ትምህርቲ ዝህብን ገምጋም ብምክያድ ዱልዱል ቀጻልነትኩም ዘርጋግጽ ክኸውን ዘለና ትጽቢት ልዑል ምኳኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንደሊ፡፡ በቲ ካልእ ወገን ደማ፡ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ካብዚ ኣትዮሞ ዘለዉ ቀራና መንገዲ ንምውጻእ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ብቑዕ መላፍንትን መማልእትን ውድብ ሃኒጽኩም ንክትወጹ ዘለና ትምኒት ዝላዓለ’ዩ፡፡

……………… ኣብ እተካይድዎ ንጥፈታት ኣብ ጎንኹም ኮይንና ብሓባር ክንቃለስ ቅሩባት ምህላውና በዚ ኣጋጣሚ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ፡፡ …………….”

9. ካብ ቃል ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ………….. ናይ ደምሳኤን ግሃድኤ-ሕድሪን ክልተ ውድባትና ዝምድና ካብ ዝኾነ ሓይልታት ንላዕሊ ስጡም ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ፡ ግና ኮይኑ ኣይጸንሐን፡፡ ……….. ጉባኤኹም ነዚ ጉዳይዚ ኣድህቦ ሂቡ ብምግምጋምን ቅኑዕ መፍተሒ ውሳኔ ሒዙ ክወጽእ ትጽቢትና እዩ፡፡ ብወገን ደምሳኤ ጸገማትና ብዘተን ልዝብን ክፍታሕን ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ክንሰርሕን ዘሎና ቅሩብነት ኣብዚ ጉባኤዚ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ፡፡ ……………”

10. ካብ ቃል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰደህኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……… ጉባኤኹም ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ፡ ወጽዓ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣዝዩ ኣብ ዝበኣሰሉ፡ እቲ ጉጅለ ቀጻልነቱ ኣብ ስልጣን ንምርግጋጽ፡ …………. ደምበ ተቓውሞና ከኣ ብሓባር ከስርሕ ዝኽእል ዘተኣማምን መድረኽ ንምፍጣር ዝገብሮ ጻዕርታት ኣብዘይተዓወተሉ ምኳኑ ብሩህ እዩ፡፡ ብመንጽር እዚ፡ ሓላፍነት ጉባኤኹም ከቢድ ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ፡፡ ነዚ ከቢድ ሓላፍነት ዝበቅዕ ንሓቢርካን ተኻኣኢልካን ምስራሕን ምፍጣር ሰፊሕ ጽላልን ብኡ ኣቢሉ ደማ ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚት ዝሰርዕ ፖሊሲ ክትሕንጽጹ እምነትና እዩ፡፡ ……………

ብዝተገበረለን ዕድመ መሰረት ንዕድመና ኣኽቢረን ኣብ ጉባኤ ውድብና ተረኺበን ናይ ደገፍን መተባብዕን ቃል ዝሃባ ውድባት ኩለን ምስጋናና ልዑሎ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ክንገልጽ ንፈቱ።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!

ኣሰናዳኢት ሽማግለ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ – ሕድሪ

10 ታሕሳስ 2017

Sudan’s army chief visits Ethiopian capital  home world, Africa 08.01.2018     

Visit comes 2 days after Sudan shut its eastern border with Eritrea

Sudanese Chief of General Staff Lt. Gen. Emad al-Din Mustafa Adawi

By Addis Getachew

ADDIS ABABA, Ethiopia

Sudanese Chief of General Staff Lt. Gen. Emad al-Din Mustafa Adawi visited capital Addis Ababa on Monday, just two days after Sudan shut its eastern border with Eritrea, according to state-affiliated FANA broadcasting service.

Gen. Adawi met Prime Minister Hailemariam Desalegn in the capital.

Last year, the two countries had signed a memorandum of understanding (MoU) to enhance joint security and military cooperation between the two neighboring countries in the fight against terrorism, FANA said.

The closure of the border by Sudan came amid reports that Egypt and the United Arab Emirates had set up a military camp in Sawa in Eritrea, a northern neighbor to Ethiopia.

Eritrea, however, denies giving permission to Egyptian and Emirati military for any such activity.

According to some analysts, Egypt might want to use Eritrea as a pawn in its relations with Ethiopia, whose $4.8billion hydro dam project made Egypt uneasy.

Eritrea seceded from Ethiopia in 1993 and between 1998 and 2000 the two countries fought a bloody war in which 70,000 people were believed to have been perished.

http://aa.com.tr/en/africa/sudan-s-army-chief-visits-ethiopian-capital/1025374