ብዙሓት ኣሞታትን ሓትነታትን ሓወቦታትን ኣለውኒ፡ ኢዮብ ጎጀላ በይን

Image result for eritrea segalet qetan images

ብዙሓት ኣሞታትን ሓትነታትን ሓወቦታትን ኣለውኒ: ግን ካብዞም ኩሎም ሓደ ዝወለደት ኣሞይ ዘውዲ ኣስፍሃ ምንኣሱ ሓብቱ ነቦይ ኢያ ኣምላኽ ዘርኢ ኣይሃባን ሓደ ኢዩ ውላዳ ጽጋብ ገብረመስቀል ይብሃል ካብዞም ስጋለት ቀጣን ክበትኩ ብጅግንነት ምስ ታንኩ ዝሓረረ ኣብ መበል 43 ዘሎ :ኣሞይ ጽጋብ ዓይነይ እንዳበለት ምስንብዓታ ቅድማ 5ዓመት ከይርሃዋ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ :ሎሚ የሕዋትና ዝኸፈልናላ ሃገር መጻወቲ ውሑዳት ትኸውን ኣላ😭😭😭😭😭

ሓርበኛታት ታንከኛታት ሰማእታት ስጋለት ቀጣን እዞም ዝስዕቡ እዮም’

1)ሞኮነን ርእሶም
2)ሃብቶም የማነ
3)ተስፋልደት ኣሽመላሽ
4)ጠዓመ ደበሳይ
5)ዑቅባይ ገብረሂወት
6)ደስበለ ገብሩ
7)ዓሊ ዑስማን
8)ፍስሃ ሃልኪ
9)የማነ ፍስሓጽዮን
10)ብርሃነ ኣብርሃ
11)ኣብርሃ ከበደ
12)ተመስገን ገ/ኣምላኽ
13)ወረደ ሃብቶም
14)ግርማይ ጎይቶኦም
15)ግርማይ ሞንጉስቱ
16)ግርማይ ተኽለ
17)ባህልቢ ሃ/ስላሴ
18)ጨዓይ ገብሪሃንስ
19)መርሃዊ ሓድጉ
20)ሃ/ምካኤል ፍሰሃየ
21)ጎይቶኦም ተስፋይ
22)ተስፋይ ተስፋ ገርግስ
23)እስቲፋኖስ ተስፋይ
24)ያቆብ ገረዝጊሀር
25)ተኽላይ ደሞዝ
26)ገብረብርሃን ገብረሂወት
27)ሓሰን እድሪስ
28)መንግስ ወ/ምካኤል
29)መንግስተኣብ ተስፋጽዮን
30)ተ/ማርያም የዕብዮ
31)የውሃንስ በርሀ
32)ቴድሮስ ግርማይ
33)ወ/ገብሪአል ወረደ
34)ዑስማን ዓበ
35)ቀድሽ ማቲዎስ
36)ንጉሰ ጸጋይ
37)በየነ ዘርአ
38)ኣስረስ ዲሞጥሮስ
39)ኣፍወርቂ ተስፋይ
40)ኣስጎዶም ሃብታኣብ
41)ጀማል ሱሌማን
42)ተክለብርሃን ዘካርያስ
43)ጽጋብ ገብረመስቀል
44)ማጆር ብርሃነ
45)ኣብርሃም ጸጋይ
46)ምካኤል ኣዛዚ
47)ተክለ በየነ
48)የማነ ፍስሓጽዮን
49)ነጋሲ ገብረ የውሃንስ
50) የውሃንስ ገብረኣብ
51)ዓሊያ ሓሰን
52)ኣማኑአል ትካቦ
53)ክብሮም ተ/ማርያም
54)ዓብደላ መሓመድ
55)ጸሃየ ተስፋይ
56)ጸሃየ ተ/ማርያም
57)መንገሻ ገድሉ
58)ሳልሕ ሕመድ
59)ዳንኤል መብራህቱ
60)ኣለም ኣብርሃ
61)ጅምዕ ሓምድ
62)ገረዝጊሀር ከሰተ
63)ደበሳይ ገብረ መድህን
64)ደበሳይ ገ/ምካኤል

አገዳሲ መጸዋዕታ ናብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራዉያን፡ ካብ ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ዋዕላ ጀነቫ

 

 

Image result for need action

መእተዊ፣
ጽባሕ እቲ ንናይ ሃገርና ልዑላዉነትን ነጻነትን አሕሊፍና፡ አይንህብን ዝብል ነድርን መርገጽን ናይ ህዝብና ዘቃልሔን፣ ነቲ ከብ
ህዝቢ ተኸዊሉ ዝካዬድ ዘሎ ሽርሕታት ዉልቀመላኺ ስርዓት ዝመከተን ንሕቡራት ሃገራትን መላእዓለምን መርገጺኡ ዝነጸረ ካብ ኩሉ
ኩርንዓት ዓለም ዝተሳተፍዎ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ፣ አብ ታሪኻዊ መዓልቲ ሰዉራ ኤርትራ መስከረም ሓደ 2018 ዝተኻዬደ ህዝባዊ
ዋዕላ ብህዝቢ ዝተመርጸት ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ቆይማ።
መሰረታዊ ተልእኾአን ናይ ግዝዬ መዋእላን ብተኻታተሊ ክልተ ህዝባዊ መግለጺታት ዘርጊሓ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ዳግም
ንምብራህ መሰረታዊ ተልእኹአ ነቲ አብ መላእ ዓለም ዝርከብ ናይ ኤርትራዉያን ህዝባዊ ቃልሲ ንምድልዳሉን ብክብ ዝበለ ደረጃ
ተጠርኒፉ ናብ አድማዒ ሓይሊ ንምስግጋሩን፣ አብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዝካዬድ ቃልስታቱ ዘስምርን ዘወሃህድን ህዝባዊ ወኪልን ልኡኽን
ንምፍጣር እዩ። ህዝባዊ መዝነትን ቅቡልነትን ዘለዎ፣ ብህዝቢ ዝተመርጸትን ትሓታትነቱ ንህዝቢ ዝኾነን ልኡኽ ህዝቢ ንምቛም ናይ ኩልና
ንፍትሕን ሓርነትን ንቃለስ ኤርትራዉያን ሓላፍነት እዩ።
ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነቫ ብመሰረት ዝተዋህባ ተልእኾ አድላይ መጽናዕትታት ከተካይድ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ነዚ ዝስዕብ መደብ
ትግበራ ናብ ክቡር ህዝብና ነቕርብ።
1. ህዝባዊ ጥርናፈና አብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም አብ ንነብረሉ ቦታታት ምድልዳል። ብሰንኪ ሕሱም ምልካዊ መግዛእቲ
ህዝብና አብ ፈቐድኡዓለም ተበቲኑ አብ ዘለወሉ እዋን [ብቦታ] [ብከተማ] [ብአከባቢ]ደረጃ ኩሎም ንፍትሒ ዝቃለሱ
ኤርትራዉያን ምጥርናፍን አብ ሓደ መአዲ አብ ምድሓን ሃገሮምን ህዝቦምን ምስማርን፣ ንኹሉ እቲ ምልካዊ ስርዓት
ዝፈጠሮ ሽርሕታትን ምትላላትን ብምፍሻል፣ ኩሎም ኤርትራዉያን አብ ጎኒ ልዑላዊት ሃገርን ሓርነትን ህዝብን ንኽዓስሉ
ምስራሕ።
2. እቲ ብአካባቢ/ ከተማታት ዝተጠርነፈ አካላት፣ ብደረጃ ሃገር ንምጥርናፍ አብ ሓደ ማእከላይ ቦታ ወከልቶም ብምልአኽ፣
ብደረጃ ሃገር ዝዉክልዎም ይመርጹ። ዓቐን ናይ ሃገር ወከልቲ ከከምዓቐኑ ኮይኑ ካብ 7 ስጋብ 10 ይበጽሕ። ክሳብ
15/መጋቢት 2019 ወከልቲ ሃገራት ናይ ምምራጽ ስራሕ ንክዉዳእ ነማሕጽን።
3. እቶም ካብ ኩለን ሃገራት ዝተመርጹ ወከልቲ ሃገራት፣ አብ ማእከላይ ቦታ አብ ዝግበር ዋዕላ ተጋቢኦም፣ ሰፊሕ ናይ
ዓወት ዓቢ ስትራተጂ ዬጽድቑን ብክፍለዓለምን፡ ዓለምለኸን ደረጃ ህዝባዉያን ወከልትን ልኡኻትን ይመርጹ። እቶም
ናይ ዓለምለኸ ወከልትን ልኡኻትን፣ ብመሰረት ዝጸደቐ ዓቢ ስትራተጅን መደብን ንኹሉ ቃልስታት ዬወሃህዱን፣
ዕላዉያን አፈኛታትን ወከልትን ይኾኑን። አብ ኩሉ መድረኻት ይመርሑ። ቦታን ግዝዬን ዋዕላ አብ ተኸታታሊ
መግለጺታትን ክንሕብር ኢና።
ተወሳኺ፡
1. ነዚ አብላዕሊ ብሕጽር ዝበለ ተዘርዚሩ ዘሎ አገዳሲ ህዝባዊ ዕማም ንምስላጥን፣ ክንድቲ መድረኽ ዝጠልበና ፣
ሃገርናን ህዝብናን አብ ምድሓን ክንዕወት፣ መላእ ደላይ ፍትሒ ዉድባትን ማሕበርትን ምንቅስቓሳትን፣ እዚ ዋኒን
እዚ ከም ቀንዲ ዋኒኖም ክሕዝዎን አብ ምዕዋቱ ክትሓባበሩን ንጽዉዕ።
2. ኤርትራዊ ደንበ ፍትሕን ሓርነትን ሰሚሩን ተሓባቢሩን ሃገሩ አብ ምድሓን፣ ህዝባዊ ጥርናፈ ህዝባዊ ሓይሊ ፈጢሩ
ንኹሉ ዉዱብን ጥርኑፍን ትሕዝቶኡ አወሃሂዱ ምልክን ምልካዉነትን ብምልጋስ፣ ናብ ጥጡሕ ሰላማዊ ምስግጋር
ከምዝዉዕል ምግባር።
3. አብ ኤርትራ ከጋጥም ዝኽእል ምዕባሌታት ለዉጥታት፣ ሃገራዊ መጽናዕቲታትን ምድላዋትን ምግባር፣ ንኹሎም
ዓቕሚ ዘለዎም ምሁራት አበርክትኦም ብዝያዳ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ሰላማዊ ምስግጋርን ከምዝዉዕል ምግባር።
4. ነቶም ዝለዓለ ግዳያት ናይ ምልካዊ ስርዓት ዝኾኑ መንእሰያትን ደቂ አንስትዮን ዝያዳ አቓልቦ ምግባርን፣ ጸገማቶም
ብምፍታሕ አብ ሓርነታዊ ቃልሲ ሓቀኛ ቦታኦም ምሃብ።
አብ መደምደምታ፣
ሃገርናን ህዝብናን ብምድሓን ናይ መላእ ህዝብና ሓርነት ምርግጋጽ ናይ ኩልና ምኻኑ ዘጠራጥር አይኮነን።
በብዝመስለና ዓቢ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ቃልሲ ይካዬድ ምህላዉ ርዱእ እዩ። ህዝባዊ ጥርናፈን ምቛም ዓለምለኻዊ
ህዝባዊ ወኪልን ንህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስና ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ብምስግጋር ስሉጥን አድማዕን መንገዲ ብምኻኑ፣
ኩሎም አብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዘለዉ ኤርትራዉያን ክዉንንዎን፣ ድምጾምን ጻዕርታቶምን ብምስማር ምልክን
ምልካውዉነትን ንምዉጋድ ንበገስ። አብ ከባቢና ዝካዬድ ጥርናፌታት አደልዲልና፣ ናይ ሃገር ወከልትና ንምረጽ።
ንዝያዳ ሓበሬታ አድራሻና፡
ኢመይል ……abiyassu5@gmail.com….፠፠ ቴሌፎን 33 769467278፡ 39 3245980876፡ 47 94730411
44 7508050586። ዓወት ንህዝባዊ ጥርናፈን ምምራጽ ወከልቲ ህዝብን፣
ልዑላዊት ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንዘልአለም ትንበር፣ ህዝባ ብሕግን ፍትሕን ይናበር፣
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉአትና፣
ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነቫ።

ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብጉጅለ ህግደፍ ዝተጠልማ ሚርያም ሓጎስን ኣብነት ኢሳያስን ይብሃላ፡ ኢዮብ ጎጀላ በይን

Image may contain: 3 people, people sitting and child

እዘን ክክተ ዋዕሮታት ካብ ኣሜራካ ጥጡሕ ናብርኤን ገዲፈን ዝተጋደላ ሙሁራትን ሓርበኛታትን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢየን:ኣስማተን ሚርያም ሓጎስን ኣብነት ኢሳያስን ይብሃላ :
ኣጋጣሚ ሓብቲ ኣይዳ ኪዳነ ብኣጋጣሚ 40ዓመት ምጅማር ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ ዝገበረቶ ቃል መሕትት ምስ ሓብትናን ብጸይትናን ክብርቲ ኣብነት ኢሳያስ ብኣንክሮ ተኻታቲለዮ: ብሓሳብ ንድሕሪት ተመሊሰ ኣነ ውን ገለ ክብል ኣሎኒ:ብማለት ነቶም ዝንኣስኩም የሕዋተይን ደቀይን ነቶም ብኣካል ዝተኻፈልኩም ዝኽርኹም ተሕድሱ ብማለት ንሳሕል ክንጓዓዝ ኢና ሰናይ ንባብ:
ሰውራ ኤርትራ ጎብለል ኮይኑ ንመግዛእቲ ኢትዪጵያ እንዳ ጸራረገ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ብምግስጋስ ንኣስመራ ብዙርያ ኣብ ቀለቤት የእቲዩ ናጽነት ሎሚዶ ጽባሕ ኣብ ዝባሃለሉ ዝነበረ ግዜ ኣጋጣሚ ኣነ ዝነበርክዋ ኣሃዱ ኣብዚ ጉልዒ ወይትረ ዴሺ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅጥራን ኢዩ ነይሩ ዕርድና :

ሓደ ምዓልቲ ኣኼባ ተጸዊዕና :እቲ መራሕ ሓይልና ኣብቲ ግዜ ስውእ ምሓመድሽማዒል ዓብዱ ምስ ዓብዱ መጠሪ ኢዩም ምሓመድሽማዒል ሓያል ኣዋጋኣይን ተዋጋኣይን ኮይኑ ናይ ሎሚ ኣኼባና ብዛዕባ ሬድዮ ድምጺ ሓፋሽ ኢዩ ንህዝብና ካብዚ ሓሶት ናይ ደርግ ክጋላገል ተኾይኑ ሬድዮ የድሊ ኣሎ :ውድብና ዓቅሙ ድሩት ኢዩ:ስለዚ ናይ ሽጋራን ናይ ትንባኾን መቅነን ካብ ሕጂ ንድሓር ጠጠው ተበልናዮስ ከመይ ይመስኩም ድሮ ኡኳ ብርጌድ 58 መሻርፍ ናይ ትንባኾን ሽጋራን ንድምጺ ሓፋሽ ወፊዮምዎ ኣለው:

ኣኼበኛ ብሙሉኡ ደጊፍዎ በዚ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ናይ ወልፍ ወፍየን ኣብ ውሽጥን ወጻእን
ዘሎ ህዝብና ዓዓቅሙ ብምውፋይ ኣብ ግዜ ምዝላቅ ብፍላይ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1979 ፈነውኣ ጀሚራ :ድምጺ ሓፋሽ ኣብ ፋሕ ከላ ድሮ ጸላኢ ኣልጌንን ዒላ ጻዕድን ግሬቶን ወድጋንን ብርቱዕን ተዳጋጋሚ ወራር ስለዝጀመረ ብዙሕ ንብረት ናይ ውድብና ህዝቢ ተዓጽዩ ነይሩ :
ሓደ ናይምሸት ኣብ ብሙሉኡ ካብ ወድጋንን ግሬቶን ኣልጌንን ስጋብ ማይ ካላሽን መጥቃዕቲ ብምፍናው ንብረት ውድብናን ህዝብናን ከምዝሓልፍ ጌርና :ደርግ ኣብቲ ግዜ እቲ ሞራል ህዝብና ንምስባር ሬድዮ ኣስመራ ብቀትሪ ፋዱስ ጀሚራ ኣብዝሃበቶ ዜና ናይ ወንበዴታት ሬድዮ ኣብ ኢድ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ኣትያ ክትብል ናይ ሓሶት ዜና ሂባ።
ድምጺ ሓፋሽ ድምጺ ሓቂ ሞራልን ንያትን ናይ ህዝብና ኢያ ነይራ ሓቅን ሓሶትን ገጽ ንገጽ ዝብል ፕሮግራም ብምስራዕ :ናይ ስርዓት ደርግ ጉድ ኣብ ምውጻእን ህዝብና ኣብምንቅቃሕን ዓወታት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብምግላጽን ዓቢ እጃም ኣበርኪታ:
ሎሚ እቶም ናይወልፍ ዘወፈዩ ብጾት ከም ብዓል ክፍለየሱስ (ባዳ)ብዓል ምሓመድሽማዒል ዓብዱ ብሂወት የለውን እዚ ኹሉ ተስፋ ጸልሚቱ እቶም መራሕቲ እንዳዜና ብዓል ማሕሙድ ሸሪፎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዓል ኣሕመድ ኣልቀይሲ ናብ ስደት:
ብዓል ሚርያም ሓጎስ ናብ ቤትማእሰርቲ ኣብነት ኢሳያስ ናብ ኣ ስደት ኣሜሪካ::
ሶፍያ ተስፋማርያም ንመጀመርያ ግዜ 2001 ናብ ኤርትራ ከይዳ ሕጂ ብገንዘብ ተዓሲባ ትሰርሕ ዘላ ተካኢት ናይዘን ዋዕሮታት ክትከውን ሞራላዊ ብቅዓት ዘይብላ መውደልደሊት:ነዘንጥጡሕ ናብራ ሓዲገን ኣብ ክንዲ ምስጋናን ሞሳን ቤት ማእሰርትን ስደትን ኮይነን:
የቀንየልና ኣይዳ ኪዳነ ዘይውዳእ ንያትኪ:
የቀንየልና ኣብነት ኢሳያስ ጽቡቅ ታሪኽ ኢኺ ኣዘንቲኽና:
ሚርያም ሓጎስ መዋጽኦ ይፍጠረልኪ።
እቲ ሕልኩስ ዘርኣይ ሃይለ ሰብኣይ ሚርያም ሓጎስ ንኡስ ብርጅዋ እንዳበሉ ሞራሉ ኣብዝትንከፈሉ ር ዝነበሩ ግዜ ኣጆኻ ብምባል ትእብዶን ሞራልትህቦን ዝነበረት ሚርያም እዚ ክፈድያ ምዓስ ይግባእ ::
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና!!

ኢዮብ ጆጋለ በይን

ዝገርም ጉዳይ ኣበድ ተስፋይ

Image result for eritrea isseyas snake on his head

እንተሃልዩ ሓደ መራሕ ሃገር ካብ ገጽ ህዝቢ እንተተኸዊሉ ኣብቲ ምልካዊ ስልጣኑ ኣሎ ንምባል ዝከኣል ኣይኮነን። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ፡ካብ መሳርሕቱ ሚኒስተራት ፡ኣማሓደርቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ፍጹም ተኸዊሉ ፡ምስ ሓለፍቲ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ብጸቢብ መንገዲ ከም ዝራኸብ እዩ ዝስማዕ ዘሎ፡ስለምንታይ ካብ ገጽ ህዝብን መሳርሕቱን ተሓቢኡ ዝብል ሕቶ ክምለሽ ዘለዎ ይመስለኒ፡እቲ ጉዳይ ብሩህ እዩ፡ደቁ ንናጽነትን ልኡላውነትን ሃገር ዝኸፈለ ህዝቢ ብሃገሩ እናተዋገኻ ከመይ ጌርካ ገጹ ክትርኢ ትደፍር፡እቶም መሳርሕቱ ደሓን፡ንሱ ኣቐዲሙ ሓለውቲ ነብሱ ዝኾኑ ፍሉያት ሓይልታት ስለ ዘጥረየ ኸይግልብጡኒ ኢሉ ኣይስከፍን እዩ፡ነዚኣቶም ንእሽቶ ስጋ ኣብ ዓጽሚ እናደርበየ ነዚ ሓይልታት እዝን ሓለፍቱን ብኽንክን ብምሓዝ ነብሱ ክዕቅብ

ኪኢሉ እዩ፡ካልእ ሰራዊት ኣዘዝቶም ብብላዕ ዝተታሕዙ ጉዳይ ነብሶም ጥራይ ስለ ዘገድሶም፡እቲ ንሶም ዝእዝዝዎ ሓይሊ ተስፋ ዝቖረጸ ምችእቲ ናይ ህድማ መዓልቲ ዝጽበ እዩ፡ካብዚኦም ለውጢ ክትጽበ ኣይትኽእልን ኢኻ፡ሕጂ ድማ ምእንቲ ጽርግ ኢሎም ክኸዱ ን4 ዓመት ብዘይ ዓስቢ ከገልግሉ ተነጊሩ ኣሎ፡ብቐደሙስ እንታይ ደሞዝ ነይሩዎም፡”ኣንታ ጾምካ ዝሓደርካ ሎሚ እውን ከም ትማልካ” እዩ ነገሩ።ሃገር ብዘይ ህዝቢ ብዘይ ሰራዊት ከም ትተርፍ ምግባር እምበኣር ነቶም ገፋዕትና ምቹእ መግዛእታዊ ማዕጾ ኣርሒኻ እተዉ ንምባል እዩ፡ ንሳቶም ክሳዕ ዘየእተዎም ካብ ገጽ ህዝቢ ኤርትራን መሳርሕቱ ዕንዝራታትን ተኸዊሉ ክጸንሕ እዩ።
ስለዚ ኤርትራ ንስሙ እውን እንተኾነ መንግስቲ ዘይብላ ንመሪሕነት ዶ/ር ኣቢይ ትጽበ ዘላ በጊዕ ኣውደኣመት ንምግባራ እዩ ጻዕሪ እቲ ክሓዲ ሃጸይ ክፍኣት፡እዚ መጋብር እዩ ድማ ካብ ገጽ ህዝቢ ኣጥፊኡዎ ዘሎ።ንሕና ደቀባት ኤርትራ ኸ ነዚ ውዲት ዘይንኸውን ህዝቢ ዲና፡ነቲ ካብ ገጽ ህዝቢ ጠፊኡ ዘሎ ገበነኛ ክሓዲ ካብ ገጽ ኤርትራ ዘይነጥፍኦ፡ኩሉሻዕ ክቕድመና ዕድል ምሃብ ከብቅዕ ኣለዎ፡ኢትዮጵያዊ እየ ወይ ትግራዋይ እየ ዝብል እንተኾይኑ ብሰላም ይኺድ፡ንሱ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሓዊ ኣጒደልኩምየ ዝኸይድ ይብለና ስለ ዘሎ ነዚ ውዲት ኩሉ ኤርትራ ኣብ ምፍሻሉ እጃሙ ክገብር ይዕደም፡ሃገርና በጊዕ ዶ/ር ኣቢይ ካብ ምዃን ነድሕን እዚ ወድሓንኩም ኤርትራውያን ኣሕዋት።
ውድቀት ንተዋደይቲ
ዓውት ንሃገራውያን
ደለይቲ ለውጢ !!!
ኣበድ

Tesfamichad Gerhatu (Audio Only), Eritrea Review – 32nd Session of Universal Periodic Review

United Nations, Geneva, Switzerland-28 January 2019—Excerpt of the 32nd Session of Universal Period Review of Eritrea: Eritrea, Ethiopia peace fanfare all ok, but no mercy for Eritrea Ruler, tyrant Isias Afarqi’s blatant violation of Human Rights, crimes against humanity, endless military conscription, defiance of Human Rights specific mandates, like the tyrant’s refusal to allow access to Eritrea human rights special rapporteur, political prisoners and more. Video of the entire 3 hours session available at UN Web TV.