ህጹጽ ህዝባዊ ኣኼባ

Image result for unity is power images

ህጹጽ ህዝባዊ ኣኼባ

ህዝቢ ኤርትራ ነታ ብኣሸሓት ዝኣክል ህይወት ደቁን፡ብምልዮናት ዝቑጸር ንብረትን፡ንዋትን ከፊሉ ዘምጸኣ ነጻነት ከየስተማቐረ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ገዛኢ ካብ ዝቑረን እንሆ ልዕሊ 27 ዓመት በጺሑ ይርከብ።ሎሚ ድማ ውልቀ መላኺ ንሃገርና ብሽፋን ሰላም ንመሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ ክህቦ ከሎ ንርኢ ስለዘለና፡ንሕና ኤርትራውያን ተቐማጦ ካስል ብጉዳይ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ንምምይያጥ ህጹጽ ህዝባዊ ኣኼባ ንሰንበት

ዕለት 26/08/2018

ኣብ Shilipp Scheidemann-Haus፡ HollandischeStr. 72-74 34127-Kassel:

ካብ ሰዓት 16.00 uhr

ኣብ ቀዳማይ ደርቢ፡ክፍሊ ገዛ 107 ክካየድ መዲብና ስለዘለና፡ኩሉ ብህዝቡን ብሃገሩን ዝግደስ ኤርትራዊ ብተገዳስነት ክካፈሎ ብትሕትና ንዕድም።

ምስ ሰናይ ትምኒት ሽማግለ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን

ካስልን/ከባቢን ካስል/ጀርመን ዕለት፡09/08/2018

 

Global Eritrean dialog for National Harmony and unity conference ህዝባዊ ፡ ዘተ ንኹሉ ኤርትራዊ ብሃገሩ ዝግደስ

ዕድመ ፡ ህዝባዊ ፡ ዘተ ከም ኤርትራውያን መጠን፡ ህዝብናን ሃገርናን፡ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን፡ ተሪርን እዋን፡ ከም እንርከብ፡ ንኩልና ብሩህ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ውን’ዩ

Friday 10.08.18 ካብ ሰዐት 18:00 PM ናይ ሚሽት ኪሳብ 23:00 PM

Saturday 11.08.18 ካብ ሰዐ ት 9:00 AM ናይ ኒግሆ ኪሳብ 24:00 PM

Related image

ብሰንኪ ሓደጋ ምፍንጃር ነቷጊ ኣብ ዛላምበሳ ህይወት ሰለስተ ህፃናት ሓሊፉ፡፡sbc.com

ኣብ ዛላምበሳ ከባቢ ህፀት ተባሂሉ ዝፍለጥ ገጠር ጣብያ ዘጋጠመ እዚ ምፍንጃር ነቶጊ ኣብ መጓሰ እንስሳት ዝነበሩ ትሕቲዓሰርተ ዝዓመቶም ሰለስተ ህፃናት ክሞቱ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ፡፡ ክኢላ ፕረስ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተ የዕብዮ ሙልጌታከምዝሓበሩልና እቲ ሓደጋ ብዝኮነ ወገን ዝተፈፀመ ከይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ተቀቢሩ ዝፀንሐ ፀረ – ተሽከርከርቲ ብ ህፃውንቲተቀጥቂጡ ዘጋጠመ እዩ ኢሎም:: ስነ – ስርዓት ቀብሪ እቶም ግዳያት ትማሊ ተፈፂሙ፡፡

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/tigrinya/ti/article/2018/08/01/besaneki-hhaadagaa-mefenejaare-natwagi-aabe-zaalaamebasaa-heyewate-salaseta