ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን 5ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ጀሚሩ..ክፍሊ ዜና ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን 16 ለካቲት 2015 .

http://gereger.com/data/media/KQF8Um.pdf

Libya migrants: Boats with 1,150 refugees head to Italy in wake of Mediterranean drowning disaster  

Migrants wait in the port of Lampedusa to board a ferry to be transferred to Porto Empedocle in Sicily(Alberto Pizzoli/AFP) Three more boats containing a total of 1,150 Eritrean and Ethiopian migrants are headed to Italy after sailing from the Libyan coast…

ጽ ግ ዕ ተ ኛ ካ ብ ም ዃ ን ም ው ጻ እ፡ by Abede Tesfay

ሓረግ ንበይና ደው ክትብል ስለዘይትኽእል ህላዌኣ ከተረጋግጽ ናብ ዓቢ ኦም ክትጥንጠን ኣለዋ፣ ኣብ መሬት ከተስፋሕፍሕ እንተጀሚራ፡ ኩሉ ይረግጻ እንስሳታት ድማ ይበሎዑዋ። ስለዚ ክትነብር እንተኾይና ክትጽጋዕ ጥራዩ ዘለዋ። ልክዕ’ዩ ህዝብታት ይኹና ሃገራት እውን ከከምቲ ዘዋጽአን ናብ ዓበይቲ ወይ ርእሰ- ሃያላን ሃገራት ይጽግዓ እየን፣…

ልዕሊ 400 ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ከምዝጠሓሉ ማዕከናት ዜና ጸብጻባተን የስፍራ ኣለዋ።

ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ቆሪጾም ጥልያን ኣብ ዝተቓረብሉ ረዳኢ ብዘይብሉ ኣሰቃቒ ህሞት ከምዝጠሓሉ ማዕከናት ዜና ጸብጻባተን የስፍራ ኣለዋ። ሕጂ ኸ ኣደ መን ኮን እያ ልባ ብልሒ ሰፍ ሓዘን ክስንጥቆ? እንዳመን ገዛ ኮን እዩ ንስላሳይ ራብዓይ ግዜ ዳስ ሓዘን…

ኣባይቲ ምፍራስ -by Gereger media.

ጨካን ጉጅለ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝጀመሮ ዋኒን ናይ ምፍራስን ምዕናውን ኣባይቲ ደቂ ሃገር ገና ይቕጽሎ ምህላዉ ትከታተልዎ ኣለኹም። ኣረሜናዊ ግፍዓዊ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ነታ እንኮ መዕቈቢትን መጽለሊትን ናይ ዜጋታትና ዝዀነት ገዛ ንምፍራስ ዝሃቀኖ ውዲት ምስቲ ብመሰረቱ ካብ ነዊሕ እዋን ዝወጠኖ…