ሲሃም ዓሊ ዓብዱ፡ ጓሉ ንሚኒስተር ዜና ስርዓት ህግደፍ ነበር፡ ብህይወት ምህላዋ ዘጠራጥር ምዃኑ ተገሊጹ። By assenna on March 13, 2015

Siham

 

 

ሚኒስተር ዜና ዝነበረ፡ ኣቦኣ ዓሊ ዓብዱ ንስርዓት ህግደፍ ራሕሪሕዎ ምስ ከደ ኣብ ቤትማእሰርቲ ህግደፍ ንልዕሊ ክልተ ዓመትን 5 ኣዋርሕን ተዳጒና ዝነበረት ጓሉ ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ብዘጋጠማ ምቕጥቓጥን መግረፍትን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት በጺሕዋ ከምዝነበረ ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

ሲሃም ሰባን መቕርባን ክበጽሕዋን ክርእይዋን ይትረፍ ሃለዋታ ምሕታት ጥራሕ ንባዕሉ ብኸቢድ ጥርጠራ ዘሕትት ገበን ሙዃኑ ብዛዕባ ሲሃም ዝሓተቱ’ሞ ብክፍሊ ጸጥታ ከቢድ መጠንቐቕታ ዝተዋህቡ ሰባት ይገልጹ። ብህይወት ብዛዕባ ምህላዋን ዘይምህላዋን ዝጠራጠሩ `ውን ብዙሓት እዮም።

ብኣዚዩ ሕልፍ ዝበለ ሕንቓቐን ምቾትን ከምዝዓበየት ዝንገረላ ሲሃም ዓሊ፡ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ኩነታት ክትቕበሎ ስለዘይከኣለት ንነዊሕ እዋን ስነኣእሙረኣዊ ጭንቀትን ነውጽን ከተማዕብል ከምዝጸንሐት እቶም ምንጭታት ይገልጹ።

ዓሊ ዓብዱ ዝፈልጦ ምስጢራት መታን ከይዛረብ ጓሉ ሲሃም ዓሊ ንልዕሊ ክልተ ዓመትን 5 ኣዋርሕን ኣብ ጎዳጉዲ ከምዝተመቚሐት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ብቐጥታ ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ብዝተዋህበ ትእዛዝ ኣብ ማእሰርቲ ክትሳቐ ከምዝተወሰነ ይፍለጥ። ሽሕኳ ብዙሓት ሚኒስተራትን ሓለፍትን ‘እንታይ የርእዩና ኣለዉ’ ኢሎም እንተተደናገጹ፡ እቶም ምስ ዓሊ ዓብዱ ፍሉይ ቅርሕንቲ ዝነበሮም ጀነራል ፍሊጶስን: ተስፋልደት ሃብተስላሰን ሓለፍቲ ህግደፍን ማእሰርቲ ሲሃም ውልቃዊ ጽልኦም ንምውጻእ ብዝለዓለ ክጥቀሙሉ ከምዝተራእዩ`ውን ቅርበት ዘለዎም ሰባት ገሊጾም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብረሃ ካሳ ኣብ ገዛ ናይታ ኣብ እንዳ ኮርያ እትርከብ መዓሾ ዝተባህለት ኣማኒቱ ብምኽንያት ምውሳኽ ማዕርግ ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ዝገበሮ ግብጃ ‘ንዝኾነ ምሳይ ዝነበረ ሰብ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ንዓሊ ንዓብዱ ሓንቲ መዓልቲ`ውን ከምሓላፊ ተቐቢለዮ ኣይፈልጥን። ጓሉን ኣቡኡን ንዓሊ ዓብዱ ዝኣሰርኩላ መዓልቲ እታ ዝበለጸት ዕለት ኣብ ህይወተ`ያ።’ ኢሉ ክዛረብ ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ሰባት ሓድሕዳዊ ጽልኢ ሓለፍቲ ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን ናብ ደቆም ከምዝመሓላለፍን ይገልጹ።

ብዘይካ ጓሉ ሲሃምን ወዲ 87 ዓመት ኣቡኡ ኣቶ ዓብዱን ምስ ዓሊ ዓብዱ ብዘለዎም ቅርበት ተጠርጢሮም  ኣሕዋቱ: ዘማታቱ: ሰራሕተኝኡ: መራሕቲ መካይኑ: ጽሓፍቱ ዝርከብዎም ልዕሊ 10 ሰባት ከምዝተኣስሩ ዝፍለጥ’ዩ። ኣቡኡ ኣቶ ዓብዱ ኣብ ቤትማእሰርቲ ብሕማም ተሳቕዮም ብዊልቼር ይኸዱ ከምዘለዉ ኣብ ማእሰርቲ ዝረኣይዎም ሰባት ገሊጾም። ናስር ዝተባህለ ንዓሊ ዓብዱ ኣውቲስትኡ ዝነበረ`ውን ንኽልተ ዓመት ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ምቕጥቓጥን ግፍዕታትን ክፍጸም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ከምዝወጸ ካብ ኣስመራ ዝመጻና ሓበረታ ይጠቅስ።

ብዘይካ `ዚ ሚኒስተር ተስፋይ ገብረስላሴ ብዛዕባ`ታ ብዘይወዓለቶ ገበን ኣብ ማእሰርቲ ትሳቐ ዘላ ሲሃም ዓሊ ከይገደሶ ንገዘኣ ዘሚቱ ኣብ መደቀሲ ናይታ ኣብ ጎዳጉዲ ንእስነታ ዝበሊ ዘሎ ሲሃም ዓሊ መዘነኣ ጓሉ ከምትሰፍር ምግባሩ ብብዙሓት ነበርቲ ከባቢ ቲራቮሎ ተኻዒቡ መዛረቢ ኮይኑ ከምዘሎ ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት። እቶም ሓለፍቲ ህግደፍ ካብ ሓድሕድ ዘይሕሹ ንግዝያዊ ረብሓ ዝግዝኡ ዕሱባት ምዃኖም ዝጠቐሱ ምንጭታት፡ ‘ደቆምን ስድራቤቶምን ግዳያት ምዃኖም `ዩ ዘሕዝን እምበር ዓሊ ዓብዱ ‘ውን ኣብ ስልጣን ከሎ መዓስ ነቶም ቅድሚኡ ከምዚ ናቱ ዘጋጠሞም ግዳያት ተጣቢቑሎም፡ ብቐደሙስ ደይ ነንሕድሕዶም ባዕሎም ዝተማቐልዎ ቪላታት`ዩ’ ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ብዙሓት ተዓዘብቲ ከምዘለዉ `ውን የገንዝቡ።

ምኒስተር ዜና ዝነበረ ዓሊ ዓብዱ ንስርዓት ህግደፍ ካብ ዝርሕርሖ ልዕሊ 2 ዓመትን 6 ኣዋርሕን `ኳ እንተኣቚጸረ ብዛዕባ`ቲ ውሽጡን ውሻጢኡን ዝፈልጦ ስርዓት ህግደፍ ይኹን፡ እቲ ከምውላዱ ዘዕበዮ መራሒኡ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ብጩቕ ዘይምባሉ ንብዙሓት ሰባት ከምዘቖጠዖም ዝፍለጥ’ዩ። መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ነቲ ‘ዓሊ ዓብዱ ኣብ ልዕሊ ስድራቤቱ ሓደጋ ከይመጽእ ኢሉ`ዩ ዘይተዛረበ’ ዝበሃል ምጉት ዘይቅቡል`ዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ንስድራቤቱ ካብዚ ድሮ ኣጋጢምዎም ዘሎ ሽግር ንላዕሊ ከጋጥሞም ስለዘይክእል፡ እቲ ዝወሃብ ምኽንያት ንኻልእ ዕላማ ዝቐርብ መመሳመሲ ደኣምበር ሓቅነት ኣለዎ ዝብል እምነት የብሉን።

በዚ ኣጋጣሚ ማዕከን ዜና ኣሰና፡ ነታ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ግዳይ ናይ ዘይፈለጠቶ ፖለቲካዊ ቊርቊስ ኮይና ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ኣደራዕ ወዲቑዋ ዘሎ ሲሃምን ሽማግለ ኣባሓጎኣን ራህዋ እናተመነየት፡ ዓሊ ዓብዱ ካብቲ ተሓቢእዎ ዘሎ ውሻጠታት መልበርን ናብ ቅርዓት ወጺኡ ዝፈልጦም ሓቅታት ኪገልጽን ንህዝቢ ኤርትራ ኪኽሕስን ትጽውዕ።

ዘሔጉስ ብስራት ካብ ክለብ ሰራዊት ሕድሪ ዞባ እስራኤል (ግሃድኤ – ሕድሪ) ንጽባሕ ዓርቢ ዕለት 13. 03. 2015 ክፉት ናይ ዘተ ምአዲ አዳልዩልኩም አሎ። 3/13/2015

ዘሔጉስ ብስራት ካብ ክለብ ሰራዊት ሕድሪ ዞባ እስራኤል (ግሃድኤ – ሕድሪ) ንጽባሕ ዓርቢ ዕለት 13. 03. 2015 ክፉት ናይ ዘተ ምአዲ አዳልዩልኩም አሎ። 3/13/2015