ሬሳታት ኤርትራውያን ጽብለል አብ ባሕሪ፤ ህዝቢ አብ መርድእ፤ ኢሳያስ ናይ የመን ጸገም ንምፍታሕ ናብ ሱዕድያ By assenna on April 29, 2015

Isaias_euro_1

አብዚ ለንቅነ ሓያለ ቤተሰባት አብ ኤርትራ አብ ማዕከላይ ባሕሪ ብዘጋጠም ዘሎ ናይ ሞት ሓደጋታትን፤ ብአሸበርቲ ጉጅለታት ብዘጋጠመ ቅጥለት ንጽሃት፤ ከምኡ ድማ ሃለዋት ደቆም ዝጠፍኦም ቤተሰባት፤ አብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኤርትራ ምርድእ ብዙሓት ቤተሰባት ይኩሕኩሓ አብ ዘለዋሉ ህሞት ንርከብ። አብዚ ለንቅነ አብ ገለ ዓድታት አብ ከበሳታት ኤርትራ አብ ንኣሽቱ ዓድታት ካብ 4-5 ቤተሰባት አብ ማዕከላይ ባሕሪ ብዘጋጠም  ይርድኣ አለዋ። እዚ ናይዚ ህልቂት ብቐንዱ ተሓታቲ ዝኸነ ስርዓት ህግደፍ፤ ነዚ ጉዳይ ርእዩ ከምዘይርኣየ፤ ነቲ ህልቂት ንክኽጽል የበረታትዕ አሎ። ሬሳታት ኤርትራውያን አብ ፈቐዶ ሃገራት ተበቲኑ፤ ስደት ከም መፍትሕ ተወሲዱ፤ እቲ ስርዓትውን ክብድህዎ ዝኽእሊ ዝብሎም መንእሰያት ሃገር ገዲፎምሉ ምኻዶም ከም ዓብይ ሮፍታ ሓሲብዎ፤ ሕሰምን ሞትን መጸውዕን መለለይ ሃገረ ኤርትራ ጊርዎ አሎ። ብኣንጻሩ አብ ኤርትራ አብ ኩለን ዞባታት አብዚ ለንቅነ ንብዓል ናጽነት ደወሃህዳ ኮሜቴታት ቁይመን ንጓይላ ይሸባሸባ አለዋ። እቶም አብ ሬሳ የሕዋቶም ዝድብሉ ወልፈኛታትውን ንዕዘበሉ ግዜውን ይቐርብ አሎ።
እዚ ህልቂት ኤርትራውያን ንሙሉእ ዓለም አሰንቢዱ፤ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም እንታይ ክግበር አለዎ ኢሎም አብ ድዝትይሉ ዘለው እዋን፤ መራሕ ህግደፍ ምልካዊ መራሒ ኢሳያስ ብዛዕባ አብ የመን ዘሎ ግርጭት ንኽዘራረብ ሎሚ ናብ ሱዕድያ ከይዱ። ዝገርም ኢዩ። እዚ ካብ ዓለም ካብ ዝንጸል ዓመታት ዘቑጸረ መራሒ ህግደፍ፤ አብ ገዛእ ሃገሩ ዜጋታቱ እናራሕርሕዎ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለው ግዜ፤ ንሱውን ንኤርትራ አብ ኩናት ሕድሕድን ወይውን ድክመቲ ሃገር ብምፍጣር ንግብረ ሽበራ ዝተቓልዓት ሃገረ ከይትኸውን፤ ስግኣት ናይ ዞባዊ ጸጥታ ክኽውን ይኽእል ኢዩ ኢላ ዓለም አብ ትሰግኣሉ ዘላ እዋን፤ ዓብይ ሰብ ንኽመስል ብዛዕና አብ የመን ዘሎ ዘይምርግጋእን ውግእን ንኽዘራረብ ንሱዕድያ ምኻዱ ንብዙሓት ዘገርም ጉዳይ ኢዩ።
ኤርትራውያን ብኣማኢት ንምዓልቲ አብ ዝሃልቅሉ ዘለው ኩነታት፤ነዚ ፍጻመውን ናብ ንግዲ ክቕይሮ ካብ ሕብረት አውሮፓ ገንዘብ ሃቡና ሃገራዊ አገልግሎት ናብ18 ወርሒ ክንቅይሮ ኢና፡ ዋሕዚ ስደተኛታት ከምዝንኪ ክንገብር ኢና ዝብል ናይ ሓሶት መብጽዓታት ዝሓዘ ፍሹል ዲፕሎማሲያዊ ወፈራ የካይድ አሎ። ስርዓት ህግደፍ ኩል ግዜ ካብ ኩናት ረብሓታት ይርከብ ኢሉ ስለዝኣምን ቅድሚ ሕጅ አብ ኮንጎ፤ ደቡብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፤ ሶማልን ንውሽጣዊ ጸገማት ናይዘን ሃገራት ብምግዳድን ተቓወምቲ ብምዕላምን ካብገለ ሃገራት ረብሓታት ንምርኻብ ክጓየ ተራእዩ ኢዩ። አብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ኢራን ክገብሮ ብድጸንሓ ሱቱር ርክባት፤ ንኢራን አብ የመን ትገብሮ ዘላ ምትእትታዋት መሳርሒ ንክኽውን ከይተሓለለ ይስርሕ አሎ። በዚ አቢሉ ድማ አብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘይመርግጋእ ምስ ዝፍጠር፤ አብ ጁቡቲን ኢትዩጵያን ጽልዋ ክገብር ይኽእል ኢየ አሉ ስለዝኣምን ብዕድል ህዝቢ ኤርትራን ህልውና ሃገር አብ ሓደጋ ከእትወና ከምዝኽእል ብሰፊሕ አብ ኤርትራ ህዝቢ ይዛረበሉ አሎ። እንተኸነ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢሳያስ ንኤርትራን ህዝባን አብ ዝተናውሓ ጸገም የእትዩ ንህዝባ ምጽናት ስለዝኸነ፤ ብዘይዕረፍቲ ይሰርሕ አሎ።
አብዚ ሎሚ ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራ ንጥፍኣት ተቓሊዖምሉ ዘለው ግዜ፤ አብ ኤርትራ ከቢድ ናይ መሰረታዊ ነገራት ሕጽረት ይርኣይ አሎ። ሕጽረት ሓይሌ ኤለትሪክን፤ ማይን፤ መጉዓዝያን፡ ነዳድን ዳርጋ ንቡር ኮይኑ ህዝቢውን ካብዚ ስርዓት ድጽበዩ ነገር የለን። እንተኸነ ግን እቲ አብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ብሓባር ምእንቲ ህልውና ሃገሩን ህዝቡን ክብሩን ክብል ነዚ ስርዓት አብ ምቅላዕን አብ ምእላዩን ንኽዋሳእ አገዳሲ ምኻኑ ክንርዳእ ይግባእ። 

Displacement in South Sudan: “We Are Going to Run Out of Food Very Soon”Doctors without Borders.

Since the beginning of April , Simon Akoch, his wife, and their six children have been sleeping under a tree in a tiny village called Noon, 25 minutes away from the Nile river by foot. They spend the night on floor mats, among the few belongings they managed to save while fleeing Melut, the town on the other side of the river. Living outside is nothing new for 41-year-old Simon; he has had to move over and over again.

Since March 2014, this Shilluk family has been on the move, fleeing fighting and ethnic tensions in Upper Nile State, South Sudan. When the conflict erupted in December 2013, Simon was living in Panyikang County, in the southern part of Upper Nile State. He was the headmaster of Dolieb Hill Combine Primary School, where 1,200 children studied.

“When the war started, my family and I had to flee,” said Simon. “We left everything behind us and walked for two months. At night, we would sleep under trees. If we came across a school, we would sneak in and sleep there. We survived on food given by NGOs, some relatives, and friends we met along the way. Sometimes, I caught some fish in the river. It took us two months to reach Melut [in the far north of Upper Nile state].”

In Melut, an hour’s drive from the oil fields of Upper Nile, Simon settled in a camp called Hai Soma, populated mostly by people from the Shilluk tribe. “I spent a lot of energy building a nice tukul [a traditional hut made of grass and mud]. We were planning to stay.”

His plan was cut short in early April, when clashes erupted in Upper Nile. “People were carrying guns near our camp,” he says. “We feared for our lives. Everybody in the camp started to flee to the other side of the Nile, to Shilluk territory. We could not stay in the camp alone, we had to move.”

In this part of Upper Nile, the river is a natural border between traditional Shilluk land and Dinka land. There are now barely any Shilluk left in Melut. The few who remain live in fear of being attacked. Simon crossed the Nile in a traditional boat after paying three South Sudanese pounds for each of his seven family members and himself.

“We took some pots and rugs with us, and that was it, it was all we could carry.” They then walked to Noon and chose a tree big enough to protect them from the sun during the harsh sunny days. About 1,600 other Shilluk families are living under trees, in the same dire conditions.

“We are going to run out of food very soon,” Simon said. “I don’t know what we are going to do. The other problem is water. We have to walk 25 minutes to fetch water from the Nile. Old people and the blind can’t go. The water is not safe for drinking. The rainy season is coming. We don’t have time to build a tukul. We need some wood, plastic sheets, and ropes to build shelters before the rain starts in May. We also don’t have enough blankets.”

Last week, Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) distributed 25 sachets of water purifiers and 30 sachets of therapeutic food per person. These supplies should help the displaced people for about 25 days, before the next distribution takes place.

Simon is now working as a community health worker for MSF. But he wishes he could go back to his beloved job. “I miss teaching. I miss my colleagues. Some are dead, some are soldiers.”

Life has taken a different turn than he expected. For now, Noon is his home but he cannot say about tomorrow, when he and his family might have to move once again.

Just A Crack: Saudi Door Opened For Isaias April 29, 2015 Written by: Awate Team

 

 

 

 

  1. “Eritrean President Isaias Afwerki, who is currently visiting Saudi Arabia held talks with the Custodian of the Two Holy Mosques King […]. The talks dealt with general events in the region and the position of the two countries, in addition to prospects of joint cooperation and enhancing them in all fields.”
    .
  2. “The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud held talks at his palace yesterday with Eritrean President Isaias Afwerki. During the talks, they reviewed bilateral relations between the two countries and the latest developments at regional and international arenas.”

If you think the two quoted news items above are repeated, you are right in thinking so. However, the first one is from April 2008, seven years old, while the second is two days old, from April of 2015.

In April 2008, Isaias returned from his visit to Saudi Arabia empty handed. According to wikileaks, Isaias asked the Saudis “…for a donation.” King Abdullah’s response was “we’ll see.” Isaias then asked for Saudi investment in Eritrea. King Abdullah wondered if the Eritrean economy was open enough to enable a fair return on investment…” The USA diplomatic cable also explains that, “the door [to Saudi Arabia] was previously shut for Isaias; now it is open, but just a crack.” He said “Isaias was at his silver-tongued best in buttering up the king on Saudi Arabia’s diplomatic skill and regional clout, just before hitting the king up for a cash donation.

Upon returning to Eritrea, the humiliated Isaias wanted to slap the Saudis and he reached out toOmer Al-Bashir of Sudan who helped arrange a meeting for Isaias with the Iranians only a month later. Between May 19-20, Isaias made a state visit to Iran and met “Iranian President Ahmadinejad and Ayatollah Ali Khamenei.”

Another Wikileaks cable explains Isais’ visit to Iran: “Although the Iranian and Eritrean Presidents greatest ‘shared commonality’ seems to be their anti-U.S. stance, Isaias’ trip reportedly yielded concrete results.”

Isaias believes the Saudis were cold to him because the USA ordered them to be so.

Many things happened between 2008 and 2015.

In March 2014, Gedab News reported about the bad relations between Saudi Arabia and Eritrea. Dr. Ahmed Dehli who accompanied Isaias to Qatar had complained about Prince Turki Al Faisel, Saudi Arabia’s former (until 2001) Director of Intelligence, regarding the accusations lodged by Saudi Arabia and Yemen against the Isaias Afwerki regime for being a conduit to the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. And Isaias has complained to the Qataris that the Arab Gulf States were punishing him for his close relations with Qatar and that Qatar should compensate him for that.

The Saudi Door is “Open, but Just A Crack”

Isaias’ visit of to Saudi Arabia started on Tuesday, April 28, and ended on Wednesday, April 29. 2015, but it didn’t get much coverage in the Saudi press because it coincided with major changes within the Saudi government. For the first time, King Salman appointed King Abdulaziz Al Saud’sgrandchildren to top positions and literally ended the reign of the older generation of Saudi princes, the children of the founder of Saudi Arabia, King Abdulaziz Al Saud.

Also, for the first time since Saudi Arabia was established in 1926, the king appointed a foreign minister from outside the royal family. Adel bin Ahmed Al-Jubeir, the previous Saudi ambassador to the USA replaced prince Saud AlFaisel, the outgoing foreign minister who held the portfolio for forty years. the Saudis were busy absorbing the drastic and sudden changes that King Salman introduced, in addition to the “AlHazm Storm” campaign against the Houthis of Yemen. Isaias’ visit was not that important.

For Prince Mohammed bin Naif bin Abdul-Aziz who was appointed crown prince on Wednesday, he started his new job by meeting Isaias Afwerki. A Saudi official commented, “I am not saying it, but some people may think that is a bad omen.

Isaias has been trying to find a way to get financial aid from Saudi Arabia for a long time to no avail, he found the current crisis in Yemen an opportunity to ask or blackmail the Saudis.

In March when the Saudis were busy assembling the coalition for the air campaign against the Houthis in Yemen,  Eritrea asked for a meeting with the Saudi government through its ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, Mohammed Omar Mahmoud who delivered a letter to that effect to the then Crown Prince, Muqrin bin Abdulaziz Al Saud. A few days later the Saudi air campaign against the Houthis started as reported by Gedab on March 28, 2015.

Days into the campaign, Yemeni officials accused the Eritrean government of having ties with the Houthi rebels; in an unprecedented move, the Eritrean government issued a press release denying the Yemeni allegation. Eritrea is not known for replying to accusations that quick, or in that detail. Its motto in replying to such events is, “we prefer to be quite” –in a local language: sq kn’bll meritsna!

What did Isaias get from the Saudis?

According to our sources in Saudi Arabia, Isaias held the longest meeting with Adel Mohammed Faqih, the Minister of Labor. Isaias has mentioned the lack of employment opportunities in Eritrea and the Saudi officials have offered job opportunities in Saudi Arabia to Eritrean workers, mainly drivers.

The Saudis are concerned about the African shores of the Red Sea and do not want to worry about what the unhinged regime of Isaias Afwerki might bring them–they have decided to keep him on a short leash.

Help My Cousin Aden and Her Family

Help My Cousin Aden and Her Family
http://www.gofundme.com/AdenHailu

BERKELEY, CA

$25,555 of $70k
Raised by 504 people in 12 days

Donate Now

Created April 18, 2015
Metsihate Bertukan

Saudi Arabia, Eritrea agree to boost Red Sea security Thursday, 30 April 2015 09:35

 

Saudi Army

Saudi Arabia and Eritrea have reached a security and military agreement on fighting terrorism, illegal trade and piracy in the Red Sea

Saudi Arabia and Eritrea have reached a security and military agreement on fighting terrorism, illegal trade and piracy in the Red Sea, Eritrean diplomatic sources said yesterday.According to the sources, the agreement, reached during a visit by Eritrean President Isaias Afwerki to Saudi Arabia, also calls for preventing any foreign interference in Yemeni affairs.

Afwerki concluded a two-day visit to the oil-rich kingdom yesterday.

During his stay in the kingdom, the Eritrean leader held talks with Saudi officials on bilateral relations and the situation in Yemen, the sources told the Anadolu Agency on condition of anonymity.

Meanwhile, informed Eritrean sources said that delegations from both Saudi Arabia and the United Arab Emirates visited Eritrean ports and islands close to Yemen.

According to the sources, Saudi helicopters flew from Eritrea to Djibouti, a move that refers to coordination between the two countries.

Saudi Arabia has been leading a coalition of several Arab states in striking – from air so far – positions of the Shia Houthi group across Yemen for more than a month now.

Riyadh says the campaign comes at the request of embattled Yemeni President Abd Rabbuh Mansur Hadi.

www.middleeastmonitor.com

Ethiopia drafting new law to stiffen punishments for human trafficking advertisement 04/29/15

 

Ethiopia’s Foreign Minister, Tedros Adhanom, told Parliament last week that most smugglers of Ethiopian migrants are Ethiopians. File Photo

ADDIS ABABA, Ethiopia (AP) — Ethiopia is drafting a new law to stiffen punishments for human trafficking in an attempt to stem a wave of dangerous migrations to Europe, the Ministry of Justice said.

Ethiopian officials said they are working through their embassies in Khartoum, Sudan, and in Cairo to bring migrants back home. The Ethiopian ambassador in Egypt, Mohammed Dirir, said more than 190 Ethiopian migrants in the Libyan cities of Tripoli and Benghazi have so far registered to return home.

“We are also working with local authorities to secure the release of 40 Ethiopian migrants that are currently in a prison called Koyfiya around Benghazi (Libya),” Dirir told state-affiliated Fana Broadcasting Corporate.

Ethiopia’s Foreign Minister, Tedros Adhanom, told Parliament last week that most smugglers of Ethiopian migrants are Ethiopians. He said the smugglers have established networks in different migration routes.

The Ministry said human smuggling is increasing alarmingly despite measure taken previously by the government against people involved in trafficking people.

“The main reason for this is measures taken against individuals that are involved in human smuggling have not been severe enough,” Minister of Justice Getachew Ambaye told Fana. “We have established that smugglers are responsible for the current rise of migrants from the country.”

Ethiopia’s current laws stipulate prison terms ranging from five to 20 years for crimes related to human smuggling and a maximum fine of $2,500.

“These law provisions don’t go in line with the level of crime that is being committed by the smugglers so we are drafting a new law that will have severe terms,” Getachew said.

ዓገብ ንምባል ንተዓተቕ by- ፍሻለ ገ/እየሱስ 28.04.2015 ጀርመን

ዓገብ ንምባል ንተዓተቕ

ፍሻለ ገ/እየሱስ

28.04.2015 ጀርመን

 

ዓገብ ኣብ ልዕሊ ”ብጾቶም ዝነበሩን” ህዝብን ዝግበር ኣሽካዕላል:: ዓገብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ደንበ ተቓውሞን ደላይ ለውጢ ዝኾነ መላእ ህዝብና ዝካየድ ዘሎ ምንእኣስ። ንሕልና ኣልቦ ዝኾኑ ውልቀሰባት ንዓኣቶም ዘዋፍር ጉጅለን ብደም ንጹሃት ኤርትራውያንን ንግደ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘቛሽሽን ዘናእስን ናቱ ኣዕቢዩ ዝርእን ብውልቃዊ ስምዒት ስተደረኹ ባእታታት፡ ዓገብ ዓገብ ክብሎም ይፈቱ። እዞም ንደሞክራሲያዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ጀርመን (ደ.ማ.መ.ኤ. ጀርመን) ”ሕጋዊ ወከልቲ ኢና” ዝብሉ ውድብ ”ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ” ኢና ዝብሉ፡ ዝብልዎ ዘለዉ ሕጋውያን ወከልቲ ናይቲ ማሕበር ክኾኑ ዘይክእሉ ምዃኖም ንህዝቢ ከም ጸሓይ ዝበርሀ ሓቂ ምዃኑ ክፍለጥ ዘለዎ ኣምር እዩ። ብኸምዚ ኣመኽንዮም ንረብሐኦም ክልውጥዎ እንተሓሰቡውን ዘይከኣል ምዃኑ ክፈልጡ ምተገበኦም ነይሩ። እቲ ደርቕ ሓቂ ነዚ ማሕበር ኣብ ጉዕዞ ተሓዊሶም እንበር ዋናታቱን መስረትቱን ኣብ ሸነኾም ከምዘየለዉ ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ናይ 40 ዓመት ዲ.ማ.መ.ኤ. ጀርመን ካብ ነዊሕ ኣዋርሕ ኣበጊሶም ኩሉ ምስወድኡን ዘድልዮም ምስ ሓዙን ድማ ንገለ ኣብቲ ”ውድብ” ዘየለና ግን ኣገደስቲ ኢሎም ዝገመቱና ሰባት ብምዕዳም ንክንመያየጠሉ ገይሮም። እዚ ሓሳብ ሰናይ ሓሳብን ኣድላይን ምዃኑ ስለ ዝተገንዘብናውን ካብ ኣቶም ወጻኢ ዝኾንና 3 ሰባት ብቴለኮንፍረንስ ተሳተፍና። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣነ ብወገነይ እቲ ተበግሶ ጽቡቕ ኮይኑ የግዳስ ትማሊ መቓልስትኹም ዝነበሩ ስለ ዘለዉ ንዓቶም ዝሕውስ ምስ ዝኸውን ዝሓሸ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ። እዚ ርይቶዚ በቶም ክልተ እውን ተደገፈ። ንሳቶምውን ነዚ ሓሳብ ተቐቢሎም ንሰሙና ንኽንራኸብ ተሰማሚዕና ወጻእና። እቲ ቆጸራና ካብ ሰንበት ንሰንበት እዩ ነይሩ። የግዳስ ገለ ዕንቅፋት ስለ ዝተረኽበ፡ ኣብታ ቆጸራ ዝተታሕዘላ ዕለት ክንራኽብ ኣይተኻእለን። እቲ ቆጸራና ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ስለ ዝነበረ፡ እሞ ድማ ክሳብ ቀዳም ሰዓት 19፡00 ሓበሬታ ስለ ዘይነበረኒ፡ ሓበሬታ ንምርካብ ምስቶም ዝራኸቦም ዝነበርኩ ”ኣዳላዊት ሽማግለ” ኢና ዝብሉ ፈቲነ ስለ ዘይረኸብኩ፡ ሓደ ካብ ኣቶም ተወኪሰዩ። ንሱ ድማ እቲ ጉዳይ ከምዝፈሸለ ሓቢሩኒ። ኣብዚ ክበሃል ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ እንተሎ፡ ስለምንታይ ውጽኢት ናይቲ ተበግሶ ብቑልጡፍ ዘይተዓወተ ዘይኮነስ፡ ስለምንታይ ወጽኢቱ ኣብ ግዚኡ ነቶም ክንተሓባበር ዝተወከሱና ዘይተሓብረ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ተወከሱና ውጽኢቱ ምስ ሓበሩና እሞ፡ እቲ ተበግሶ ንኩሉ ዘሳትፍ መታን ኽኸውን ከምቲ ዝተሰማማዕናዮ ተወሳኺ!ጻዕርታት!ምስተኻየደ!ነይሩ።! ብወገነይ ቅኑዕ ርእይቶን ድልየትን ስለ ዝነበረኒ፡ ብርክት ዝበለ ሓበሬታን ዶኩሜንታትን! ኣሳእልን ሰዲደሎም ነይረ። ብልቢ ብምብጋስ ድማ ኣብ ዝርከበሉ ምምሕዳር ብፍላይ ክፍሊ ምምሕዳር 567! ኖርድ ላይን ቨስትፋለን! ዝተገብረ! ኣስተምሁራዊ! ኣኼባ፡! ዕድል! ናይ! ምዝራብ ተዋሂቡኒ፡!ትሕዝቶ!እቲ!በዓልን!ታሪኽ!እቲ!ማሕበርን!እኹል!ሓበሬታ!ሂበ። ልዕሊ XY!ናይ!ዕድመ!ወረቐት!ብትግርኛን!ጀርመንን!ዘርጊሔ።! እዚ!ዝገበርክዎ!ንኽብሪ!ማሕበር! መንእሰያት እንበር ማንም ክሑገሰለይ!ኣይነበረን። ሕጂ!ኣብቲ!ቀንዲ!ዓገብ!ክብል!ሕልናይ!ዝደፋፋኣኒ!ምኽንያት!ክኣትው ፍቐዱለይ።!ብዕለት! 204o2015 ሰዓት 20፡00 ኣብ ዝተዳለወ ቴለኮንፍረንስ፡ ኣገደስቲ ጉዳያት ንምምይያጥ ኣብ ዝጀመርናሉ፡ ቀዳማይ ነጥቢ ብዛዕባ! ቅዝፈት! ኤርትራውያን! ኣብ! ሊብያ! ተላዒሉ። እንተኾነ እዚ ኣርእስቲ ክለዓል ድልየቶም ከምዘይነበረ ትዕዝብተይ ኣቐሚጠ። እቲ ጉዳይ ክዕገት ስለ ዘይተኻእለ እቲ ኣርእስቲ ቀጺሉ።!ንሱ!ድማ!ኩነታት!ሕማቕ!ኢዩ!ዘሎሞ!እንታይ! ንግበር ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሓሳባት ክፈሰሰ ጀመረ። ብሓደ ካብቶም ”ኣዳለውቲ ኢና ዝብሉ” ባእታ ድማ ብምሉእ ብደዐ!  መደባትና ዝዕንቀፍ ኣይኮነን ብምሉኡ ክካየድ እዩ ኣናበለ፡ ብፍላይ ነቶም ካብኣቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈልዩን ከምኡውን ብተቓወምቲ ውድባት ብዕለት 2ÄÅ04Ç2015 ኣብ ፍራንክፈርት ዝተገብረ ኣኼባ! ከም! ዕላል! ጥራይ ከምዝነበረ ብምንእኣስ ክምድር ጀመረ። ብወገነይ ነቲ ኣገባብ ኣዘራርብኡ ማለት ”ተፈንጨልቲ” ”ዕላል” ዝብል ኣበሃህላ ገዲፉ! ከራኽበካ! ዝኽእል! ውርዙይ ቃላት ክጥቅም ብምውካስ ኣበሃህልኡ ተቓዊመዩ። እቲ ጉዳይ እናነሃረ ስለ ስኸደ ድማ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ተዓግተ። ኣብዚ ኣገደስቲ ጉዳያት ክገልጽ ሕልናይ ደሪኹኒ ኣሎ፤ 1ä ንተቓወምቲ ዘቆናጽብን ንኣኼበኦም! ብ”ዕላል” ዝትርጉም ሓበሬታ መሊሱ ዘረሓሕቅ እንበር ፍታሕ ዝደሊ ፍጡር ዝብሎ ኣይኮነን 2ç ተቓውምኦም ንዘመልከቱን ለባም ለበዋ ንዝሃቡን ናይ ትማሊ መቓልስቶም ዝነበሩ እናቆናጸቡ፡ ”ተፈንጭልቲ” ዝብል ቃል፡ ኣብዚ እዋን ከም ሰብ ክትዛረቦ!ዘሕፍር፡!እሞ! ድማ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝብል ጭርሖ!እናልዓላካ፡!ጽያፍ!ዝኾነ!ቃላት!ምውርዋር! ብሕልና ዝኾነ ሰብ ዘይቅቡል እዩ ይብል፡ 3ò ብዛዕባ!እቲ ኣብ ዜጋታትና!ወሪዱ!ዘሎ!መቕዘፍቲ!ዋላኳ!እንተተቐበሉዎ ነቲ መደብ ናይቲ በዓል ንክቕየር ዘይከኣል ነግር እዩ ዝብል ስንኩፍን ሕልና ኣልቦን ርእይቶ ንኽትቕበሎ ይትረፍ ንኽትሰምዖ!ዘስካሕክሕ!መርገጽ ምሓዞም 4û ካብቲ ኣዝዩ ዘስደምም ድማኒ፡ ወርሒ!ተሪፍዎ!ዘሎ!ብዓል!ናጻነት ሃገርን ናይ ውልቀ ሙዚቀኛታት!ትልሂትን!ገለ!ማሕበራትን!ናይ!ህግደፍ!ጉጅለታትን!ከይተረፉ!ይስርዝዎ! ኣለዉ። ንሳቶም ግና እዚ በ ዓል ናጽነት ምስዚ ናይ 40 ዓመት በዓል ዘይመዛዘን! እዩ። “ንሶም ገዲፎሞ! ኢልና! ንገድፎ! ኣይኮነን®” ዝብል ብሓደ ተሳታፋይ ናይ ቴለኮንፈረንስ ምስ ሰማዕኩ፡ ኣነ ኣበይ ዲየ ዘለኹ ኢለ ንነብሰይ ሓቲተያ። መልሱ ግን ብዘይካ በቲ ዘለኒ ብንድሪ፡ ኣካላተይ እንዳ ኣንቀጥቀጠ ካብዚ መደብ ነብሰይ ክስሕብ ወሲነ፥! ንምዕዋቱ! ኮነ! ንዝግበር! ብዓል! ክሳትፎ! ከምዘይኮንኩ! ሓቢረ ድማኒ ካብቲ ቴለኮንፈረንስ ወጺኤ፡! ሕልናይ! ደሪኹኒ ድማ ብዘይ ነግ ፈረግ ርእቶይ ክህበሉን፡ ዓገብ ዓገብ ዓገብ ክብልን ወሲነ። ዝኸበርኪ ኤርትራዊት ዝኸበርካ ኤርትራዊ ንኩሉ ደንበ ተቓውሞን ንኩሉ ደላይ ለውጥን፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገባብ ዝኽተል ሸነኽ ካብ ዓገብ ሓሊፍካ ምምካቱን ምውጋዱን!ክድልየና እዩ ዝብል ናይ ሕልና ዕግበትን ኣረኣእያን ኣለኒ’ሞ ኢድኩም ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ክተበርክቱ ይጽውዕ። ንኣብቲ ውድብ “ግንባር ሃገራዊ ድሕነት²ሕድሪ” ዝበሃል “ውድብ” ዘለዉ ለባማት ብጾት ሕልናዊ ምንቅስቓስ ወሲድኩም ንክትእርምዎ ዘለኒ እምነት ወሰን የብሉን ክብል ይፈቱ። ኣድላዪ!ኣብ!ዝኾነሉ!ግዜን!ሰዓትን!ውን!ኩሉቲ!በዚ!ጉጅለ!ዝግበር!እከያት ካብ ምቅላዕ ዓዲ ኣይክውዕልን እየ። ሕልናይ’ውን ኣይፈቕደለይን እዩ።

ዓወትን ሓቀኛ!ቃልሲ!ህዝቢ!ኤርትራ

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ኤርትራ

ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ውድቀት ንኣደናገርቲ ጉጅለን መጋበርያኦምን

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና

The Eritrean President visit to Saudi Arabia has resulted in an agreement to boost security to combat the advance of the Houthi in Yemen, World Bulletin / News Desk

Saudi Arabia, Eritrea agree to boost Red Sea security
Saudi Arabia, Eritrea agree to boost Red Sea security

Saudi Arabia and Eritrea have reached a security and military agreement on fighting terrorism, illegal trade and piracy in the Red Sea, Eritrean diplomatic sources said Wednesday.

According to the sources, the agreement, reached during a visit by Eritrean President Isaias Afwerki to Saudi Arabia, also calls for preventing any foreign interference in Yemeni affairs.

Afwerki concluded a two-day visit to the oil-rich kingdom on Wednesday.

During his stay in the kingdom, the Eritrean leader held talks with Saudi officials on bilateral relations and the situation in Yemen, the sources told The Anadolu Agency on condition of anonymity.

Meanwhile, informed Eritrean sources said that delegations from both Saudi Arabia and the United Arab Emirates visited Eritrean ports and islands close to Yemen.

According to the sources, Saudi helicopters flew from Eritrea to Djibouti, a move that refers to coordination between the two countries.

Saudi Arabia has been leading a coalition of several Arab states in striking – from air so far – positions of the Houthi group across Yemen for more than a month now.

Riyadh says the campaign comes at the request of embattled Yemeni President Abd Rabbuh Mansour Hadi.

 

Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud on Tuesday received the Eritrean President Isaias Afwerki in Riyadh. (SPA) By Staff writer | Al Arabiya News Wednesday, 29 April 2015

Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud on Tuesday received the Eritrean President Isaias Afwerki in Riyadh, the state-run Saudi Press Agency (SPA) reported.
The leaders reviewed bilateral relations between the two countries and the latest developments in the region.

(SPA)

They also spoke about other international matters, SPA reported.

During his visit to Riyadh, Afwerki also met with Saudi Defense Minister and deputy crown prince Prince Mohammad bin Salman.