ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ! 12/18/2014

2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ! እቲ ኣርእስቲ ከይነውሕ እናተሓሰበ ይቆራረጽ ከምዘሎ ኣብ ግምት ከተእትዉለይ እናተተስፈኹ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ እቲ ድምጺ ኤረና ዘቕረበትልና ዛንታ ናይቲ ንኡስ ፖለቲከኛ ሰሚዕና ብሰበብ ናይቲ ምስጡር ግፋ ከምዝነፍጽ ኢና ተዓዚብና። ግፋ ከኣ ከም ጃምላዊ ሕፍ ሳ
Read More

UK legislators call for an end to forced labour in Eritrea mines Cecilia Jamasmie | December 19, 2014

Forty one members of the British Parliament have signed an early day motion that seeks to eliminate “slavery-like” working conditions in Eritrea’s mines, which they say it the main cause for over 5,000 people fleeing the country every month. According
Read More

Human Rights Day: The true cost of your electronic devices For International Human Rights Day

Bandi Mbubi, the founder of Congo Calling, explains why both the public and the companies that make electronics should pay attention to how the minerals used in consumer electronics are mined and traded. Everyone reading this essay has a personal
Read More

Denmark: Eritrea Immigration Report Deeply Flawed European Governments Should Rely on UN Reports, Support UN Inquiry DECEMBER 17, 2014

Migrants wait aboard a navy ship before being disembarked in the Sicilian harbor of Augusta, June 1, 2014. Some 43,000 people have crossed from North Africa to Italy so far this year, the same number as in the whole of
Read More

እስከ ንትዓዘብ ከባብና እዚ ሽፉን ዓለም ውሽጡ ዘይተፈልጠ …ብርሃነ ተስፋይ . ኢ ሃገር ጀርመን. 12/17/2014

እስከ ንትዓዘብ ከባብና እዚ ሽፉን ዓለም ውሽጡ ዘይተፈልጠ ከምዓባስ ትም ኢሉ ከይዛረብ ዘስቀጠ ምስ“ዚ ኩሉ ጉደ ምስቲ ገዚፍ ዕላጁ ምስ ኩሉ ገበኑ ምስቲ ሓንጀመንጁ ጥዑምን ምቁርን መታለሊ አዋጁ ብዯገ ዘብለጭልጭ ንውሽጡ ገዱፉ ናይዛ ዓለም ፍርዱ ኾይኑዎ ድዩ ማሲኑ ወይስ ጥርዓን
Read More

ኣገዳሲ መጸዋዕታ፡ ርድኢትን ተራን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኮሚሽን መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት (UN Commission of Inquiry on Eritrea) 12/18/2014

መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ Network of Eritrean Civil Societies in Europe (NECSEurope) 1214 Vernier – Geneva – Switzerland – EritreanCivicOrg@yahoo.com ኣገዳሲ መጸዋዕታ፡ ርድኢትን ተራን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኮሚሽን መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት (UN Commission of Inquiry on Eritrea)
Read More

ሓንጸጽቲ ፖሊስ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ኣብ ግምት ከእትውዎ ዝግበኦም ጉዳይ ምንጪ ገዳብ ኒውስ

ትርጉም፡ ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ገለ ሰባት ንፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ኣመልኪቶም ክግምግሙ እንከለው፡ ነዚ ፖሊሲ ከም “ሓዲስ መግዛእቲ” ጌሮም ‘ዮም ዝሪእዎን ዝዛረብሉን። ብኣንጻሩ ከኣ ገለ ሰባት ነዚ ርእይቶ ፈጺሞም ኣይቅበልዎን። ንርእሶም ከም ወድዓውያን ጌሮም ብምውሳድ ከኣ ነዚ
Read More

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ!

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ! እቲ ኣርእስቲ ከይነውሕ እናተሓሰበ ይቆራረጽ ከምዘሎ ኣብ ግምት ከተእትዉለይ እናተተስፈኹ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ እቲ ድምጺ ኤረና ዘቕረበትልና ዛንታ ናይቲ ንኡስ ፖለቲከኛ ሰሚዕና ብሰበብ ናይቲ ምስጡር ግፋ ከምዝነፍጽ
Read More

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ!

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ! እቲ ኣርእስቲ ከይነውሕ እናተሓሰበ ይቆራረጽ ከምዘሎ ኣብ ግምት ከተእትዉለይ እናተተስፈኹ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ እቲ ድምጺ ኤረና ዘቕረበትልና ዛንታ ናይቲ ንኡስ ፖለቲከኛ ሰሚዕና ብሰበብ ናይቲ ምስጡር ግፋ ከምዝነፍጽ
Read More