Update : ልኡኽ ኢጣልያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዘካየዶ ዝርርብ ጽሟቕ ትሕዝቶ – by Radio Erena

 

ItalFla

ልኡኽ ኢጣልያ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስን ኣማኻሪኡ የማነ ገብርኣብን ብዕምቖት ዝተዘራረበሎም ሰለስተ ነጥብታትን እዞም ዝስዕቡ’ዮም፣-

1. ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዘተኮረ ኮይኑ፣ ኤርትራ ካብ ምልኪ ናብ ደሞክራስዊ እትሰጋገረሉ ኣገባብ ንምንዳይ ዝዓለመ’ዩ። እቲ ዘተ ምስ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብርኣብ’ዩ ተኻይዱ።

ኣቶ የማነ ገብርኣብ ብዛዕባ’ዚ ብዝምልከት ንልኡኽ ኢጣልያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ፣ ኤርትራ ብድሌት ምዕራባውያን ዘይኮነ ብናይ ገዛእ ርእሳ መስርሕ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ክትሰጋገር ብሕጂ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ከምዘድልያ ገሊጹ።

 

ኣቶ የማነ ኣስዒቡ፣ መንግስቲ ኤርትራ ጽገናዊ ለውጢ ከምዘድሊ ስለዝኣመነ፣ ንፖሊሲታቱን ኣገባባቱን ዳግም ይምርምሮ ምህላዉ ኣረዲኡ።

ጽገናዊ ለውጢ ኣብ ውሽጢ መሳርዕ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ ወይ ሰልፊ ማለት ህግደፍ፣ ከምዝጅምርን ካብኡ ቀጺሉ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዞባታትን ካልእ ስልጣናት ናይቲ መንግስትን ከምዝስዕብ የመልክት።

ብዛዕባ ምርጫ ብዝምልከት’ውን መጀመርያ ክድፍሎም ዘለዎ ናይ ከባቢታት ምርጫ ምዃኑ’ዩ ኣቶ የማነ ንልኡኽ ኢጣልያ ገሊጹ።

ኣብ ቁጠባን ንግድን’ውን ጽገናዊ ለውጢ ከምዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ልዑል እምነት ከምዘለዎ ኣፍሊጡ።

ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ድማ፣ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ዘልዓሎ ነጥቢ፣ ኣብ ጉዳይ እቶም ንሓያሎ ዓመታት ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነበርን ጋዜጠኛታትን’ዩ።

ኣቶ የማነ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝልዓለ ክድዓት ከምዝፈጸሙ ገሊጹ ጥራይ’ዩ ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ መብርሂ ሰጊርዎ።

ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ነዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሻጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብምትኳር ዘካየዶ ዘተ ንተወሳኺ ዝርርብ ኣፍደገ ዝኸፍት’ዩ ክብል ደምዲሙ።

2. እቲ ካልኣይ ዝተላዕለ ነጥቢ ድማ፣ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ ኮይኑ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝተኻየደ’ዩ።

ኣብ ስነ ሓሳብ ዘይኮነ ግብሪ ኣብ ዘድልዩ ልምዓታዊ ሓገዝ’ዩ ተተኩርሉ። ን10 ዓመታት ተቋሪጹ ዝነበረ ልምዓታዊ ሓገዝ ኢጣልያ ብናይ 2.5 ሚልዮን ኤውሮ ስምምዕ ዳግም ጀሚሩ።

እቲ ሓገዝ ኣብ ፕሮጀክታት ጥዕናን ሕርሻን ክውዕል’ዩ። እዚ ናይ ኢጣልያ ተበግሶ ንመጻኢ ክቕጽልን ንኻልኦት ሃገራት ድማ ኣፍደገ ዝኸፍትን ክኸውን ዘለዎ ተስፋን እቲ ወኪል እምነቱ ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኮረ ዝርርብ ብዛዕባ’ቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዓሳክር ምልዓሉ፣ ልኡኽ ኢጣልያ ዘይተጸበዩ ምንባሩ ብምግራም ጠቒሱ ኣሎ።

3. ሳልሳይን መወዳእታን ዝተላዕለ ነጥቢ ድማ እቲ ንኢጣልያ ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን ሃገራት ኤውሮጳ ብማዕረ ዘዘራርብ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታት’ዩ።

እዚ ነጥቢ’ዚ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ እኳ እንተተላዕለ፣ ብዝያዳ ግና ምስ ኣቶ የማነ ገብርኣብ’ዩ ተዘትይሉ።

ኤርትራውያን ንጠንቒ ስደቶም ዝገልጽዎ ኣውራ ምኽንያት ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት’ዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድሕሪ 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ክመልሶ መደብ ከምዘለዎ ኣቶ የማነ ንልኡኽ ኢጣልያ እኳ እንተረጋገጸ፣ እቲ ልኡኽ ግና እዚ ውሳኔ ብወግዒ ክግለጽ’ዩ ዝሓትት።

ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ካልእ ምስ ሱዳን ዝተጀመረ ጻዕሪ’ውን ከምዘይተዓወተ ኣቶ የማነ ይጠቕስ።

ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደተኛታት ሱዳን ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ንምትሕብባር ድልውቲ ምዃና እኳ እንተረጋገጸት፣ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ግና ከምዝቲ ዝድለ ኣይኮነን ዝበለ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ፣ ንመጻኢ ዝሓሸ ምትሕብባር ከተርኢ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።

ልኡኽ ኢጣልያ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ዑደት ኣምባሳደር ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ከምዘሰነዮ’ውን ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ።

እቲ ወኪል ኣብቲ ካብ 24 ክሳብ 26 መጋቢት ዘካየዶ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ኤርትራ ዑደት ምስ ሚኒስተራት ልምዓት፣ ጥዕናን ካልኦት ሰበ ስልጣንን’ውን ዝርርብ ኣካይዱ’ዩ።

ልኡኽ ኢጣልያ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ድማ ነቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘካየዶ ዘተ እዚ ዝስዕብ ደምዳሚ ርእይቶ ይህበሉ፣-

• ኣቶ የመነ ገብርኣብ ብዛዕባ ደሞክራስያዊ ጽገናዊ ለውጢ ዝሃቦ መግለጺ፣ ትርጉም ኣልቦን መስሓቕን’ዩ
• እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ዘተ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ርክባትን ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ዝተኻየድ ርክባትን ዝተፈልየ ነገረ ኣይነበሮን
• ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ከም ኩሉ እዋን ጭቡጥ ውጽኢት የብሉን
• ይኹን’ምበር ኢጣልያ እትህቦ ሓገዝ ክትቕጽሎ’ያ
• ሕብረት ኤውሮጳ ሓንጺጽዎ ብዘሎ ሕድሽ ናይ ልምዓት ፖሊስ’ውን ካብ 200 ክሳብ 300 ሚልዮን ኤውሮ ሓገዝ ንኤርትራ ክወሃብ’ዩ
• ተወሳኺ ሓገዝ ክወሃብ እንተኾይኑ ግና ቅድመ ኩነታዊ ክኸውን ኣለዎ
• እቲ ዘሕዝን ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ህልዉ ኩነታት ዋሕዚ ዜጋታታ ናብ ስደት ክረብሓሉ ይፍትን ምህላዉ’ዩ
ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት
ካብ ኣስመራ

Visit from Italian Delegation to Eritrea – by Radio Erena

Italydelegation

A delegation composed of the Director for Africa, the Director of International Cooperation and the Director of Migration issues in the Farnesina stayed in Asmara from 24 to 26 March. It was received by the President Isaias, met with his political adviser Yemane Ghebreab and was able to meet several ministers (national development, health, agriculture …).

From the reports to the EU States ambassadors by the Italian part (delegation and ambassador of Italy), this Post holds that:

1. Political issues – essentially dealt with Yemane Gebreab.

The Advisor to the President indicated that it would take three to five years for Eritrea to achieve a democratic system in the sense heard by the “West”, but that it would get there by its own ways and means. The GoE said it was aware of the need for changes and planned a general review of its procedures and policies. The first reform would be one of the Party; then the administration, with a focus on more decentralization. The first elections to be held in Eritrea are said to be local elections. Economic reforms are also needed. It is necessary to move towards a convertible currency and a flexible exchange rate system.

Human rights issues were brought on the table by the Italian side, who had particularly advanced the idea that Eritrea is doing itself great harm by remaining adamant about the fate of the most famous political prisoners. Eritrean smiles; it was a matter of high treason and national sovereignty.

In total, according to the Italian report, they enjoyed an “open and frank dialogue” (said the Africa director), and even a “breakthrough” (said the Italian Ambassador).

2. Bilateral Relations and Development Cooperation – Topics discussed with the President

The President held a relatively lucid and not too ideological speech, with a clear vision of priorities: energy, education and agriculture. After 10 years of interruption, Italy has decided to resume bilateral development cooperation with Eritrea. € 2.5 million will be allocated to projects in the fields of health (training and capacity building) and agriculture (especially in connection with the FAO). This resuming of relationships was made possible by the pragmatism of both countries. Rome hoped to pave the way and said that its decision would encourage others to come back.

Isaias then had embarked on an unexpected development on Ascaris, the former soldiers of Eritrean proxy during the Italian colonization, and presented them as having embodied an Italian-Eritrean alliance before the hour.

3. Migration – A subject mainly discussed with Yemane Ghebreab

There has been a serious and constructive debate, according to the Italian part. The Eritrean language to Europeans is now clear and consistent: end the almost automatic granting of political asylum to Eritreans and help us to keep young people in Eritrea by funding training.

There has been a confirmation by the Eritrean part of the return to an 18 months term for the national service for young people who have been called up in 2014 (the reality of this commitment will not be verified until 2016). The Italian side had encouraged the Eritrean officials to formally communicate on the subject. Yemane has explained that the authorities would then have the burden of 15,000 young people on the arms, or on the streets next year, and asked the Italians to help channel them. The fate of those who have entered national service before last year has not been raised.

The Eritrean side has been positive about the process of Khartoum, but with no excessive enthusiasm. It explained it wants to work on this issue with the EU, but not with the African Union, nor with the IOM, to which Eritrea has not adhered. At this stage, the Eritrean side expects from the Khartoum process: financing information campaigns for potential migrants and capacity building (for the benefit of the state apparatus).

Comments (from the French Post):

The nonsensical drivel of Yemane Ghebreab on the upcoming reform and democratization of the country, in “its own way”, are ridiculous and laughable. Moreover, this is nothing new. For the last two decades, Eritrea has allegedly been “on the verge of great changes”.

The “frank and constructive dialogue” that the Italian delegation was pleased to have had, is nothing more nor less than the one we have been having with the Eritreans on a daily basis in Asmara, more sporadically in our capitals whenever Yemane Ghebreab is received, at one level or another. Nothing new. Confronting the regime in Asmara is neither helpful nor effective. We know that. Nevertheless, it must be put into the context of the “long history” of this issue. Eritreans have already been dealt with, according to an accommodating line. Without any result! “We must be clear with the Eritreans, but not put conditions”, said the Italian Africa director. Rome will therefore resume assistance, admittedly modest. However, is the Italian-Eritrean dialogue really clear?

Given this position, there is no alternative to the currently followed European policy: the European Development Fund (EDF), because it is in our interest to be present and to fund projects that suit us and which fall within the long term, and nothing but the EDF. The 11th EDF is generous to Eritrea with an envelope that will be between 200 and 300 million euros (one of the largest in regards to the reported number of inhabitants). Additional assistance must always be conditional. The greatest caution should be particularly rigorous regarding the migration issue that Eritrea is seeking to exploit shamelessly. Italian vision is clearly different.

Nostalgia … The Italian delegation noted with regret that the potential for cooperation between Italy and Eritrea was obviously much lower than in 1991, when many Italians who left Asmara in 1975, when the first violence of the Ethiopian revolution broke out, were all eager to return. This would have changed the face of the country! But Isaias did not want to hear about it … The unexpected tribute by the same Isaias to Ascaris has clearly hit home and moved his interlocutors. The Eritrean President although probably knows how slippery this slope is. The brief occupation of Ethiopia by Italy led to a litany of documented war crimes that were never judged, and that are intimately associated with Ascaris.

ERITREA-SUDAN: Refugees battling for a better life -by Maryline Dumas/IRIN

 

KHARTOUM/KASSALA, 1 July 2011 (IRIN) – The first official Eritrean refugees arrived in Sudan in 1968; today, an estimated 1,600 cross the border every month to seek refuge in Shagarab, a large camp in the east of Sudan.

The UN Refugee Agency (UNHCR) estimates that northern Sudan has more than 100,000 Eritrean refugees but in 43 years, the profile of the refugees has changed.

“The new arrivals are generally young and well educated; they come from the highlands and have no cultural or ethnic ties with local populations,” said Mohamed Ahmed Elaghbash, Sudan’s Commissioner for Refugees. “Most of them take Sudan as a transit country. They stay here for some time until they get the opportunity to move northwards. Sometimes, they try to cross the Mediterranean from North Africa in order to reach Europe.”

In contrast, those who arrived in 1968, escaping the Eritrean war of independence (from 1961 to 1991), made a life in Sudan and some even managed to obtain Sudanese documents.

Of the Eritrean refugees in Sudan, about 40,000 live with the local community and belong to the same ethnic group. The Rashaida and Beja, for example, are found on both sides of the border.

New arrivals

However, the situation for newer Eritrean refugees is different.

Gideon Tesfazion told IRIN he fled his country in 2008 and spent a year in the camp before obtaining his refugee papers.

An opponent of the Eritrean administration, Tesfazion now lives in Khartoum and has worked a string of poorly paid jobs.

“As a refugee, a lot of jobs are forbidden to us, even in the international organizations based in Khartoum; we can only work in small private companies as a painter or a cleaner,” he said.

With the independence of Southern Sudan on 9 July, the Khartoum government is implementing a new citizenship law and Eritrean refugees fear the authorities will be stricter about their rights. They also fear the population will be tougher on them.

“After July, the situation will be worse and worse for Eritreans,” he said. “We look like them, we act like them. However, Sudanese are scared of us. Then, because we are refugees, some people in the administration ask us for money with no true reason.”

Tesfazion sees the effects of this discrimination on the new Eritrean refugees.

“We see them coming to Khartoum with no legal status; they are moving all the time in town from one friend’s house to another,” he said. “They are trying to cross the border quickly to reach Europe but you need at least US$5,000 for that.”

Eritrean refugees at Shagarab camp. About about 40,000 Eritreans live with local Sudanese communities

Smuggling risk

In the 12 camps that flank the border of Eritrea and Sudan, UNHCR has set up workshops to warn the public about using smugglers.

“We explain to them that it is very dangerous, that they can die during the journey,” Boray Assadig, one of the lawyers for refugees in Shagarab camp, said. “For example, the boat can drown in the Mediterranean Sea. But it is not easy to convince them because it is almost impossible for them to get authorization to leave the camp for Khartoum and more difficult to leave the country.”

In partnership with the Sudanese Commissioner for Refugees, UNHCR registers each new arrival using the refugee status determination protocol. Registration is supposed to make it easier for them to get refugee documents.

Many Eritrean men, for example, are soldiers fleeing military service, which, though officially limited to 18 months, can extend indefinitely. So the investigators question them on their unit and the weapons they carried to verify their identity.

Integration

During her visit to Shagarab on 20 June for the International Day of Refugees, Janet Lim, the operational assistant to the High Commissioner, focused on the integration of refugees into the local population, the only effective lever, in her opinion, to reduce the phenomenon of people smuggling and allow refugees a better life.

Lim also promised that UNHCR and various international organizations would install water pumps and distribute food to the local population on the condition that they allow new refugees to work and integrate into their communities.

Between toiling in the midst of local communities or moving to Khartoum to risk the perilous journey East, Mokonen Teolebrhomes, 60, does not know what to do any more.

A political dissident, Teolebrhomes fled his country for the first time for Shagarab in 1981. Thanks to sisters in Japan, he was able to live in exile in Asia for more than 20 years. In 1995, his homesickness led him back to Eritrea.

“When I was back in Eritrea, I was still registered as a political activist,” he said. So, I fled again two months ago. And here I am back in Shagarab. I can’t go to Japan again because my step-brother was my sponsor the first time. Now, he’s retired. He can’t sponsor me any more. I don’t know what to do. In Japan, it was paradise, here it is hell.”

Yemen crisis ‘getting worse by the hour’ – UN humanitarian official

The Djibouti coastguard escorts boats carrying refugees from Yemen into the port of Obock. Photo: UNHCR/F. Van Damme

10 April 2015 – The humanitarian situation in Yemen is “getting worse by the hour,” the United Nations Humanitarian Coordinator for the country warned today, saying that the escalating conflict has put millions of people at risk of physical injury or death.

“We should not forget that the current conflict in Yemen takes place against the backdrop of a humanitarian crisis of a protracted nature and of a size and a complexity which is amongst the largest in the world,” said Johannes van der Klaauw told the press in Geneva.

“That was already the case before, and this current conflict has aggravated the situation and has made the population increasingly vulnerable,” he added.

The ground attacks and airstrikes which has now spread to most of the country is quickly unravelling “anything there was left” of basic services including health care, safe water and availability of food.

Already before the latest escalation of the conflict, 16 million of the 25 million Yemenis required, and are requiring, humanitarian assistance to meet their most basic needs. As I said, the conflict is aggravating the needs of the most vulnerable and putting others at grave risk.

“Ordinary Yemeni families are struggling to access health care, water, food and fuel –commodities that are basic requirements for their survival,” the Humanitarian Coordinator said.

Thousands of Yemeni families have had to flee as a result of the fighting, and we see now the regional dimension of the flows out of Yemen into Djibouti and the autonomous parts of Somalia, Somaliland and Puntland.

Civilian infrastructure, including schools, health facilities, markets, power plants and warehouses has been damaged and disrupted by the fighting. Shortages of food and fuel are now being reported across the country. Many areas in the country are also experiencing frequent power cuts, shortages of water and fuel. In the second city of the country, Aden, one million people risk being cut off from access to clean drinking water within a matter of days.

Health facilities are also under great strain: they lack fuel for the generators and water necessary to maintain basic operations. There is an urgent need for support to mass casualty management, including trauma kits and other medical supplies.

“We do our utmost to deliver life-saving assistance and protection services, to the extent possible, through our national UN staff and the national staff of international NGOs [non-governmental organizations], as well as through a strong network of national community-based NGOs,” Mr. van der Klaauw said.

Thus far, humanitarian partners have provided medical supplies and trauma kits for 18 hospitals throughout Yemen. And Yemeni national staff working for the United Nations and international organizations are risking their lives to deliver life-saving assistance to people in need. Three Yemeni aid workers were recently been killed in crossfire in Aden while trying to save lives.

The Humanitarian Coordinator urged all parties to the conflict to ensure that civilians are protected and that the civilian infrastructure is protected.

“We must be able, as aid workers, to safely deliver this life-saving assistance in all affected areas in Yemen. To this end, I have been calling, and doing it again this morning, on all the parties for an immediate humanitarian pause in this conflict,” he said.

At the same press conference, several UN agencies briefed journalists on the situation in Yemen regarding health facilities, the status of refugees, children and food security. Ahmed Shadoul from the World Health Organization (WHO), via the telephone from Jordan, said that according to the latest figures, at least 648 people had been killed and 2,191 people had been injured since the fighting in Yemen has escalated in recent weeks. WHO has appealed that all parties to the conflict to keep health facilities safe. With a shortage of medical equipment and teams, WHO is doing its best to provide more than 20 hospitals with supplies but the fuel shortages remains a major problem.

Adrian Edwards, for the UN Refugee Agency (UNHCR), reported a rise in people fleeing by boat across the Gulf of Aden to countries in the Horn of Africa – historically a major route travelled by refugees and migrants headed in the opposite direction. The announced that it is making plans to be able to receive up to 30,000 refugees in Djibouti over the next six months and up to 100,000 people in Somaliland and Puntland, Somalia. Inside Yemen, UNHCR’s operations to protect and assist the 250,000 refugees continue where possible.

Meanwhile, the UN Children’s Fund (UNICEF) said that the conflict continues to exact a heavy toll on children. Thousands of families across the country had left their homes in search of safer places and hospitals and are under increasing pressure as they struggle to manage mass casualties with little supplies. Reinforcements brought in today could make the difference between life and death for children and their families, but they were not enough and UNICEF plans more airlifts.

The conflict is also threatening the country’s already fragile food security, the World Food Programme (WFP) warned, expressing alarm that food and fuel shortages could push even more people into hunger in a country where more than 10 million people are already suffering from food insecurity. WFP is continuing to work where through its 185 national staff and its partners to reach those most in need. Despite security challenges, the Programme and its partners distributed food assistance last week to nearly 30,000 internally displaced people.

 

Mugabe tells S.Africa media: ‘I don’t want to see a white man’ -by (AFP)

 Robert Mugabe walked away from a group of journalists in South Africa commenting "I don't want to see a white man", television footage shows

.
Robert Mugabe walked away from a group of journalists in South Africa commenting “I don’t want to see a whiteman”, television footage shows (AFP Photo/Stefan Heunis)

Johannesburg (AFP) – Zimbabwean President Robert Mugabe walked away from a group of journalists in South Africa commenting “I don’t want to see a white man”, television footage showed Friday.

Mugabe was visiting Soweto, heartland of the anti-apartheid struggle, on Thursday on the final day of his state visit to South Africa when he approached a group of reporters.

But after apparently spotting an unwelcome face, he suddenly turned on his heel with the brusque remark: “I don’t want to see a white man”.

Mugabe’s comments were caught by South African Broadcasting Corporation (SABC) cameras as he left a memorial museum for the 1976 student uprising in Soweto.

The Hector Pieterson Museum honours about 200 unarmed black school children killed by white police during demonstrations in June 1976.

Mugabe, 91, regularly throws barbs at western nations and former colonial powers.

He used a press conference with President Jacob Zuma on Wednesday to attack the UN security council, the United States and Britain.

Mugabe’s two-day trip was his first state visit to South Africa in more than two decades.

ብሪጣንያ፣ ካብ ሰራዊት ዝሃደሙ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ናብ ዓዶም ክምለሱ ጸገም የብሎምን ትብል -by Radio Erena

 

UK home

ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ፣ ‘ካብ ሰራዊት ዝሃደሙ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ናብ ዓዶም እንተተመሊሶም ዝኾነ ጸገም ኣይክገጥሞምን’ዩ’ ምባሉ ተነቒፉ።

እቲ ቤት ጽሕፈት፣ ነዚ መደምደምታ ዝበጽሐ፣ ልኡኻቱ ናብ ኤርትራ ዑደት ብምክያድን ከም ዴንማርክ ዝኣመሰላ ካልኦት ሃገራት ብዛዕባ ኤርትራ ንዘዳለውኦ ጸብጻብ ብምውካስን’ዩ።

ብሪጣንያ ብዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዘማርራ ዘለዋ ሃገራት ኮይና፣ ነቲ ቀንዲ ኣፍደገ ስደት’ዩ እትብሎ ምስ ፈረንሳ ዘዋስና ክፋል ብጽኑዕ ትቆጻጸሮ ከምዘላ ይፍለጥ።

መብዛሕቶም ኣብ ብሪጣንያ ዑቕባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን፣ ካብ ግዱድ ወትሃደራዊ ዕስክርና ከምዝሃደሙ ዝገልጹ ምስ ምዃኖም ድማ፣ ብሪጣንያ ካብ ሰራዊት ንዝሃደሙ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ናብ ዓዶም ክምለሱ ጸገም ስለዘየለ፣ ፖለቲካዊ ዑቕባ ከምዘይትህብ’ያ ትገልጽ ዘላ።

እንተኾነ፣ እታ ሃገር ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ባይታ ዘየለ ሓቂ ተቕርብ ምህላዋ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይነቕፉ።

ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዑቕባ ድሕሪ ምሕታቶም ናብ ኤምባሲ መንግስቲ ኤርትራን ማሕበረ ኮም ህግደፍን ብምልኽባጥ ክልተ ካብ ሚእቲ እናኸፈሉ ናብ ሃገር ዝመላለሱ ከምዘለዉ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፣ ነቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ስደተኛ ከምዘይውክሉ’ውን እቶም ተጣበቕቲ የመልክቱ።

Read More

Eritrean National Council for Democratic Change Regional Office of North America Bay Area Committee – by Gebre Tekle Bay Area.

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ቤት/ጽሕፈት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ
ሽማግለ በይ ኤርያ

ኣብ በይ ኤርያ ካሊፎርነያ ንመስርሕ ካላኣይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋት መራሕቲ ጫንፈር ብዲሞኩራስያዊ ኣጋባብ መሪጾም
ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲመኩራስያዊ ለውጢ ተቐማጦ በይ በይ ኤርያ ካሎፎርነያ ኣብዚ ማዓልቲ ምርጫ ጫፈሮም ፤ ነቲ መተካእታ ዘይቡሉ ጽላል ናይ ሓባር መቃለሲ ባይታ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንኻላኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ንምዕዋት ካብ ጫንፈር ዝጥለብ ብኹሉ መዳያት እና ኣማላእና ኣበርቲዕና ክንቃለስ ከም ምዃና ኣብ ኣኸባና ኣስሚርናሉ።
ጫንፈር በይ ኤርያ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞኩራስያዊ ለውጢ ኣብ ኣኼቡኡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዝተሰማማዕናሉ ንምዕዋት ዳግማይ ስርርዕ ን’ጫንፈር ትመርሕ መሪሕነታ ብዲሞኩራስያዊ ኣጋባብ 7 ሰባት ክምረጹ ከለዉ 2 ካኣ ተጣባበቕቲ መሪጾም።
ኣብዚ ምርጫ እዚ ኣገዳሲ ናይ ዲሞክራስያዊ ክትዕ ኣጋባቡ ሒዙ ንመስርሕ ዲሞክራስያዊ ኣጋባብ ዝምልከት ክትዓት ተኻይዱሉ ብህዱእ ብምክብባርን ሓልዮት ዝመል’ኦ መንፈስ ተኸቲሉ ኣብ 2 ሪኢቶ ምቛም ሽመግለ ዝዓለመ ክትዕ ነይሩ!!!
• እታ ቐዳመይቲ ሪኢቶ በቶም ዝተመኮሩ ክሳብ ሕጂ ነዚ ጫንፈር ጠጦው ኣቢሎሞ ብደይ ምቁራጽ ክሰርሑ ዝጸንሑ ኣብ ርእሲኦም ነቶም በኺሮም ዝጸንሑ ኣብ ቦቶኦም ዝትኩኡ ንግበር ትብል ነይራ።
• እታ ካላኣይቲ ሪኢቶ ካኣ ኖ ከም ብሓዲሽ ዳግማይ ስርርዕ ምርጫ ንግበር ትብል ኢያ ነይራ፤ ብሓቂ ካኣ ክልቲኤን ናይ ምዕዋት ካላኣይ ግባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ሓልዮት ዝመል’ኦ ሪኢቶታት ኢዩ ነይሩ።

ብናይ ሓባር ስምምዕ ካኣ ክልቲኤን ኣብ ምርጫ ቀሪበን
እታ ከም ብሓድሽ ስርርዕ ምርጫ ንግበር ትብል ብድምጺ ሲዕራ ኣብ ምርጫ ከም ብሓዲሽ ክግበር ተውሲኑ ኣምራጺት ሺማግለ ሰክርተርያ ንግዚኡ ተመሪጻ ብጉቡእ ካኣ ንዝተዋህባ ሓላፍነት እቲ ምርጫ ኣካይዳቶ። ነቶም ተመርጹ ሰባት መምስ ነጥቦም ጺሒፋ ኣቕሪባቶ ብኣዝሔ ነትቢ ተራእዩ 7 ዝኣባላታ መራሕቲ ክምረጹ ኸለው፤ 2 ካኣ ተታባበቕቲ መጺኦም።
እታ ቐዳመይቲ ሪኢቶ ብድምጺ ዳኣ ትሳዓር እምበር ኣብ ምርጫ ምስ ኣተወት ኣብ ዳግማይ ስርርዕ እውን እቶም ክሰርሑ ዝጸንሑ ኣብ ምርጫ ኣይ ተረፉን ከም ተመረጹ ከነብርህ ንፈቱ ፤ ኣብ መስርሕ ዳግማይ ስርርዕ ምርጫ ኣብ ርእሲ እቶም ዝነበሩ ሰለስተ ቡርቱዓት ሰብ ተመኩሮ ብሱላት ተወሲኮሞም ብድምጺ።
ናይ ጨንፈር በይ ኤርያ ካሊፎርነያ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲምክራስያዊ ለውጢ ናይ ምርጫ መስርሕ ኣኼቡኡ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ተዛዚሙ።

Gebre Tekle ስውእ ገብሪሂወት ወዲ ሕምብርቲ ( ወዲ ሕምብርቲ) 

 

ዝከበርኩም ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ ታሪኻውን ፍትሓውን ኣብ መትከሉ ነቕ ዘይብል ጅግና ሓርበኛ ስውእ ገብሪሂወት ሕምብርቲ ስእሉ ንኽረክብ ዘይ ሓተትክዎን ዘይ ፈተሽኩዎን ኣይ ነበረን ናይ ጅግና ስእሊ ደበኽ አሉ ኣብ ፌስቡክ መስጅ ናተይ በቲ ጅግና ገዲም ተቓላሳይ መስፉን መንግስቱ ተላኢኹለይ ክሉኹም ደለይቲ ፍትሒ ነቲ ሰነድ ቃልስና ብጉቡእ ዝዕቅቦ ዘሎ መስፉን መንግስቱ ድማ ከተሞጉሱለይ ብትሕትና ይሓተኩም ክብሪ ትዓደል ብጻይብ መስፉን መንግስቱል።
ክምለስ ናብ ጅግና ሓርበኛ ስውእ ገብሪሂወት ሕምብርቲ (ወዲ ሕምብርቲ) ምስ ገብሪሂወት ሕምብርቲ ኣብ 1973 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተ.ሓ.ኤ) ኢና ንፋለጥ ኣብ ሳሕል ብዓረምረም ዝፍለት ሓያልን ሙኩሩን ዝኾነ ሰራዊት ጀብሃ ምስ ስውእ ጅግና ገብሪሂወት ሕምብርት ኣብዚ ኢና ቦኽሪ ሌላና ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ 1974 መዳዳ ብጽረ ገድሊ ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ዝነበሩ እዞም ናይ ሕጂ ህግደፍ ዘጽንትዎ ዘለው ንህዝብና ኣብ 74 ካብ ሳሕል ካባና መሊቖም ንከበሳ ክኸዱ ከለዉ ጀብሃ መራኸቢ ሮድዮታት ስለ ዘይ ነበራ መዳዳ (ጽረ ገድሊ) እዞም ናይ ህጂ ህግደፍ ከዳዓት ስላ ስውእ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ድሳኣንዎ ኣይ ነበሮምን መራኸቢ ረድዮታት ነይርዎም ኢዩ።
ጀብሃ ግን ስለ ዘይ ነበራ ረድዮ መራቢ ካብ ሳሕል ንከበሳ ይከዱ ከም ዘለዉ መዳዳ (ጽረ ገድሊ) ብገባር ኢዩ ተነጊርዋ ጀብሃ ምስ ሰምዔት ከተርክቦም ተበጊሳ ኣብ ጉዕዞ መዳዳ (ጸረ ገድሊ) ኣብ ኦለ ዝተባህለ ቦታ ንስውእ ኣባሽመል ንስውእ እስራኤል ምስግና ንስውእቲ ኣለም መስፉ ኣብ መገዲ ምስ ተጓነፍዎም ኣረሚናዊ ቀንጸላ ኣብ ርኢኦም ፈጺሞም ንባዓል ወኪ ዛግር ግዕዞኦም ቀጺሎም።
በጋጣሚ መደበይ ምስቶም ዝተረፉ ተሪፈ ኣነ ኣብ ሳሕል። ገብሪሂወት ሕምብርቲ እውን ተሪፉ ነይሩ ንኽኸይድ ከርክብ ካኣ ተመዲቡ ክብገስ ከሎ ንዓይ ኣቡ ዓሸራ ናይ እስራኤል ምስግና ሽጉጥ ሓጂመ ካብኦም እንተዘይ ዓጠኩዋ ወዲ ሕምብሪቲ ኣይ ኮንኩን ኢሉኒ።
ከምታ ዝበለኒ ድማ ኣብውግእ ብዓል ወኪ ዛግር ዓዲ ብዴል ሃጁሙ እታ ሽጉጥ ካብ ብዓል ሳልሕ ጠጠው ወሲድዋ ከምተሓበርክዎ። ብጅግንነቱ ዝበላ ዝገብራ ተባዕ ሓርበኛ ኢዩ ነይሩ።
ስውእ ገብሪሂወት ሕምብርቲ ኒኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዘበነ ክፍልታት (ኣያም መናጥግ) ን’ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተንኮሉ ስለ ዝፈለጦ ብረት ዓሚሩ ክትኩሰሉ ምስ ኣቃናናዓ ብረቱ ምስኡ ዝነበሩ ገደይም ተቃለስቲ ደቂ መታሕት ነጢሮም ከም ዝሓዝዎ ይዝረበሉ፤ ኢልዎም ገብሪሂወት ሕምብርቲ ን’ኢሳያስ እዚ ሰብ እዚ ዝፈጥሮ ሽግራትን ጸገምን ከቢድ ዋጋ ክትከፍል’ያ ኤርትራ ክብሎም ከሎ፤ ደቂ መታሕት ካኣ ካብ ሓልዮት ተበጊሶም ኒኢሳያስ ምቕታል ምስ ህዝብና ደቂ ከበሳ ኣብ ጽል’ኢ ምእታው ማለት ኢዩ ክብሉ መልሰምሉ።
ገብሪሂወት ሕምብርቲ ንዛኣመነሉ ብርቱዕ ተቓላሳይ ኢዩ ነይሩ።ኣብ ሕጊ ናይ ጀብሃ ካኣ ኣብ ምእራም ዓቢ ታራ ይጻወት ከም ዝነበረ ይዝረበሉ ኣብነት !!!!
ጀብሃ ኣብ ወታሓደራዊ ሕጊ ግብረ ሰዶም ክፍጽም ዝተረኽበ
መስተ ሰትዩ ዝሰኸረ ናይ ሞት ፍርዲ ክትውስን ከላ ገብሪሂወት ሕምብርቲ ንዛ ናይ መስተ ጠጦው ኢሉ ተቓዊሙ ኣሪሙ ከም ትላዓል ገይሩዋ ኣብ ተንተኑኡ ክርስትያን ክውለዱ ክጥመቑ ክሕጸዩ ክምርዓዉ ክመቱ ምስመትቱ ውን ዝክር ዝባሃል ኣሎ እዚ ኩሉ ብደይ መስተ ስለ ዘይግበር ምስተ ሰቲኻ ኢልኩም ሞት ክትፈርዱ እንተ ኼንኩም ባኣይ ጀምሩ ኣነ ሕጂ እንተ ረኪበ ክሰትየ ባህሊ ክርስትያን ኢዩ ተልዕልዋ ምስ በሎም ሓቁ ኢዩ ኢሎም ኤርትራ ናይ ኣስልም ጥራይ ኣይ ኮነትን ክርስትያን ዝተፋላለዩ ምእመናታት ስለ ዘሎ ኢሎም ነታ ናይ ወዲ ሕምብርቲ ዘቕረባ ምስናይ ምስገና ተቐቢልሞ ከም ትልዓል ገይሮማ ።
ኣነ ብስውእ ገብሪሂወት ዝተዓዘብኩዎን ዝተነገረንን እዚ ይመስል ነይሩ
ካልእ ንስውእ ጅግና ገብሪሂወት ወዲ ሕምብርቲ ጓሉን ሰበይቱን ኣብዚ ከባብየይ ስለ ዘለዋ ጓሉ
ፍረወይኒ ትባሃል ስእሊ ኣቦይ ዘለዎ ገለ ኣይ ትፈልትን ኢላ ሓቲታትኒ እና ሓፈርኩ የብለይን ኢለያ።ሕጂ ግን ክህባ ኢየ።
ካብ ገብሪሂወት ኣቡ ዓሸራ።

ህዝቢ ኤርትራ፡ በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ እግርኻ!Assena media-by Hamis

Isaias_snake_1
ህዝቢ ኤርትራ፡ በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ እግርኻ!
ኣብ ኣእሙረይ ብዙሕ ሓሳባት ይመጸኒ እሞ ምጥርናፉ ከኣ ይስእን። እዚ’ሞ እንታይ ዘገርም ኮይኑ ዘይ ንኹላትና ኢዩ ትብሉ ትኾኑ ገሌኹም፡ ሓቁ እኮ ኢዩ ኣነ ውን ብፍላይ ኣብ ከምዚ ጽምዋ ዓይነት ወይ ውን ንበይነይ ጎቦ ኣብ ዝኾንኩሉ ኣዝዩ ብዙሕ ሓሳባት ይመጸኒ እሞ ከመይ ጌረ ኣብ ወረቐት ጠርኒፈ ከምዘቐምጦ’ዩ ሕርብት ዝብለኒ ትብሉ ትኾኑ። ጽቡቕ ኣለኹም ንዓይ ውን ከምኡ ኢዩ ጸገመይ። ኢቲ ዝመጸኩም ሓሳባት ከ ብዛዕባ ምንታይ ኮን ይኸውን ምናልባት ከምዚ ናተይ እንተኾይኑ እቲ ዝተዋህበኩም ርእሲስ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ምሕሳብ ብዛዕባ እታ 24 ዓመተ ልደታ እተብዕል ኣብ ውሽጢ እዚ ክንድዚ ዝኣክል ግዝያት ድማ ቅንጣብ ውን ትኹን ትርአን ሱር በተኻዊ ለውጢ ተምጽእን ሓንቲ ፕሮጀክት ክትሃንጽ ዘይክኣለት ሃገርና ኤርትራ ብዛዕባ ጽቡቕ መጻኢኣ ኣብ ምሕሳብን ምስራሕን ኢኹም ተሕልፍዎ ማለት’ዩ።ከምቲ ጅግና፡ ውፍይ፡ መስራቲ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ሚኒስተር ሃይለ ወልደትንሳኤ “ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ነጊሱ ብቅዋም እትምራሕ ሃገር ምህናጽ ካልኦትስለዝበልዎ ዘይኮና ንብሎን ነተግብሮን ናትና ውራይ ስለዝኾነ ኢዩዝበሎ ኣነ ድማ እንታይ እሞ ካልእ ውራይ ኣለኒ ኮይኑ ኣብዚ ሃገር ንምድሓን ተብተብ ኣብ ዝብሃለሉ ዘሎ ግዜ ካልእ ክሓስብ።ብ ጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ነቶም ድሓን ኣጆኻ ውራይና ድኣ ዳርጋ ኣኺሉ እንድዩ፡ ብሓደ ኮይና ኣብ ባሕቲ መስከረም ንጽምብለሉ ግዜ እኮ ጽባሕ እዩ ፡ ረሲዕናልካ ከኣ’ባ ኣይሰማዕካን ዲኻ ነቲ መምልኢ ባንክታት ዓለም ኮይኑ ዝጸንሐ ትካል ወርቂ ብሻን መኽዘን መሐለዊ ስልጣን ህግደፍ ዝኾነ ኣጽዋርን ክብተን ትብሉኒ ዘለኹም። ኣብ ማእከል ኣስመራ ውን እኮ ክንደይ ስርሒታት ይትግበር ከምዘሎ እሰምዕ ኢየ። ንኣብነት ኣብ’ቲ ሰለይቲ ህግደፍ ሻሂ እንዳ ሰተዩ ክሕልውዎ ዝውዕሉ ጎደናታት ኣስመራ ውን እኮ ንገበናት ኢሳይያስን ገበን መኻፍልቱን ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝኾኑ ዘቃልዕ ወረቓቕቲ ተጠቒዑ ከምዝውዕል ውን ይከታተል ኢየ።  ክገርመኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኣይምሸጥን እየ፡ እዚ ዜና’ዚ ምስ ሰማዕኩ ግና ጸጉረይ ባዕሉ እዩ ዝምሸጥ። ሕጂ ኣጸቢቐ ዘረጋገጽክዎ እንተሎ ሰራውር ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኣምዑት ህግደፍ ኣትዩ ይብትብቶ ከምዘሎን ህግደፍ መዓልቲ ሞቶም ኣብ ምጽብጻብ ይውዕሉ ከምዘለውን ኢዩ።

ከምዝፍለጥ 1991 ህዝቢ ኤርትራ ብ ዉሑዳት መዳርግቲ ዝርከቦ ዓርሞሽሽ ሰውርኡ ኣቢሉ እቲ ሕጂ ዘይከም ዝሓሰቦ ስማዊ ኮይኑ ዘሎ ናጽነት ተጎናጺፉ ኢዩ። በሉ እስኪ እታ ንነብሰይ ኩሉ ግዜ ዝሓታ’ሞ ባዕለይ ከኣ መልሲ ክረኽበላ ዝፍትን እየ ከዕልለኩም። ግዜ እንተሃልዩኩምስ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ዶ ክንዝክር? ብ1991 ክንደይ ካብ ሚኢቲ ኢና ኣብ ኤርትራ ውልቀ ምልኪ ክነግስ ይኽእል ኢዩ ኢልና ዝሓሰብና?

መብዛሕትኹም ኣይፋል እዚ ከምዚ ዓይነት ጥርጠራ ጽዩፍን ዘይሕሰብን ኮይኑ ይርኤ ከምዝነበረን እታ ውልዶ ኤርትራ ብ ናይ ፍርቂ ዘበን ቃልሲ ናጽነታ ዝተጎናጸፈት እዚ ሕጂ ዘሎ ቦኽሪ መራሒኣ ውጹእ ውልቀመላኺ ክኸውን ይኽእል ኢዩ ዝብል ግምት ኣይነበረናን ከምትብሉ ነብሰይ ይነግረኒ ኣሎ።

ውሑዳት ኣመጻጽኣ ኢሰይያስ ዝፈልጡ ገዲፍካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብታ ቅድስቲ ሃገሩ ዉልቀ ምልኪ ከጋጥመኒ ይኽእል ኢዩ ኢሉ ዘይሓሰበሉ ምኽንያት ብዙሕ ኢዩ። ገለ ካብቲ ብዙሕ ንምጥቃስ፥ ህዝብና ውርዙይን ክቡርን ህዝቢ ስለዝኾነ እቲ ካብ ማህጸኑ ዝወጽእ መሪሕነት ውን ከምቲ ራዛ ናየቡኡ ሓዛ ከም ዝብሃል ናይ ህዝቡ ክብርን ርዝነትን ክወስድ ኢዩ ብዝብል፡ ህዝቢ ንመሪሕነት ህዝባዊ ግምባር ብደጊኡ እምበር ውሽጣዊ ስርርዑን ባህርያቱን ብዘይ ምርዳእ፡ መሪሕነት ህዝባዊ ግምባር ካብ ህዝቢ ምስጢር ብምዕቃብ፡ ህዝቢ ንመታለሊን ጨፍላቕን ባህርያት ኢሳይያስ ብዘይምስትውዓል፡ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝባዊ ግምባር ውልቃዊት ውድብ ናይ ኢሰያስ ምዃና ብዘይምግንዛብን ካልእን ኢዮም።

ብዘይጥርጥር 1991 ህዝቢ ኤርትራ ብምልኣት ልቡ  ኢዩ ነቶም መሪቑ ዘፋነዎም ደቁ ተቐቢልዎም። ክንዲ ፍረ ኣድሪ ውን ትኹን ኣብ መሪሕነቱ ጥርጥር ኣይነበሮን። እቶም ምኽንያታት ከምዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቲ ቀንድስ ካብ ክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ዝብገስ ምበልኩ። ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ፡ ተማቒሉ ዝበልዕ፡ ትሓላልዩን ተኸባቢሩን ዝነብር፡ ስስዐ ዘይፈልጥ፡ ዘይናቱ ዘይደሊ፡ ስልጣን ዘይብህግ፡ ምርሓና ኢሉ ቆጽሊ የውድቕ እምበር ኣነ እየ ዝመርሓኩም ወይ ንዓይ ምረጹኒ ዘይብል፡ ንኽመርሕ ዝተመርጸ ድማ ኣይ ኣነስ ከመይ ጌረ ክመርሓኩም ክንደይ ካባይ ዝበልጹ እንዶ’ለዉ በጃኹም ድኣ ካልኦት ካባይ ዝሕሹ ምረጹ ዝብል፡ ዝተብኣሱ ዝዓርቕ፡ ትርጉም ሰላም ዝፈልጥ፡ ብዘይ መንግስቲ ብሰላም ክነብር ዝኽእል፡ ውርዙይ ሃይማኖቱ ዘኽብር ህዝቢ ኢዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህልን ምክብባርን ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ጌሩ እዩ እሞ ነቶም ካብ ማህጸኑ ዝወጹ ደቁ ውልቀ መለኽቲ ክህልውዎም ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ። ከመይ ጌሩ ኢዩ እሞ ክጠልሙኒ ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ከመይ ጌሩ እዩ እሞ ንብረት ህዝቢ ክሰርቁ ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ከመይ ኣቢሉ ኢዩ እሞ ስልጣን ክስስዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ከመይ ኣቢሉ ኢዩ እሞ ህዝቢስ ወላ ይጥፋእ ንዓና ጥራይ ይጥዓመና ክብሉ ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ከመይ ኣቢሉ እዩ እሞ ዳስ ሓዘን እንዳርኣዩ ኣብ ጎድኑ ክስዕስዑ ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ከመይ ኣቢሉ እዩ እሞ 30 ዓመት ስለዝተቓለስናስ ሃገር ብጀካና ካልእ ክመርሓ ኣይነፍቅድን ክብሉ ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ከመይ ጌሩ እዩ እሞ ብጀካ ተጋዳላይ ኣብ ስራሕ መንግስቲ ከም ሓላፊ ክቑጸር ኣይክእልን ኢዩ ክብሉና ይኽእሉ ኢዮም ኢሉ ክሓስብ፡ ወዘተ። እሞ ህዝቢ ኤርትራ ድኣ ግርህንኡን እምነቱን ካብ ክብሩ እዩ ኔሩ። ስለዚ እንድሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ብከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ብውርጹጽ ባህልን ምክብባርን ዝናበር ኮይኑ እቶም ካብ ማህጸኑ ዝወጹ እንብሎም ውሑዳት መለኽቲ መራሕቱ  ከ ድኣ ከበይ ስለዝመጹ እዮም ዘይ ባህልናን ክብርናን ህዝቢ ዘጽንቱን ሃገር ናብ ደልሃመት ኣእትዮማ ዘለውን? ምናልባት ዶ እቲ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ምእንቲ ፍትሒ ኢሎም ካብ ህዝቢ ዝተኸወልዎ 30 ዓመታት ባህሊን ክብርን ህዝቦም ኣረሲዑ ተፈጥሮ ኣራዊት ኣልቢስዎም ይኸውን?  ወላስ እቶም ኣብ ስልጣን ክመጹ ቀጠልያ መብራህቲ ዝተወልዓሎምስ ቀይሕን ጸሊምን ክፈልዩ ዘይክእሉ ክመርሑኻስ ይትረፍ ክትመርሖም ውን ዘጸግመካ ካብ ምህሮን ልቦናን ስለ ዘብኮሩ ኢዩ? ንነዊሕ ዓመታት ምፍላይ ካብ ህዝቦም ኢዩ ለዊጥዎም ክትብል እኳ ኣየድፍረካን ኢዩ ምኽንያቱ ከመይ ጌሮም ድኣ እቶም ጉጅለ ዓሰርተ ሓሙሽተ ፍትሒ ወይ ሞት ኣድሚጾም፡ ክብርን ልምድን ህዝቦም ጠሊቦም።

እዞም ሕቶታት ንምምላስ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰብኩ ኢየ። ሓንሳብ ሓንሳብ ድማ  ኩሉ ግዜ እኮ ከዳዕ ኣሎ፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ደርግ ውን ክንደይ ደቂ ሃገር ንቁንጣሮ ስርናይ ክብሉ ዶ ብረቶም ናብ ህዝብን ፍትሓውያን ተጋደልቲ ኣሕዋቶምን ኣቕኒዖም ይትኩሱ ኣይነበሩን ስለዚ እዞም ሕጂ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ኮይኖም ህዝቢ ዘበሳብሱ ዘለዉ ውን ከምቶም ዝሓለፉ ከድዓት እዮም ዝብል መልሲ ይህበሉ።

መግዛእቲ ህግደፍ ‘ኮ በእሞሮና እዩ ዝጅምር።  ኤርትራውያን ከም ፍሉያትን ከማና ከም ዘየለን፡ ንሕና ኣዚና ካብ ኣፍሪቃ ዝበለጽናን እናበልና ንነብስና ከም ነተዓሻሽዋ ጌሩ እዩ ህግደፍ ትዕቢት ምሂሩና ። እስኪ ምስ ከባቢና ነወዳድራ መን ኣላ ኣብቲ ወሪድናዮ ዘለና ደረጃ ምዕባለ፡ጥሜት፡ ሕስረትን ስደትን ዝወረደት ሃገር። ብስራሕ ምኽንያት ኣብ ከባቢና ተዘዋዊረ ኣብ ዝተዓዘብኩሉ ግዝያት ከማና ጌራ ብሕሰም ህዝባ ዝተጠላቐየት ሃገር ኣይረኸብኩን፡ ስለዚ ማዕረ ክንደይ መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣተሓሳስባና ኣትዩ የሳቕየና ከምዘሎ ንምግማቱ ኣየጸግምን። ህግደፍ ኣብ ኣእምሮና ኣትዩ ስለዘታለለና ከኣ ኢና ንምልክታት ውልቀ ምልኪ ከነለሊ ዘይክኣልና። እስኪ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣብቲ ተጋዳላይ ብንጹህ ልቡ ሕድሪ እናበለ ንፍትሒ ክስዋእ ከሎ ንሱ ከኣ ነዚ ሕጂ ዘተግብሮ ዘሎ እከይ ክሓስብ ዝውዕለላ ዝነበረ ናይ ሳሕል ጉድጓዱ ኮይኑ  ዝገበራ ቃለመጠይቕ ንመልከት። ንሱ ምናልባት ሰውራ ኤርትራ ክዳኸም ይኽእል ይኸውን፡ ወይ ውን ክድፋእ ይኽእል ይኸውን ዓወቱ ግና ናይ ግድን ኢዩ፡ምኽንያቱ ስርዓት ደርግ ኣብ ፍትሕን ዲሞክራስን ዘይተመርኮሰ ስርዓት ስለዝኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ምውዳቑ ኣይተርፎን ኢዩይብል ። ዘገርም ኢዩ፡ ከም መርዚ ተመን ናይ’ዚ ክሓዲ መራሒ ውን መርዙ ኣብ መልሓሱ ኢያ። ሕጂ ውን ንባዕሉ ኣብ ፍትሕን ዲሞክራስን ዘይተመርኮሰ ስርዓት ተኺሉ ህዝቢ ዘሳቒ ዘሎ ድኣ እታ ናይ ሽዑ መደርኡ ናበይ ከዊሉዋ? ንሕና ኢና ዘይነስተውዕለሉ እምበር ንሱስ ወትሩ መዓር ዝጥዕም ዘረባ ብመርዚ ኣቖምጢዑ ኢዩ ዘቕምሰና። በቲ ኮይኑ በቲ ግና ኣብ ፍትሕን ዲሞክራስን ዘይተመርኮሰ ስርዓቱ ሕጂ ውን ከም ቀዳሞት ገዛእቲ ውዒሉ ሓዲሩ በቲ ዓቃል ግን ከኣ ዘይምሕር ህዝቢ ኤርትራ ክድምሰስ ምዃኑ ከዘኻኽሮ ይደሊ።

ጅግና ደጀን ዓንደ ሕሸል “መንግስቲ ኤርትራ ትኣሲሩ እዩ ዘሎዝበሎ ሓቂ እዩ። ኩሉም እቶም መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ንዑ ውጹ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን ኢና እቲ ዝዘራእኩሞ ፍትሒ በቚሉስ ፍረኡ ኣኺሉ ስለዚ ነቲ ጋሕታን ሰውራ ኤርትራ ዘጎበዞ መንደላይ ተመን ከኣ ኣብታ ነቲ ምእሳርኩምን ስቓይ ህዝቢ ኤርትራን ዘውዓላ  ርእሱ ምስዘበጥናዮስ ኩልፍ ኢሉ ክትብልዎም ዝጽበዩ ዘለው ጀጋኑ ዝበልዎ ይትግበር ኣሎ። ንኣብነት ከምቲ ኣሮን ታደሰ ኣብ ፓልቶክ ዘዘንተዎ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገረዝጊሄር ንሕና ንፍትሒ ክንስዋእ ኢና ፍልሖ ካብቲ ሬሳና ወጽዮም ግና ነቲ ዓማጺ ክነኽስዎ እዮምዝበሎ ክዝክር ከለኹ እቲ መትከሎም ብህዝቢ ይትግበር ከምዘሎ እዚ ንርእዮ ዘለና ሓቂ ኢዩ።

መንእሰይ ኤርትራ ምእንቲ ህዝቢ ኢሉ ሂወቱ እንዳ ኣወፈየ እንታይ ጸገም ኣለዎ ድኣ ኢሳይያስ ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኢሉ ስልጣን እንተ ኣወፈየ። ንረብሓ ህዝቢ ኢሉ ስለዘይወጸ ድዩ ስልጣን ወይ ሞት ኣድሚጹ? እቶም ንረብሓ ህዝቢ ኢሎም ዝተቓለሱ ውፍያት መራሕቲ ንኸጸልሞም ኢሉ G-15 ዝሰመዮም ሂወቶምን እቲ ዝነብሩዎ ዝነበሩ ስልጣንን ምቾትን ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኢሎም ኢዮም ኣወፍዮሞ። ንዝያዳ መብርሂ እስከ ንድሕሪት ተመሊስና ንዘክር። ድያብሎስን ጉጅልኡን ከታልሉ ከለዉ ዝብልዎ፡ ህዝባዊ ግምባር ከም ውድብ ፍሉይ፡ ዘይናቱ ዘይደሊ፡ ምእንቲ ጥቕሚ ሓፋሽ ዝቃለስ፡ ከም ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ዘይብህግ ውድብ ኢዩ እናበሉ ኣእዛንና ከጽሙሙና። ኣይትዝክሩን ዲኹም እቲ ተልእኽኡ ዘይፍለጥ ድያብሎስ መራሒ ንሕና ከምቶም ኣብ ስልጣን ዝመረቱ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ክንከውን ኣይንደልን ኢና ዘቃለሰና ዕላማ ዲሞክራስን ፍትሕን ስለዝኾነ ነዚ መትከል እዚ ድማ ዝቕይሮ የለን እና በለ ከዛንየና። ኣበይ ኣሎ ድኣ እዚ መትከል። ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከምዝብሃል መንደላይ ተመን ኢሳያስ ከኣ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ደቂ ህዝቢ ክሳብ ዝኽውል ክሕንክስ ጸኒሑስ እነሀልኩም ደልዲለ ኢየ ኢሉ ኣብ ዝሓሰበሉ ምሕንካሱ ኣብቂዑ ኣብ ቅርዓት ወጺኡ ህዝቢ ማይ እንተ ስኢኑ ናብ ማይ ዘለዎ ቦታ ይኺድ፡ ኣብዚ ሃገር ሕብረ ሰልፋዊ ኣመራርሓ ክህሉ ዝጽበ እንተልዩ ናብ ካልእ ፕላኔት ይኺድ፡ ቅዋም ህዝቢ ቀደም ከይትኣውየሉ ዝሞተ ሰነድ ኢዩ ወዘተ እናበለ ኣብታ ጅግና ስውእ ወዲ ዓሊ ድምጺ ህዝቢ ዘጋውሓላ ስቱድዮ ኢሳይያስ ፍርቶ ኮይኑ ይደርፍ። ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ደርጉሓሉ ከም ዝብሃል እቲ ተንኮሉ ምርዳእ ዝሰኣናዮ ዶ መሲልዎ ይኸውን? እዚ ገለ ካብቲ ዓበይቲ ንዕቀት ህዝቢ ዘንጸባርቕ ባህርያት ድያብሎስ ኢዩ። ከምቲ ቆርበት በጊዕ ተከዲና ናብ ኣባጊዕ ዝተጸምበረት ወኻርያ ነተን ንጹሃት ተንኮል ዘይብለን ኣባጊዕ በብሓደ ኩስትር ትውዕለን ኢሳይያስ ውን ክዳን ጅግንነት ተጎልቢቡ ነቶም ናይ ብሓቂ ደቂ ህዝቢ ልክዕ ከም ወኻርያ በብሓደ ኣጥሂምዎም። እቲ ኣብ ሰናጭሮ ሳሕል ትሓቢኡ ነቶም ቀለም ቀመስን ንቑሓትን ዘጽነቶም ከይኣኽሎስ ኣብ ማእከል ኣስመራ፡ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣትዩ ከኣ ብጅምላ መራሕትና ኣብ ጎዳጉዲ ዒራዒሮ ደቢቑዎም ኣሎ። ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትቕልቐል ከምዝብሃል ፍትሓውያን ተቓለስቲ ብስም ድሕነት ሰውራ እና ኣመኽነየ ኣብ ሰናጭሮታት ሳሕል ዘጽነቶም፡ ብ ምጉንጻፍ ናጽነት ፍትሖም ከዋዊሉ ከጥፍኦ ዝወጠነ ፍትሖምን ስሞምን እነሆ ሎሚ ደሚቑ፡ ተንኮል ኢሰይያስን ካብ ምህሮን ልቦናን ዘብኮሩ ትሓባበርቱን ድማ ሕብሮም ተደዊኑ ።

ስለዚ ኣስተውዕል ኣታ ብቕንዕናኻ ትፍለጥ ጅግና መንእሰይ ኤርትራ። ሞት ኣብ ኩሉ እያ ዘላ። ኣብ ሳሃራ ሞት ኣላ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሞት ኣላ፡ ኣብ ድፋዕ ሞት ኣላ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሞት ኣላ፡ ኣብ ገዛኻ ዓሶ ሓሚምካ እውን ሞት ኣላ። ስለዚ ሞት ዘይትተርፍ ትዕድልቲ ኩላትና ካብ ኮነት ካብ ዓሶ ሓሚምካ ተኾርሚኻ ትመውት ንምንታይ ነቲ ኩሉ ጸገማትካ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ኣሊኻ ታሪኽ ሰሪሕካ ክቡር ሞት ዘይትመውት፡ ብሂወት እንተተሪፍካ ድማ ኣብታ ምጭውቲ ሃገርካ ምስ ህዝብኻ ኮሪዕካ ዘይትነብር። ጅግና ወዲ ዓሊ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ክስለፍ ከሎ ሂወትካ ዘድሓንካ መሲሉካ ዘድሓርሓርካ ሎሚ ከ ሂወትካ ኣድሒንካያ ዶ? ንሂወቱ ኣብ ቁምነገር ዘውዕላ እምበር ዘድሕና ወላ ሓደ ከም ዘየለ ሕጊ ተፈጥሮ ተወከስ።

እቶም ኣብ ጎረባብቲን ርሑቕን ቦታታት ዘለኹም ከይሰልከኹም መዋእልኩም ከነዕርፍ ከይበልኩም ነዚ ምልኪ ንምእላይ ሙሉእ ዕድመኹም ዘወፈኹም ጀጋኑ ደቂ ሃገር ምስጋናይ ይብጻሕኩም። ብምቕጻል እዚ ኹሉ መዕቆቢ ስኢኑ ናብ እግሩ ዝመርሖ ሃጽ ዝብል ዘሎ መንእሰይ ወዲብኩም ሓያል ህዝባዊ ውድብ ኣቊምኩም ነዚ ስርዓት ዘይመስሃሊኹም እንታይ ኢዩ? ሳላ ሰውራና ንዓማጺ ኣብ ምእላይ ሃብታም ተመክሮ ኢዩ ዘለና። ኣብ ህዝባዊ ግማባር ዝነበረ ውፉይን ጅግናን መንእሰይ እኮ ኩሉ ብወለንትኡ ዝተሰለፈ ኣይነበረን ኣብቲ ቃልሲ ምስ ኣተወ ኢዩ ትርጉም ረኺቡሉ ዝጸንዐን ጸላኢ ዝጸረገን። ስለዚ ነዚ ተሞክሮ እዚ ንምንታይ ክፍተሽ ዘይተደልየ?

እቶም ብ ኣካል፡ ብንዋት ወይ ውን ብሓሳብ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ዘይብልኩም ክንስኹም ብኾፍኩም ነቶም ብሂወት፡ ብንዋት ወይ ብሓሳብ ዝቃለሱ ዘለው ውድባት ይኹኑ ኣብ ውድብ ዘይተጠርነፉ ተቓለስቲ ዘቆናጽብ እንታይ ኣለኩም።  እቶም ጀጋኑ ንፍትሒ ሂወቶም እናወፈዩስ ንስኹም ስቕ ምባል ክትስእኑ፡ ሂወቶም እናወፈዩስ ኣጆኹም ምባል ክትስእኑ፡ ሂወቶም እናወፈዩስ ካብ ሚኢቲ ዓሰርተ ሳንቲም ምድርባይ ክትስእኑ። ስለዚ እንተኾነ ምሓገዝኩም ካብኡ ዝተረፈ  ካብ ንዝሰርሕ ክትዕንቅፍ  ምጽዓርሲ ስቕ እንተበልኩም እንታይ ትኾኑ።።

ደረፍትን ገጠምቲን ስነጥበባውያን ሃገርና ከ ኣይምልከተኩምን ድዩ? ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወኒ ንመንእሰይ ዘልዓዕልን ዘነቓቕሕን ሞራል ዘስንቕን ዝነበረ ጥበብኩም ናበይ ኣበለ? ንመኣስ ኢዩ ክኾነኩም? ከም ብዓል ድምጻዊ ዘርእሰናይ ግርማይን ካልኦትን ትዓጢቕኩም ኣብ ምጽራግ ህግደፍ እንተከተትኩም ኣብታ ጽባሕ ንጉሆ እትመጽእ ፍትሒ ርእስኹም ካብ ምድናን ዶ ኣይምሓሸኩምን?

እቶም ንህዝብን ስድራቤትኩምን ዘምሓድር ክእለት እና ወነንኩም ኣብ ምእላይ ስድራቤትኩም ጥራይ ተውዕልዎ ዘለኹም ምሁራን ሰብ ጸጋ፡ እዚ ሕጂ ካብ ገዛ ንስራሕኩም ካብ ስራሕኩም ድማ ንገዛኹም እንዳኸድኩም ተባኽንዎ ዘለኹም ክእለትኩም ሲ ንምምሃርን ምምራሕን ስድራቤትኩምን ህዝብኹምን እንተተውዕልዎስ ዕድመኹም ምስ ኣኸለ ካብቲ ዘይተርፍ ጣዕሳኹም ምድሓንኩም።

ብዓቢኡ ህዝቢ ኤርትራ ከ እንታይ ትጽበ ኣለኻ? ክሳብ እታ ጀጋኑ ሰማእታት ከፊልና ዝሰቐልናያ ባንዴራ ትወርድ ድዩ ወላስ እንታይ። ኣብ ሓምሳታት እኮ ስርዓት ሃይለስላሰ ብሓደ ግዜ ኣይኮነን ነታ ሰመያዊት ባንዴራ ኤርትራ ኣውሪዱዋ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ንሃገራዊ ክብርና ከም ፍግረ መሬት ዝብሕጉጎ ዘሎ  ከምኡ ኢዩ ጌሩ እቲ ናይ ሓምሳታት ድያብሎስ ሃይለስላሰ ውን። ኣብ ሓምሳታት ውሑዳት ንቑሓት ኤርትራውያን ኡይ እና በሉ ሃገር ተዘምተት ይብሉ ኔሮም። ዝበዝሕ ህዝቢ ግና ኣቃልቦ ይገብረሎም ኣይነበረን። ህዝቢ ከ ድኣ ምኣስ ተረድኦ? ህዝቢ ድኣ ባንዴራ ካብ ናይ ክብሪ ቦትኣ ምስ ወረደት፡ ቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ብ ኣምሓርኛ ምስ ተተክኤ፡ ካልእ ቋንቛ ዝዛረቡ ሰራዊት ምስ መጹ፡ በቃ እዚ እዩ። ሕጂ ውን ከምኡ እዩ ዝፍለ የብሉን ኢሳይያስ ድያብሎስ ድማ ከም ፍግረ መሬት በብሓንቲ ጸጸር ክብሕጉጎ ዝጸንሔ ስለዘየስተውዓልናሉን ንሙሁራትን ለባማትን ደቀባት ኤርትራ ስለዘይ ሰማዕናዮምን በብሓደ ሰብ ውሓደ ከም ዝብሃል በብሓደ ሓንጎል ህዝቢዝኾኑ በላሕቲ እንዳጽነተ ስቕ ስለዝበልናዮን ኣብቲ ናይ መወዳእታ መልክዕ ዕዮ ናይ ኣቦሓጉኡ ኣብጽሒዎ ይርከብ። እንታይ ተሪፉ ኩሉ ኣጻፊፉ። ኣፈርክቡ ከይነርክብ፡ ዝገበርና ጌርና ድማ ሃገርና ከይነናግፍ ንኤርትራ ኣጽዋር ከምዘይትሽምት ጌሩ ንዝበልዕ ኣራዊት ከም በጊዕ ኣብ ገረብ ኣሲሩዋ ይርከብ ስለዚ እዛ ከም ገንሸል ትኣሲራ በላዒኣ ትጽበ ዘላ ሃገርካ ተጓዪኻ እቲ ኣራዊት ከይበትበታ ፍትሓያ። ።  ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ሃገር እተድሕነሉ ግዝየ ይጽንቀቕ ኣሎ ስለዚ በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ እግርኻ ከሎ እንታይ ምኽሪ ደሊኻ።

እቲ ፈቲና ጸሊእና ጽባሕ ንጉሆ ምምጽኡ ዘይተርፎ ፍትሒ  ይንገስ ምልኪ ይፍረስ!

ካብ ሓሚስ