ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ብናጻ ኣካል ዝተማእከለ ሓድሽ ስምምዕ ይጠልብ

onlf

ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዕ፣ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ዝተሓበረ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ብናጻ ኣካል ዝተማእከለ ሓድሽ ስምምዕ ከምዘድሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

እቲ ብኦነግ- ሸኔ ዝፍለጥ ግንባር፣ ድሕሪ’ቲ ናይ ኣስመራ ስምምዕ፣ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊቱ ናብ ኢትዮጵያ እኳ እንተስገሮም፣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ካልእ ከባቢታትን ዝርከቡ ኣባላቱ ግና ዕጥቆም ከምዘይፈትሑ’ዩ ዝግለጽ።

ዝርዝር ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ስምምዕ እኳ እንተዘይተሓበረ፣ ኣባላት እቲ ግንባር፣ ኣብ ኣመራርሓን ሰራዊትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክጽንበሩ ዝብል ከምዝርከቦ ይጥቀስ።

ኦነግ ብዝህቦ ዘሎ መግለጺ ድማ፣ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኸተመ ስምምዕ ዝተኣትወ መብጽዓታት ከምዘይተተግበረ’ዩ።

እቶም ካብ ኤርትራ ዝተመልሱ ኣባላት ሰራዊት ኦነግ፣ ኣብ ተሃድሶ ድሕሪ ምእታዎም፣ እቶም ብቕዓት ዘለዎም ናብ ሰራዊት መንግስቲ ክጽንበሩ እቶም ዝተረፉ ድማ ክጣየሱ ከምዝጀመሩ መንግስቲ በብእዋኑ ክጠቅስ ጸኒሑ’ዩ።

ዳውድ ኢብሳ ዝርከቦም መሪሕነት ናይቲ ግንባር፣ ንሰራዊቶም ዕጥቁ ከፍትሑ ንዝቐረበ ጻውዒት ሎሚ ጽባሕ እናበሉ ግዜ ምውሳዶም፣ ከቢድ ዕንወት ኣኸቲሉ ከምዘሎ ምክትል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብዚ ሳልስቲ’ዚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ።

ኦነግ፣ ኣብ ክልል ኦሮሞ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ወለጋ፣ ጽዑቕ መጥቃዕታት የካይድ ከምዘሎን፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ዛጊት ክቆጻጸሮ ከምዘይክኣለን ዝተፈላለዩ ወገናት የረድኡ።

radioe Erena.com

ኣልማዝ ደጋፊት ህግደፍ ነበር ኣብ ክንዲ ህዝባ ክትጣበቅ መሪጻ(እሱራትና ይፈትሑ, ቅዋም ይገበር, ዶብ ክሕንጸጸልና ትብል)

Posted by Badme Gemahalo on Saturday, January 12, 2019

ዝሓቶ ሰብ ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ዕሉል ገበነኛ።

Image result for eritrean president at ethiopia Gonder

እቲ ብ1965 ብመንግስቲ ኢትዮጵያን፡ ናይ ኣመሪካ ጸጥታዊ ስለላ (CIA): ነቲ ክካየድ ዝጸንሔ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍሻል ዝተላእከ፡ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ዝተባህለ ዕሱብ ሰብ፡ ኣብ ሰውራ ኤርትራ፡ ተቓላሲ ተመሲሉ ካብ ዝተሓወሰላ ዕለት ጀሚሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብገርሁ ከሎ፡ ክምክቱኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ብሉጻት ተጋደልቲ፡ ብኣብርሃም ተወልደ ጀሚሩ፡ ብርቱዕ ቅንጸላን፡ ኣዝዩ ሃሳዪ፡ ሃገራዊ ዕንወትን፡ ብስቱር ምስጢራት፡ ፈጺሙ እዩ። ኤርትራ ሃገርና ነጻነታ ቅድሚ 27 ዓመት ካብ ዝተጎናጸፈትሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ብዘይ ሕግን፡ ፍርድን፡ ሓታቲ ብዘይብሉ ኩነታት ፡ ንመላእ ሃገር ራዕዲ ብምእታው፡ ሕሱም ማእሰርትን፡ ቅትለትን፡ ጥሜትን ኣካይዱ። እቲ ቀንዲ ዝፈጸሞ በደል ከኣ፡ ባህልናን፡ አምነትናን፡ ምስ ኣስኣነና ፡ ንመሰልናን፡ ነጻነትናን፡ ክንሓተሉ ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ኣውዲቑና ኣሎ። ኣብ መጨረሻ ከኣ፡ ሕፍር ከይበለ፡ኣነ፡ ኢትዮጵያዊ’ም’በር ኤራትራዊ ኣይኮንኩን፡ ብምባል፡ ክሕደቱ ገሊጹልና ክነሱ፡ ጌና ነታ ሃገር ብዘይ ሓንቲ ተሓታትነት፡ ምሉእ ሃብታ ንበይኑ ገቢቱ፡ ብንዕቀትን፡ ውርደትን፡ ዝዓብለሎ ኣሽካዕላልነት፡ ብዙሕ ይቕረ ዘየብል በደላት ፈጺሙን፡ ጌና’ውን ይቕጽሎን ኣሎ ። ብሕልፊ ከኣ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና፡ ናይ ብዙሕ ዓመታት ባርነትን፡ ከርተትን ድሕሪ ምብያኑ፡ ካብ ብዙሕ ዕለታዊ ሽግራት ንምምላጥ፡ዶብ ክሰግሩ ኣብ ዝተረኽቡሉ ግዜ፡ ኮብሊልኩም ተባሂሎም ብጥይት ንኽርሸኑ ነቶም ኣዝዮም ጨካናትን፡ ብልሹዋትን፡ ናይ ላዕለዋይ ጸፍሒ ወተሃደራቱ፡ ትእዛዛት ኣተሓላሊፉ እዩ። ንሱ ከይኣኽሎ ከኣ፡ እቶም ብልሹዋት፡ ጀነራላትን ኮሎነላትን፡ ናብ በደዊን፡ ከም እንስሳ ብዶላራት ክሸጡዎምን፡ ከምኡ’ውን ብህይውቶም ከሎዉ፡ ኮላሊቶም ኣውጺኦም ክሸጡን ከሎዉ፡ ቅጭጭ ኣይበሎን ። ውልቀ-መላኺ አሳያስ፡ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ኣረመናዊ ስራሓት፡ ብቐጻሊ ክፍጽም ከሎ፡ስለ ዘይብጽሖ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እቲ ህዝቢ ካብ ዘይተጸበዮ ቂምን፡ በቐልን፡ ቅርሕንትን፡ ተላዒሉ፡ ነቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ’ታ ገዛእ መሬቱ፡ ብዝተፈላለየ ሜላታት፡ ሓግሒጉ ብምጥፋእ፡ ንውሉድ- ወሎድኡ፡ ነታ ሃገር ኣሰር መታን ከይገድፈላ ፡ ናይ ኑክሌር ሓተላ ቀቢሩላ ኣሎ። ኩሉ ስርሓቱ ብምስጢር ስለዝኾነ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ጌና ይቕጽሎ ይህሉ እዩ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕጂኸ ካብ ዝለዓለ በደል፡ እንታይ ኢኻ ክትጽበ ? ውልቀመላኺ ኢሳያስ አንተኾነ፡ ብጀካ አከይ ተግባራት ካሊእ ስለ ዘይፈልጥ፡ ንምሉእ ሃብቲ ሃገር ብውሽጢውሽጢ : ብዘይ ሓደ ተቖጻጻርነት፡ ሸይጡን፡ ለዊጡን፡ ናብ ናይ ግላዊ ኣብ ናይ  ዝተፈላለያ ሃገራት ባንክታት ዝርከብ ሕሳባቱ፡ ይድልቦ ኣሎ። ነዚ ኩሉ እከይ ተግባራቱ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ተሓታትነት ክፍጽም ዝኸኣለሉ ምኽንያት ከኣ፡ ንሕና፡ አቶም ደቂ ሃገር (ኤርትራውያን) ስለ ዝፈቐድናሉ ጥራሕ አዩ።                        

 

ነዚ እከይ ተግባራቱ ፡ ብኸመይ ኣገባብን፡ መዓስን ደኣ ጠጠው ነብሎ ፡ ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ ከኣ፡ እቲ ህልዊ፡ ሓፈሻዊ ናይ ኤርትራ ፡ ፖለቲካዊ ኩነታት፡ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍን፡ ግዜ ዘይህብን ኩነታት ስለ ዘሎ፡ ንሕና ኤርትራውያን፡ ብምሉአ ጥርናፈ፡ ግዜ ከይወሰድና፡ ኣብ’ዛ ዓመት’ዚኣ ግብራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣሎና። እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ ኩነታት ከኣ፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ፡ ለውጢ ንምምጻእ ዘኽእል ሃዋህው፡ ይፍጠር ስለ ዘሎ፡ ነዚ ምቹእ ኩነታት ተጠቒምና ፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብሃል ዕሉል ገበነኛ፡ ኣብ’ዛ ሓዳስ ዓመት፡ 2019፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን፡ ወጻኢን ዘሎ ህዝብና፡ በተን ሕጂ ተጀሚረን ዘሎዋ፡ ናይ ሓጺር ማዕበል ራዲዮን፡ ተለቪጅንን፡ ከምኡ፡ ከኣ ፡ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት፡ ብምጥቃም፡ ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈዎርቂ፡ ካብ ሃገርና ጸሪግና ብምውጻእ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብዘይ ሓደ ፍልልይ፡ ብማዕርነት እትውክል ሓዳስ፡ ቅዋማዊት፡ ኤርትራ፡ ንምፍጣር፡ ናይ ነፍስ-ወከፍ ኤርትራዊ፡ ሃገራዊን፡ ሞራላዊን ሓላፍነት ስለ ዝኾነ፡ ሃየ፡ ንልኡላውነት ሃገርናን፡ ሰብኣዊ መሰላትናን፡ መኪትና፡ ብግብሪ ንፈጽማ ? እቲ ዝጅመር ዘሎ፡ ህጹጽ ኣዋጅ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጥርናፈ ጎስጓስ ከኣ፡ በቢከተምኡ ዝተበገሰ ሜለ ዝኽተል እዩ።              

ርሑስ ሓዲሽ ዓመት 2019፡ ከኣ ይግበረልና፡ ኣሜን።

በርሀ ደስታ ፡ ተቐማጢ ከተማ ሲያትል፡ ዋሽንግቶን፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ።

የቐንየለይ።                         

ናይ ኣለክሳንደር ፑሽኪን ሓወልቲ እንዳጸላእናስ። ሓወልቲ ጦር ሰራዊት???(ብ ኢዮብ ጞጃለ በይን)

Image may contain: 1 person, text

ሰላም እታ ቅድሚ ኩሉ ነገር ቁልፊ ኮይና ናብ ጎደና ስልጣነ ምዕባሌን እተምርሕ ጥዋፍ ኢያ: ሰላም ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝብህግጋን ዝደልያን ኮቶ የለን:: እዞም ሻለቃ ዳዊት ግን ብጉልባብ ሰላም ተሸፍኖም ነቶም እንቢ ያለ ሰው ጥይት ኣጉርሰው እንዳበሉ ጡብ ኣዴታትና ዝቆረጹን ኣዳራሽ ህድሞታትና ዘቃጸሉን ብጃምላ ዘህሉቁና ዝነበሩ:

ሓወልቲ ክንሰርሓሎም ኣሎና ክብሉ ኸለውስ ክሳብ ክንደይ ብምዓር ዝተሸፈነ መርዚ ኢዮም ኣዳልዮም: እቶም ኩሎም ዝሃለቁ ወታሃደራት ንህዝብና ከጥፍኡ እንበር ንህዝብና ሓርነትን ናጽነትን ከምጹኡሉ ምዓስ ሞይቶም :

ኣብ 2ይ ኪናት ዓለም ኣብ ኖርማንዲ መሬት ፈረንሳይ ንፈረንሳይ ሓራ ንምውጻእ ብዙሓት ወታሃደራት ኣሜሪካ ከም ቆጽሊ ረጊፎም ኢዮም ነዚኦም ኣሽሓት ወታሃደራት ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታ መቃብሮምን ሓወልቲ ተነቢሩሎም ቤተሰቦም ይኹን ቱሪስት ብኹርዓት ይበጽሕዎን ሕቋፍ ዕንባባታት የንብሩሉን:

ንዓና ንምድምሳስ ዝወፈረ ሰራዊት ግን ሓወልቲ ዘግብር ምኽንያት የብልናን ኣብቲ ዓዶም ኣብኡ ሓወልቲ ይግበሩሎም:: ማዕረ እቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮም ሓራ ንምውጻእ ብጅግንነት ዝተሰውኡ ኩቡራት ስውኣትና ማዕሪኦም ኣይንርኢዮምን ኢና :ክቀትለካ ኣብ ገዛኻ ኣትዩ ዝቀተልካዮስ ኣብ ገዛኻ ሓወልቲ ግበረሉ ኣይዘረባን: ንዓይ ነንጭዋስ ናብ ሎቆታ ተፋሊጥና ኣለና።

ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣላሊናዮ ዶ?

Image result for isseyas and aby ahmed images

ሕጅስ ይኣክል ምድንጋር መን ምስ መን ኢዩ ሕጂ ኽዋጋእ፡ኹሉ ትምኒት ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ምጽናት እምበር ዋላ ሐንቲ መዓልቲ ትኹን ንጽቡቅና ኣይተበገሰን፡ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክንነቅሐሉን ክንቅረበሉን ዘለና እዋናት
እናተቃረበ ይኸይድ ምህላዉ ንኹልና  ብሩህ ኢዩ።ንወያነ ቀዳማይ ጸላኢ ጌርካ ነቲ ድፋጫና ዘስተየና ወታሃደር ኣምሐራ ምሕቋፉ ብዘይ ሓደ ሚስጢር ኣይኮነን።ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዝጥጆኦ ዘሎ ተንኮላት ክይትህመል ፡ብሐደ እምቢ
ንምልካዊ ስርዓት ዋና እዛ ሃገር ንስኽ ኣይኮንካን ንበሎ።ንኽወረካ ዝመጸ ግን መልሲ ሃቦ።ዶባት ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ፈቲሕካ ብዘይ ሕጋዊ ምዕጻው ንቡዙሐት ኣህዛባት ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ፡ኢሰያስ ኣብ  ዝሃቦ መግለጺ ዶብ ኣየድልን ኢዩ
ኢሉ ኣርባዕተ ነጥቢ ጌሩሉ ኢዩ።  ሕጂ ደኣ እንታይ ተረኽበ ሃንደበታዊ ብዘይ ስሩዕ ኣገባብ ምዕጻው?ኤርትራ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ስለዝኾነት ብወታሃደራዊ  ምሕደራ ስለ ትመሐደር ዘላ ህዝቢ ክሐትትን ክቃወምን ዋላሕንቲ መሰል
የብሉን ተበገስ ንውግእ እንትበልካዮ ኣማራጺ የብሉን።እታ ሕጂ ትድለ ዘላ ግን ንህዝብና ኣብ ውሽጢ ኣጆኩም ምባል ናትና ሐላፍነት ይኸውን።
ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ