መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ፍሽለት ዕልዋ እስላም “ዅነታት ኣብ ትሕቲ ቝጽጽር ከም ዘሎ ገለጸ

21 መስከረም 2021 (ካርቶም) – መንግስቲ ሱዳን ኵሎም እቶም ኣብቲ ዝፈሸለ ዕልዋ እተሳተፉ ወተሃደራት ከም እተኣስሩን እቲ ዅነታት ኣብ ትሕቲ ቝጽጽር ከም ዘሎን ብወግዒ ኣረጋገጸ ። ሚኒስተር ሓበሬታ ሃምዛ ባሉል ኣብቲ ሎሚ ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ “ሎሚ ሰሉስ 21 መስከረም ወጋሕታ እቲ ሰራዊት ምስ ተረፍ እቲ ስርዓት ቀደም እተተሓሓዘ ጕጅለ መኰንናት ዕልዋ ኺገብሩ ፈተኑ” በለ።

ታሂር ኣቡ ሃጃ ዝበሃል ኣፈኛ ሰራዊት ኣብ ሓጺር መግለጺ “እቲ ሰራዊት ነቲ ዕልዋ ንምግባር እተገብረ ፈተነ ይዓናቕፎ ጸኒሑ ኸኣ ዝያዳ ዝርዝራት ይዓናቕፎ ኢዩ” በለ። ባሉል ኣስዕብ ኣቢሉ እቶም ውዲት ዝኣለሙ ወተሃደራትን ሰላማውያን ሰባትን እንተላይ እቶም ኣብቲ ብሸነኽ ደቡብ ካርቱም ዚርከብ ኣጽዋር እተዓጥቀ ሰራዊት ሻጋራ ኸም እተኣስሩ ገለጸ ። እቶም ኣብ መወዳእታ ኢዶም ዚህቡ ባእታታት እዮም ። ወተሃደራዊ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ እቶም ኣብቲ ዝፈሸለ ዕልዋ እተሳተፉ ወተሃደራት ምስቲ ናይ ቀደም ስርዓት እተኣሳሰሩ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና እዮም። መራኸቢ ብዙሓን ከም ዝገለጾ 18 ወተሃደራት ተኣሲሮም እዮም፣ ካብዚኣቶም እቲ ኣዛዚ እቲ መጥባሕቲ ኪኸውን ዚኽእል ማጅ-ጀንል ኣቤል ባሰት ባክራዊ ይርከብዎም።

ሱዳን ትሪቡን ባክራዊ ኣብ ካይሮ ንእተወሰነ ኣዋርሕ ከም ዝጸንሐ ፈለጠ ። ምስቶም ኣብ ግብጺ ዝነብሩ ሱዳንውያን ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ዀይኑ ኣብኡ መጥባሕቲ ኽገብር መደብ ከም እተገብረ ኢዩ ዝጥርጠር። ሚኒስተር ሓበሬታ ሱዳን ቀንዲ ተዋጽኦታት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ብምትሕብባር ይዓዪ ኸም ዘሎ ኣጕልሐ ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ እቲ ዅነታት “ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቍጽጽር” ከም ዘሎ ገለጸ። ሰዓት ሰለስተ ናይ ንግሆ ኣቢሉ እቶም ሰራዊት ነቲ ጐድኒ ጐድኒ ዝርከብ መደበራት ረድዮን ተለቪዥንን ንምቍጽጻር ዝገበርዎ ፈተነ ኣፍሸሎ። ተጣበቕቲ ፕሮዲሞክራስያዊ ስርዓት ንርእሲ እቲ ናይ መሰጋገሪ ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ዓብደል ፋታ ኣል-ቡራን ነቲ ሰራዊት ካብ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ንምጽራይ እተገብረ ጻውዒት ከም ዝነጸጎ ብምግላጽ ድሮ ወፈራ ገይሮም ነበሩ።

https://www.sudantribune.com/spip.php?article70096

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *