ኤርትራዊ ወተሃደራት ብብዝሒ ስለ ዚተእከቡ ኣብ ዶብ ውጥረት ይውስኽ ኣሎ

Amhara militiamen gather in the village of Adi Arkay (AFP photo)

26 ሓምለ 2021 ( GEDAREF) – ሰኑይ ኣብ ዶብ ሱዳን ኢትዮጵያ ተወሳኺ ወተሃደራት ኤርትራዊ ውሕጅ ብምውሓዝን ነቲ ኣብ መንጎ ኽልተ ሃገራት ዘሎ ርክብ ብቐጻሊ ብምዕጻውን ውጥረት ተላዕለ ።

ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ቍጽሪ ስደተኛታት ኢትዮጵያ እንደገና ኣብቲ ኣብ ዶብ ሃምዳየት ዝርከብ መአከቢ ቦታ ደየበ ። ሰንበት 35 ስደተኛታት ናብ ሰፈር ዶብ ሰጊሮም እዮም ፣ ኣብዚ ቐረባ እዋን ግና ኣብ መዓልቲ ብገምጋም 3 ስደተኛታት እዮም ። ካብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ስደተኛታት ሰራዊት ኤርትርያ ኣብ ውሽጢ እቲ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኤርትርያን ዚእከቡሉ ኣብ ጥቓ እቲ ሰለስተ ዶብ ዘለዎ ኸባቢ ሃምዳየት ብዙሕ ኣጽዋር እተዓጥቁ ወተሃደራት ከም ዝኣከቡ ንሱዳን ትሪቡን ነገርዎ።

ሰራዊት ኤርትርያ ኣብ ጥቓ እቲ ኣብ ሱዳን ዚርከብ ዞባ ጢግረይን ኣል-ፋሽካን ዚርከብ ዶብ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት እናገበረ ኣብ ጥቓ ግዝኣት ካሳላ ኣል-ዲማ ሰፈር ዶብ ኣቘመ። ሰራዊት ኤርትን ሰራዊት ኣምሃራን ምስቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ እቲ ግርምቢጥ ዶብ እተዋግእዎም ተዋጋእቲ ጢግረይ ኪዳን ገይሮም ኢዮም።

ምስዚ ብዚተሓሓዝ እቲ ኣብ ጥቓ ኸባቢ ኣል-ፋሽካ ዚርከብ ከባቢ ሻሂዲን ጃልካን ሰንበት ኣብ መንጎ ሓይልታት ቲ. ፒ. ኤል. ኤፍ. እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ሰበ-ስልጣን ኢትዮጵያ ንሓደ ኣብ ጥቓ ኸተማ ጋላባት 3 ሱዳንውያን ቈልዑ ዝጨውዩ ሚሊሽያ ኣሃማራ ክሃድን ከሎ እተኣስረ ባሃ ኣል-ዲን ዩሴፍ ዝበሃል ሓለቓ ሰራዊት ሱዳን ክፈትሕዎ ፍቓደኛታት ብዘይምዃኖም እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዶብ ጋላባት ምዕጻዉ ኣየቋረጸን።

ሱዳንን ኢትዮጵያውያንን ሰበ-ስልጣን ብዛዕባ ምዕጻው ዶብ ንምምይያጥ ሰኑይ ክእከቡ ትጽቢት ይግበረሎም እኳ እንተ ነበረ ብዛዕባ ውጽኢት እቲ ኣኼባ ግን ዋላ ሓንቲ ሓበሬታ የለን። ቀዳም ሓደ ሱዳንዊ ወተሃደር ነቶም ዝጠፍኡ ቘልዑ ንምርካብ ኣብ ዶብ ባሳንዳ ኣብ እተገብረ ግጭት ኣብ መንጎ ሓይልታት ሱዳንን ወተሃደራት ኢትዮጵያን ተቐትለ ። (ST)

https://www.sudantribune.com/spip.php?article69865

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *