October 25, 2020

UNITED ERITREA MEDIA

وسائل الإعلام الإريتري الموحدة

መርበብ ዩናይትድ ኤርትራ ሚድያ(ዩ.ኤ.ሚ)፡ ዕላማታቱን ተልእኾኡን ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብ: ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን

Image may contain: text

መርበብ ዩናይትድ ኤርትራ ሚድያ(ዩ.ኤ.ሚ)፡ ዕላማታቱን ተልእኾኡን ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብ: ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን

ሰላምታና ብምቕዳም፡ ንሕና ኣዳለውቲ ዩናይትድ ኤርትራ ሚድያ (ዩ.ኤ.ሚ)፣ ኣብ ክፋል መስርሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነትን ላኣላውነትን ብኣካል ዝተሳተፍናን ብዘይ ምቑራጽ ዝውሕዝ ልዑል ሃገራዊ ስምዒትን ፍቕርን ዘሎናን ኢና። ካብ’ዚ ብምንቃል ድማ ንተሞክሮታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ብጽሑፍን ቃልን ከምኡውን ስእላዊ ድርሰትን ዝተሰነደ ታሪኽ እንዳተኸታተልና ኣብ ምእካብን ምዕቃብን ከይተወሰንና፤ ብስእላዊ ድርሰት እንዳኣዳሎናን ኣወሃሃድናን፣ ንህልውን መጻኢ ወለዶታትን ሓባሪ መንገዲ ንምውራስ፣ ብተኽታታሊ ክፋላት ከነቕርቦ ጀሚርናን ክንቅጽል ምዃናን ንተኻታተልትና ክንሕብር ንፈቱ። ከምቲ ኣበው ዝምስልዎ፤ “ሰብ ይሓልፍ፣ ታሪኹ ግን ነባሪ እዩ”። ስለዚ ተቓለስቲ ሓሊፎምን ይሓልፉ ኣለዉን፡ ታሪኾምን ኣበርክቶኦምን፣ ኣውራ ድማ ናጻን ላኣላዊትን ኤርትራ ንዘልኣለም ህያው ኰይና ክትቅጽል፣ ታሪኽና ብግቡእ ክስነድ ኣለዎ ካብ ዝብል ጽኑዕ እምነት ነቒልና እጃምና ከነበርክት እነሆ ተበጊስና ኣሎና። ኣትኵሮና ኣብ ዝተኻየደ ዘመን ብረታዊ ቃልስን ዝተኸፍለ ዋጋን፡ ቅድሚኡን ከምኡ’ውን ድሕሪ ናጽነት ዝተኸስተ ኵነታትን ፍጻሜታትን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ። ነቲ ዝሓለፈን ዝቕጽል ዘሎን ብምልኡ ክንስንድ ብቕዓት ይኹን ዓቕሚ የብልናን። ከምቲ ዝተባህለ “ማይ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ” ዝመስል ኣገዳሲ ጽማቝን ኣብነታውን ታሪኻዊ ፍጻሜታትን ብስእላዊ ድርሰት ከነቕርብ ኢና። ኣብ እነካይዶ ጻዕርታት ጌጋታት ክርከብ ባህርያዊ ምዃኑ ንኣምን፡ ምንጪ ዘይረኸብናሉ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ተረኽቦታትን ዝርዝራቱን፡ ከነቕርቦም ዘይከኣልና ክህልዉ’ውን ዘካትዕ ኣይኰነን። ስለዚ ስራሕና ምሉእ መታን ክኸውን ንጌጋታትና ኣብ ምእራምን ከነቕርቦ ዝግባእ ኣገዳሲ ተረኽቦ ታሪኽን ክትሰዱልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ምትሕብባርኩምን ምትብባዕኩምን ኣይፈለየና !! ኣዳላውቲ: ጋንታ (ዩ.ኤ.ሚ)

شبكة أعالم ارتريا الموحدة )يونايتد ارتريا ميدية(: الهدف والرسالة
اعالن هام الى: األخوة األرتريين واألرتريات المحترمون, اشقاء واصدقاء الشعب األرترى الباسل

فى المقدمة اسمحو لنا ان نزف لكم تحياتنا الحارة.
نحن فى شبكة اعالم ارتريا الموحدة )يونايتد ارتريا ميدية( من الذين شاركو عمليا فى جزء من كفاح الشعب األرترى المسلح من
اجل الحرية والسيادة الوطنية وال نزال نحترق بلهيب الحب والشعور الوطنى المتدفق. انطالقا من ذالك الشعورالمنهمر نريد ان
ال ننحصر بالجمع والحفاظ على الوقائع, المعطيات والمكتسبات التاريخية لتجربة نضال الشعب األرترى وتقديمه بشكل مكتوب,
مسموع او قصص صورية . ولكن هنا نود ان نبشر متابعى برامجنا اننا بداءنا وسوف نواصل بث هذه التجارب الثرية بشكل
روايات موثقة الكترونيا وذالك من خالل تجهيز وتنسيق حثيث حتى نتمكن من تمليكه لألجيال الحاضرة والقادمة .
كما هو منصوص فى تراث األباء “ان األبطال يستشهدون تاركين من خلفهم تأريخ ناصع حافل بالبطوالت”. لذالك الكثير من
المناضلون الشرفاء رحلو وال زالو يرحلون عن دنيانا الفانية وانطالقا من ايماننا العميق لقد بداءنا ان نقوم بدورنا فى توثيق
دورهم ومساهماتهم الخالدة خاصة للذين جعلو ارتريا حرة وذات سيادة وبذالك نضمن استمرارية وتيرة التأريخ المعهودة.
سيشمل تركيزنا تناول عهد الكفاح المسلح والتضحيات الجسيمة المبذولة من اجله وما ترتبت عنه من األحداث ووقائع تأريخية
قبل وبعد اأستقالل. بالطبع نحن ال نمتلك األمكانيات والسعة لكى نوثق جميع الوقائع والمعطيات. سوف نحاول بذل جهدنا لألتيان
بملخص مهم يعكس روايات صورية لتلك األحداث التأريخية وذالك بمثابة “قطرة الماء من ذاك المحيط”.
هناك ال جدال عن عجزنا لسرد بعض األحداث او بوجود اوجه القصور فى تناولنا لبعض الوقائع والتفاصيل التى لم نجد لها
مصدرا موثوق به. لذالك نرجو مراسلتنا لتصحيح بعد األخطاء ولتقطية حدث تأريخى هام حتى يكون عملنا متكامال.
نترقب بعيون مفتوحة وقلوب نابضة لتعاونكم وتشجيعاتكم الدائم.
اعداد وتقديم: اسرة يونايتد ارتريا ميدية

United Eritrea Media Network (UEM): Goal and Mission An important announcement to: Dear Eritreans and friends of Eritrean people.

While extending its warm greetings, the U.E.M. team would like to share the goal and mission of its work in this website. Besides their steadfast compassion to their sovereign nation, members of the team grew up in the liberation era of Eritrea and have participated in the liberation struggle for independence. Hence, instead of being limited to collecting and preserving the data we are striving to research, archive and broadcast the historical narratives and we hereby inform you that we are embarking on presenting them in digital video streams intended to enlighten living and future generations. This documentation, archiving and broadcasting will focus on the condensed historic achievements of Eritrea as a nation during colonialism, its struggle for independence and what has been unfolding subsequent to the costly independence. Herewith, we neither have the means nor the capacity to embrace and document all events either in the past or present. As the saying goes, this is only “a tip of an iceberg from the ocean.” In its efforts to document the representative and notable major pieces of history, the team may make errors and miss important events or parts including their veritable sequences. Thus, the team humbly requests from all of its followers to forward their amendments and or missing pieces of history in their possession to ensure that comprehensive documentation is attained.

Website: http://www.unitederitreamedia.com/

Email: contact@unitederitreamedia.com

Looking forward for your cooperation and encouragement,

Prepared by: UEM Team

Instagram did not return a 200.