ዕድመ ንፖለቲካዊ ሰሚናር ናይ ህዝቢ ምስ ዶር. አኽሊሉ ግርማይዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን አሕዋትን ኣሓትን ደቂ ሃገር!! ሰላምታ ብምቅዳም: ኣብዚ ፈታን ናይ ለበዳ ኮሮና እዋን ብጥዕናን ሰላምን ክትህልዉ ተስፋናን ትምኒትናን ገደብ የብሉን። እምባአርከስ ካብዚ ቀጺልና፡ ብመገዲ ቴሌኮንፈረንስ ሓደ ፖለቲካዊ ሰሚናር ናይ ህዝቢ አዳሊና ከም ዘሎና ክንሕብር ንደሊ። ነዚ ፖለቲካዊ ሰሚናር ምስ ህዝቢ ከካይድ ታዓዲሙ ዘሎ ጋሻ ከኣ፡ ክቡር ሓውና ዶር. አኽሊሉ ግርማይ እዩ። ዶር. አኽሊሉ ግርማይ ምስ ህዝቢ ክዛተየሉ ተዳሊይሉ ዘሎ፡ „ተራ ሲቪካውያን ማሕበራት አብ ፖለቲካውን ደሞክራሲያውን ምስግጋር መስርሕ ኤርትራ“፡ ዝብል አርእስቲ ዝሓዘ ዛዕባ እዩ። ስለዚ ኣባላት ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከለንን ከባቢኣን ክምኡ ውን ኩልኹም ንዴሞክራስን ፍትሕን ትቃለሱ ዘለኹም ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ኣብዚ ተዳልዩ ዘሎ ፓለቲካዊ ሰሚናር ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

ቁጽሪ ተሌፎን፡ 022198882119 ኮድ፡ 7066067#

ዕለትን፡ 25.07.2020 ሰዓት፡19፡00

ብደሓን ምጹ!! ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከለንን ከባቢኣን 16 ሓምለ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *