ኣገዳሲ ሐበሬታ ንኩልኹም ተቃለሰቲ ኤርትራውያን

ኤርትራውያን ፓለቲከኛታት እተን ሐሙሽተ ዝሰመራ ውድባት በዚ ኣብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ቅልውላው ቀዳምነት ብምሃብ ፡ሃገር ልዕሊ ኹሉ ብምባል ዝለዓለ ስጉምቲ ብምትሕብባር ዝግበር ዝርርብ ኣብ ኣንፈት ናይ ዓወት ይኸይድ ኣሎ።እቲ መስፍን ሐጎስ ዝሃቦ ሪኤቶ ኣብናይ ህልዉ ኩነታት ሃገርና እሞ ንኢሰያስ ካብ ሱሩ ምድምሳስ ኣገዳስን እዋናውን ኢዩ ስለዚ ንኽሕና ትግራይ ክሕግዙና ወላሐንቲ ተቃውሞ ክህልወና የብሉን ዝብል ሪኢቱኡ ሂቡ።ካብ ህዝቢ ዝነበረ ግብረመልሲ ፍርቁ ይቃወም ፍርቁ ኻኣ ይድግፎ ጸኒሑ ኢዩ፡ካብቲ ናይ ህዝቢ ዝነበረ ቅሬታ መስፍን ሐጎስ ንምንታይ በይኑ ምስ ትግራይ ይራኸብ ንምንታይ ምስተን ዝሰመራ ውድባት ዘይላዘብ ብምባል ቅሬቱኡ ከስምዕ ጸኒሑ ኢዩ፡ሕጂ ግን በዚ ንርእዮ ዘሎ ናይ ውድባት ብሐደ ምስራሕ እሞ ነዚ እዋናውን ይጽናሓለይ ዘይብሃሎ ናይ ዜሮ ሰዓት ስለ ዝበጻሕና በዚ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ናይ ሓባር ስጉምቲ ንምውሳድ ንህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ስራሕ ይጽበየና ከምዘሎ ኣብ ገገዛና ወይ ውን ኣብ ዘለናዮ ውድባትና ነዚ ንምድሐን ህዝቢ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብዝተኻኣለ መጠን ንደግፎን ከነተባብዖምን ይግባእ።

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

united eritrea media UEM

One Reply to “ኣገዳሲ ሐበሬታ ንኩልኹም ተቃለሰቲ ኤርትራውያን”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *