እዞም ዝስዕቡ ጀጋኑ ስዉኣት 4 ካብ ሓደ ገዛ ንናጽነትን ሓርነት ዝተሰውኡ ጀጋኑ እዮም።Micheal Beyene

Image may contain: 1 person, text

ኤርትራ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ስርዓት ሃይለ ስላሰ ብዓመጽ፡ ሕጊ ፈደረሽንን ሕጋዊ ፓርላማን ሰማያዊት ምድራ ምስ ሓምላይ ጨናፍራ ምስ ኣፍረሱ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ቁጠዐ ኣርእዩ፡ ብኡ መሰረት፡እቶም ቀልጢፉ ዝተረደኦም ተባዓት ኣቦታትና ተወላዶ፡ ሳሕል፡ ባርካ ፡ሰምሃር፡ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ጀመሩ ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ስዒቡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ጀጋኑ ኣሰዊኡ ሃገራዊ ነጻነት ክረጋገጽ ዝኸኣለ። ብፍላ ገለ ስድራ ቤታት ጽሕየን፡ 3-5 ጀጋኑ ኣሰዊአን። እዚ ከፈልካስ ልኡኽ ሃይለ ስላሴ፡ ግን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣይከሰርናን ኢሉና። ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እዚ ብደዐ ንዕቀት ይርደኣና ዶ ይኸውን። እዞም ዝስዕቡ ጀጋኑ ስዉኣት 4 ካብ ሓደ ገዛ ንናጽነትን ሓርነት ዝተሰውኡ ጀጋኑ እዮም።

1.ወልዱ መሓሪ ተኽለ
2.በራኺ መሓሪ ተኽለ
3. በለጸት መሓሪ ተኽለ
4. ተ/ብርሃን መሓሪ ተኽለ

ዝኽርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዉኣትና

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *