ብረታዊ ቃልሲ 1961 ብመሪሕ ጅግና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓወተ ሽግ ቃልሲ ኣብ ምሉእ ኤርትራ ተወሊዓ፡ Michael Beyene

Image may contain: 6 people, text

ህዝቢ ኤርትራ፡ ሃገር ብዓመጽ ተጎቢጣ፡ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኣምሓራ፡ ኣትያ ምስ ተባህ፡ ፓርላማ ምስፈረሰ፡ ሃገራዊ ሕጊ ካብ ስራሕ ደው ምስ በለ፡፡ ባንዴራ ብዓመጽ ወሪዳ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ፡ ምስ ተሰቕለት፡ ትምህርቲ ትግርኛን ዓረብን ደው ኢሉ በምሓረኛ ምስ ተተከአ፡ ኤርትራዊ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡ ብጭንቀት ተዋሒጡ እንታይ ምግባር ይሓይሽ፡ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ሸንኮለል ክብል ድሕሪ፣ምጽናሕ፡ ብረታዊ ቃልሲ 1961 ብመሪሕ ጅግና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓወተ ምስ ተጀመረ፡ ሽግ ቃልሲ ኣብ ምሉእ ኤርትራ ተወሊዓ፡ ኩሉ ኤርትራዊ መስዋእቲ ከፊሉ ፡እታ ብስርዓት ኣምሓራ ዝተመንዘዐት ሃገርና፡ ናብ ዋናታታ ግንቦት 24 1991 ተመልሰት። እዚ ዓወትዚ ብፍላይ ገለ ስድራቤታት፡ ካብ 2-5 ጀጋኑ ኣሰውኤን፡። እቲ ዝገርም ግን ኣብ ዓዲ ገዛእትና ነበር ከይዱ ኣይከሰርናን ኢሉ። ንሕና ግን ኣንታ ከዳዕ ከሲርና እምበር። ነዞም ዕምባባ ሃገር፡ ዕንባባ ስድራ ፡መጀመርታ ንወለድን ቤተ ሰብን፡ ብድሕሪኡ ከኣ ክሳራ ሃገር ንብሎ።ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣርባዕተ ኣሕዋት ታሪኻዊ ጅግንነት ሰሪሖም ዝተሰውኡ።
ነፍስሄር ወላዲ ኣቦና ተስፋማርያም ሓድጉ ኣብ ማእከል ስዉኣትጀጋኑ ደቖም ዘለዉ ፡እዮም፡ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶም።

1. ጅግና ስዉእ ተስፋሚካኤል ተስፋማርያም ሓድጉ
2. ጅግና ስዉእ ተስፋጌርጊሽ ተስፋማርያም ሓድጉ
3. ጅግና ስዉእ በርሀ ተስፋማርያም ሓድጉ
4. ጅግና ስዉእ ተኽለሚካኤል ተስፋማርያም ሓድጉ
ዝተሰዋእኩምሉ ዕላማ ክዉን ክንገብሮ ኢና። ቅሰኑ ጀጋኑ ስዉኣትና።

ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዉኣት ጀጋኑና።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *