ወፈያ ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ (COVID 19)

ኣገዳሲን ህጹጽን ጸዋዒት ንኹሉ ህዝቢ ኣብ ምድሓን ካብ ለበዳ ኮሮና ዓቕሙ ከወፊ ንጽውዕ። ኣብ ሱዳን:ሊብያ:ኢትዯጵያን ዘለው ወገናትና ህጹጽ ረዲኤት ንምሕጋዝ ኩልና ንሳተፍ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምቅላል ናይ ኩልና ሓላፍነት ይሓትት:: ምንቅስቓስ ይኣክል ብዓለምለኸ ደረጃ ናይ ገንዘብ ድለባ ሓይሊ ዕማም ኣቑሙ ስለዘሎ ዓቅምና ነወፊ:: ስለዚ ኩልና ኤርትራውያን ኣብዚ በዳሂ እዋን ኣብጎኒ :ኣዴና: ኣቦና: ደቅና: ኣሕዋትናን ማሓዙትና: የዕሩኽትና ደው ንብለሉን እዋን ዝጠልቦ ሃገራውን ሰብኣውን ግዴታ ዘሓትት ግዜ ኩልና ዓቅምና ነወፊ። ኣብዚ ብናይ ኩልና ተሳታፍነት ጥራይ ክዕወት ከምዝኽእል ኣሚና:ኩልና ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ምዝርጋሕን ምጉስጋስን ኢደይ ኢድካ ክንብል ዓለምለኸ ይኣክል ይጽውዕ ኣሎ::
በዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ መገዲ ምውፋይ ይካኣል

BANK OF AMERICA
ERI YIAKL FOUNDATION
ACCOUNT# 446045966585
ROUTING# 052001633

CASHAPP USERS
$Yiakl or eriyiaklfoundation@gmail.com

For PayPal
@yiakl or PayPal.me/yiakl

For Zelle
eriyiaklfoundation@gmail.com

Gofund me
https://www.gofundme.com/f/eri-justice-seekers-fight-covid1…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *