ክፋል ዕደና ወርቂ ቢሻ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሃሚሙ Eritrean National Salvation Front

Image result for eritrean national salvation front

ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ኣቢሉ ዕደና ቢሻ ብከፍል ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ኣስገዳድ ኣገልግሎት
ከምዝሃመመን፡ ልዕሊ ዓሰርተው ሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ሽዑ ንሽዕኡ ሂወቶም ከሓልፍ እንከሎ፡ ብርክት
ዝበሉ ስራሕተኛታት ድማ ከቢድ ጉድኣት ከምዚወረዶም፡ እሙን ምንጪ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
ካብ’ቲ ከባቢ ሓብሩ።
መንግስቲ ኢሳያስ ብዛዕባ’ዚ ፍጻመ’ዚ ዛጊት ንህዝቢ ኤርትራ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ ዘይምህላዉ፡ ጉዱኣት
ኣበየናይ ሆስፒታል ይሕከሙ ምህላዎምን፡ ሬሳታት ግዳያት ንቤተ ሰባቶም ክርከብ ድዩ? ወይ ኣብ ዚሞቱሉ
ቦታ ኪደብዮም ድ’ዩ? ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የልቦን።
ዕደና ወርቂ ቢሻ ጉልቡት ምንጪ እቶትን፡ ሓደ ካብ’ቲ ኣዝዩ ጨካን ማዕከን ግላዊ ዕዮን መንግስቲ ኢሳያስ
ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣህጉራዊ ውድባት ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ዘረጋገጽዎ’ዩ።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣምላኽ ንጉዱኣት ቅልጡፍ ምሕረቱ
ከውርደሎምን፡ ንግድያት ኣብ መንግስቲ ሰማይ ክቅበሎምን፡ ንስድራ ቤታት ግዳያት ጽንዓት ክህቦምን ይምነ።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
2 ለካቲት 2020

togoruba.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *