ዕድመ ንኹልኽን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ጨንፈር ደንማርክ

ሓምሻይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ኤርትራውያን
ደቂ-ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውሮፓ
ናጻ ምሕበር ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውረፓ፡ ሓሙሻይ ጉባኤኡ ኣብ ሃገረ
ደንማርክ ክካየድ ወሲኑ። ናጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን ጨንፈር
ደንማርክ፡ ሓምሻይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ንኽሰላሰል ምድላው ኣብ ርእሲ ምግባሩ፣ ጽባሕ ጉባኤ ድማ
ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት ንምኽባር ኣብ ምቕርራብ ይርከብ ። ንሕና ኤርትራውያን ደቂ
ኣንስትዮ፣ ኣካል ውጹዓት ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብምዃንና መጠን፡ ንድርብ ዕማም ብድርብ መኸተ ኣብ
ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ነቲ ብሓያል ቃልስን ጻዓትን ኣህጉራዊያን ደቂ-ኣንስትዮ ዝተረጋገጸ ታሪኻዊ ጽንብል
ክነብዕሎ ተዳሊና ምህላውና፡ ብዚ ኣጋጣሚ ኩለን/ም ደለይቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ምሳና ሓቢሮም
ክውዕሉ ዘለና ልዑል ባህጊ ክንገልጽ ንፈቱ።
ዝካየደሉ ዕለት 15 ወርሒ 2 ኮይኑ ኣድራሻ
Braineparken 23,
6100 Haderslev
Danmark
ዝጅመረሉ ግዜ ሳዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ
ብሰላም ምጽኡ
ናጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ነሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣወረጳ
ጨንፈር ደንማርክ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *