እቶም ክልተ ጎርሓ

Image result for isayas and abiy ahmed images

መኖም ከም ዝጎርሕ ክሳዕ ዝንጸር ክልተጎርሓት ምባልና ይቕጽል። ብዝኾነ ካብኦም ዘለና ስግኣት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ ንኸደናግሩና ዝሰርሕዎ ሾው ድማ መስጢርናዮ በሃልቲ እዮም፡ኣብ ኢሰያስ ዘሎ ተንኰልን፡ኣብ ዶክተር ኣቢይ ዝረአ ሽሕጣን ተደምረናልን ጥሙሕ ወደባት ኤርትራን ክሳዕ ቅርቅርትና በጺሑናስ ከበራብረና እውን ኪኢሉ እዩ። ሀ- ኣብ ውሽጢ’ዚ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሚልዮናት ዶላራት ንስርዓት ኤርትራ ስለ ትእውዶ፡ሓደ ምስ ዶክተር ኣቢይ ኣዛራሪብዎም ከም ዝኸውን ይግመት እዩ፡ ዝተረፈ ግን ገምጋም ስምምዕ ሰላም ምስ 7 ነጥብታቱ ምዃኑ ርዱእ እዩ፡ካብቲ ስሊኹ ብሜድያት ኢትዮጵያ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ፡ ኢሰያስ ዶብ እንተዘይተሓንጺጹ ዝኾነ ስምምዕ ክትግብር ድልዊ ከምዘይኮነ ክዛረባ ጸኒሐን፡ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ የለን ክብሉ ጸኒሖምሲ ነገር ጣቋ ዶ፡ዶብ ክባሃል ከሎ ወያኔ ትግራይ ማለት እውን እዩ፡

ስለዚ ርጡብነት ናይቲ ብሂል ኣብ ተኣማንነት ኣይበጽሐን፡ብዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኤርትራ ሚልዮናት ዶላር ብመንገዲ ኣየር ተኣዊዳ ፡ክንከፍል ኣይንኽእልን ዝብል ናይ ኢሰያስ 03 እውን ተሰሚዑ ኣሎ፡እንተኾነ መደብ ኢሰያስ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ፡ቁጠባ ኤርትራ ኣዕንዩ ንሃገርና ዕዳን ዕንዲዳን ክገብራ ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ፡ ጽርግያን መገዲ ባቢርን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዓሰብን ምጽዋዕን ካኣቱ ብምዃኑ፡ገለ እጃም ኤርትራ ትኸፍሎ ክህልዋ እዩ፡ትሕተ ቅርጺ ወደባት እውን ክዕረ ኣለዎ፡ መዐረዪ ሚልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ፡ከምዚ ጌርካ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ብዕዳ ከምዘይትትስእ ጌርካ ትምስሳ ፡ህላዌ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝምርኰስ ጌርካ ናብ ኢትዮጵያ፡እንተ ብፈደረሽን እንተ ብኮምፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ንምድማራ ይሽራሕ ምህላዉ ክንግንዘብ ይግባእ።

ለ- ገና ርዱእ ዘይኮነ ነገር፡እቲ ብሃታ ሃታ ዝተኸፍተ ኢምባሲ ኢትዮጵያ፡ኣምበሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ክሳዕ ሕጂ ወረቐት ስርሑ ንኢሰያስ ኣየረከበን ትብል ሓንቲ ካፒታል ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ፡እቲ ምኽንያት ክትገልጾ ከላ ድማ፡ኢሰያስ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ከመይ ጌሩ ደኣ ኣምበሳደር ሬድዋን ስርሑ ኣብ ኣስመራ ጀሚሩ ካልእ ስጊንጢር ኣሰራርሓ ኢሰያስ እዩ፡ እዞም ክልተ ጎርሓት ገና ዝተደናገረ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ዝረኸቡ ናብ ናይ ሓባር ዕላማኦም ንኽበጽሑ ከኹሱና እዮም፡ኢሰያስ ብሽርሑ ዶክተር ኣቢይ ብጉርሑ ንዝኸይድ ዘሎ ጽንተት ህዝብናን ዕንወት ሃገርናን እምብዛ ዓቢ እዩሞ ብዘይካ ብሓባር ምምካት ካልእ ምርጫ የለን።
ሃገር ምድሓን እንኮ ሓላፍነትን ግቡእን
ሃገራውያን ኤርትራውያ ጥራይ እዩ፡
ኣበድ ተስፋይ

መኖም ከም ዝጎርሕ ክሳዕ ዝንጸር ክልተጎርሓት ምባልና ይቕጽል። ብዝኾነ ካብኦም ዘለና ስግኣት ኣብ ቦታኡ ኮይኑ ንኸደናግሩና ዝሰርሕዎ ሾው ድማ መስጢርናዮ በሃልቲ እዮም፡ኣብ ኢሰያስ ዘሎ ተንኰልን፡ኣብ ዶክተር ኣቢይ ዝረአ ሽሕጣን ተደምረናልን ጥሙሕ ወደባት ኤርትራን ክሳዕ ቅርቅርትና በጺሑናስ ከበራብረና እውን ኪኢሉ እዩ። ሀ- ኣብ ውሽጢ’ዚ ዓመት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሚልዮናት ዶላራት ንስርዓት ኤርትራ ስለ ትእውዶ፡ሓደ ምስ ዶክተር ኣቢይ ኣዛራሪብዎም ከም ዝኸውን ይግመት እዩ፡ ዝተረፈ ግን ገምጋም ስምምዕ ሰላም ምስ 7 ነጥብታቱ ምዃኑ ርዱእ እዩ፡ካብቲ ስሊኹ ብሜድያት ኢትዮጵያ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ፡ ኢሰያስ ዶብ እንተዘይተሓንጺጹ ዝኾነ ስምምዕ ክትግብር ድልዊ ከምዘይኮነ ክዛረባ ጸኒሐን፡ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ የለን ክብሉ ጸኒሖምሲ ነገር ጣቋ ዶ፡ዶብ ክባሃል ከሎ ወያኔ ትግራይ ማለት እውን እዩ፡

ስለዚ ርጡብነት ናይቲ ብሂል ኣብ ተኣማንነት ኣይበጽሐን፡ብዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኤርትራ ሚልዮናት ዶላር ብመንገዲ ኣየር ተኣዊዳ ፡ክንከፍል ኣይንኽእልን ዝብል ናይ ኢሰያስ 03 እውን ተሰሚዑ ኣሎ፡እንተኾነ መደብ ኢሰያስ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ፡ቁጠባ ኤርትራ ኣዕንዩ ንሃገርና ዕዳን ዕንዲዳን ክገብራ ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ፡ ጽርግያን መገዲ ባቢርን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዓሰብን ምጽዋዕን ካኣቱ ብምዃኑ፡ገለ እጃም ኤርትራ ትኸፍሎ ክህልዋ እዩ፡ትሕተ ቅርጺ ወደባት እውን ክዕረ ኣለዎ፡ መዐረዪ ሚልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ፡ከምዚ ጌርካ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ብዕዳ ከምዘይትትስእ ጌርካ ትምስሳ ፡ህላዌ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝምርኰስ ጌርካ ናብ ኢትዮጵያ፡እንተ ብፈደረሽን እንተ ብኮምፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ንምድማራ ይሽራሕ ምህላዉ ክንግንዘብ ይግባእ።

ለ- ገና ርዱእ ዘይኮነ ነገር፡እቲ ብሃታ ሃታ ዝተኸፍተ ኢምባሲ ኢትዮጵያ፡ኣምበሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ክሳዕ ሕጂ ወረቐት ስርሑ ንኢሰያስ ኣየረከበን ትብል ሓንቲ ካፒታል ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ፡እቲ ምኽንያት ክትገልጾ ከላ ድማ፡ኢሰያስ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ከመይ ጌሩ ደኣ ኣምበሳደር ሬድዋን ስርሑ ኣብ ኣስመራ ጀሚሩ ካልእ ስጊንጢር ኣሰራርሓ ኢሰያስ እዩ፡ እዞም ክልተ ጎርሓት ገና ዝተደናገረ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ዝረኸቡ ናብ ናይ ሓባር ዕላማኦም ንኽበጽሑ ከኹሱና እዮም፡ኢሰያስ ብሽርሑ ዶክተር ኣቢይ ብጉርሑ ንዝኸይድ ዘሎ ጽንተት ህዝብናን ዕንወት ሃገርናን እምብዛ ዓቢ እዩሞ ብዘይካ ብሓባር ምምካት ካልእ ምርጫ የለን።
ሃገር ምድሓን እንኮ ሓላፍነትን ግቡእን
ሃገራውያን ኤርትራውያ ጥራይ እዩ፡
ኣበድ ተስፋይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *