ብምኽንያት ዕርፍቲ ክብርቲ ኣዴና ወ/ሮ ዓሻ ዑስማን ኢድሪስ፣ በዓልቲ ቤት ጅግና ፈላሚ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ፣

በዓልቲ ቤቱ ንፈላሚ ብረታዊ ቃልሲ ጅግና ኣቦና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተወ/ሮ ዓሻ ዑስማን ኢድሪስ  ዓሪፈን።

Related image

 

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2019/0407HB9-06CT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *