መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ ሱቕታ ሕዝብና ፣ ፍርሃት ዲዩ ወይስ ስንፍና ? ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)

Image result for eritrea nuguse haile mensai

ኣብ ልዕሊ ሕዝብና ብኣውራጃ ፣ ብሃይማኖት ብዓዲ ደረጃ ኣድልዎ ክካየድ ጸኒሑን
ኣሎን። ካብ ግዳያት ናይዚ ወጽዓ እዚ ሓንቲ ከኣ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢያ ። እወ ፣
በቲ ዘጋጠማ ተቓውሞታትን ዕንቅፋታትን ዝሕጐሱ ደቂ ሃገር ኣለዉ ። ብኣንጻሩ በቲ
ዘጋጥማ ጸገማት ጓሂ ዝስምዖም ዜጋታት እውን ኣለዉ ። ነዞም ጓሂ ዝስሞዖም እምበኣር ፣
ብሃገራውነቶም ምስጋናይ ኣቕርበሎም ። ብዝተረፈ ፣ ኣነ ብወገነይ ንሕዝቢ ኤርትራ
ንምርዳእ ብዓቕመይ ገለ ጽሑፋት ከቕርብ ጸኒሔ ፣ ሎሚ’ውን ብኲነታት ተገዲደ ነዛ
ሓጻር ጽሕፍቲ ኣቕርብ እነኹ ።
ነቲ ብሃይማኖት ካቶሊኻዊ ዘይኮንካ ዜጋ እምበኣር ፣ ነዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ተገይሩ
ዘሎ ፣ ንመሰል ካቶሊኻዊት ቤተ ክርስትያን ዘራኽስ ኣብ ልዕል’ቲ ብደናግል ዝውነንን
ዝመሓደርን ንዝኽነ ኤርትራዊ ግዳ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ዘገልግል ኣብያተ ሕክምናታት
ተገይሩ ዘሎ ፣ ንብረት ናይ ምህጋርን መሰል ናይ ምግፋፍን ውሳኔ ብህጹጽ ከም ዝሰሓብ
ንምግባር ኣብ ዝካየድ ጻዕርታት ንኽትተሓባበር እምሕጸነካ ።
ከም ግቡእ ኣብዚ ኲነታት እዚ ፣ ሃይማኖታውያን ትካላት ኤርትራ ኲላተን ማለት ናይ
ኦርቶዶክስ ፣ ወንጌላዊት ፣ እስልምና ፣ መሰኻኽር የሆቫ ፣ ጰንጠ ፣ ተሓድሶ ፣ ሰቨን ደይስ
፣ ኣድቨንቲስት ወዘተ . . . ኣብ ጐድኒ ካቶሊኻዊት ቤተ ክርስትያን ደው ብምባል ፣ ጠለበን
ብተግባር ናብ ጒዳዩ ዝምልከቶም ኣካላት ብጻዕቅን ብትርን ከስምዓን ምተገብኤን ።
ከምዚ ክገብራ ድሉዋት ምስ ዘይኮና ግን ውጽኢት ቃልሰን ንመኣስ ጊዜን ንመንን ኢዩ
ክከውን ? ንምዃኑ ፣ ሱቕታ ሕዝብና ፣ ፍርሃት ዲዩ ወይስ ስንፍና ?
ኣብ ቀንዲ ኣርእስተይ ክምለስ ፣ እዘን ዓውደ ፍልጠት ዝኾና ደናግል ፣ ካቶሊኻዊት ቤተ
ክርስትያን ፣ ኣብ ልዕሊ ዘለወን ክውሰኻ ደኣ’ምበር ፣ ክምንጠላ ኣይኮነን ይግብኤን ነይሩ
። ገና ሞት ከይኰለፈትካ ወይ’ውን ጥዕና ከይጠለመትካ እንከላ ፣ ነዘን ዝዛረበለን ዘሎኹ
ማሕበራት ደናግል ፣ ከምቲ ዝምነይኦ ፣ ኣብ መላእ ኤርትራ ብምሉእ ነጻነት ፣
እናተንቀሳቐሳ ንሕዝብና ንኽፍውሳ ንከተፍቅደለን ብስመይን ብስም ኲሎም ተመሃርቲ
ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሳንታ ፋሚልያን ነበርን ለበዋይ ኣቕርበልካ ።

ተ ፈ ጸ መ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *