ጽንተት መንእሰያት ኣብ ኤርትራ።

ብንያም በረኸት ብጅግንነት ካብዛ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈልዩ፡ስምካ ንዘላኣለም ኣብ ናይ ቃልስና ማህደር ክሰፍር ኢዩ።

Image result for condolence doves

ውልቀ መላኺ ንስልጣኑ ንኸናውሕ ዝገብሮ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራቱ እናሳዕረረ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኻኣ ብትሪ ይቃወሞ ኣሎ።ንህዝብና ኣፉ ዓፊኑ ድምጹ ከየድምጽ ኣብ ፍርሕን ምሹቅራርን ከምዝነብር ፈሪዱዎ ኢዩ።እዚ ንሪኦ ዘለና ቅትለት እዚ ዕሸል ተካኢ የሕዋቱ ኮይኑ ንስድሩኡ ከይረድእ ንመሰሉ ስለ እምቢ ዝበለ ካብቶም ኩቡራት ሰድራቤቱ ብሞት ፈልዩዎ።ኣንቱም ኣብ ከተማታት ብረት ሒዝኩም ኣንጻር ኣሕዋትኩም ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ጽባሕ ክወግሕ ሙኻኑ ፍለጡ ነዚ ለዋህ ህዝብና ደም ኣይትትከሉሉ ጥምየቱን ስእነቱን ያኣኽሎ፡እንተኺኢልኩም ምስ ህዝብኹም ወግኑ ካቡኡ ተረፈ ግን ኢድኹምን እግርኹምን ኣክቡልና።እዚ መጸዋዕታ እዚ ብፍላይ ነቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት/ፓሊስ ይምልከት ኢዩ።

ንስዉእ ብንያም በረኸት መንግስተሰማይ የዋርስካ፡

ንወለድን ፈተውትን ካኣ ጽንዓት ይሃብኩም።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *