ዳግማይ ካዕበታዊ ርክባት ትጋድሎ ሐርነት ኤርትራ

ንኹሉ ጠቐማጦ ኣብ ካሊፎርነያ ብፍላይ ካኣ በይ ኤርያ ናይ ለብዝበን ምግባእ ካዕበታዊ ርክባት ትሓኤ ህዝብና ሓድነቱ እና ኣራጋገጸን ብሓደ ድምጺ ይኣክል ኣብ ትሕቲ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ናይ ለብዘበን ምግባእና ዝያዳ ነቲ ጽኑዕን ነቕ ዘይብል እምነትና ክንቃለሰሉ ዝጸናሕና ዝያዳ ሞራል ይህበና።
በይ ኤርያ ነቶም ካብ ሩሕቕ ዝመጹ ኣጋይሽና ተዓጠቕቲ ውራይ ኴና ነቲ ሰፊሕን ሙዕሩግን ኣዳራሽ ብጻዕሪ ሓውና ሕድራይ ፍስሓ ተርኺቡ ዘሎ ሰላሊምና ንገዳይም ሓርብኛታትና ክንቅበል ንዳሎ ህዝቢ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ክመጸና ትጽቢት ኣሎ ብድሓን ሙጹ ኤለይ ሳንድያጎ ድራይቭ ጌርኩም ክትመጹና ክንጽበየኩም ኢና ክድውለልኩምየ ንኹሉኹም ብድሓን ሙጹ።

Image may contain: sky, skyscraper and outdoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *