ኣብ ህዩስተንን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡

Image may contain: 5 people, people sitting and crowd

ኣብ ህዩስተንን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ዝርአ ዝተፈለለዩ ጸበብቲ ምፍልላያት ብናይ ሕልና ዕርቂ ሰላምን ሓድነትን ክፍታሕ ኣዊጆም።
እቲ ኣዋጅ ዝተመሓላለፈ፡ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ህዩስተንን ከባቢኣን ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኣኼባ እዩ።
እቲ ብኣማኸርቲ ናይ’ቲ ምንቅስቓስ፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ ዝተነበ ኣዋጅ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብምክብባር፡ ምጽውዋርን ምትእምማን ዝፍለጥ ህዝቢ አዃ እንተኾነ፡ ፍቕሪ ኤርትራ ብዘይብሎም፡ ትሕቲ ሃገራዉያንን ባዕዳውያን ዝተኣታተወ ምፍልላይ ግዳይ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ህዝቢ ነዞም ዝስዕቡ ሓሳብት ክተግብር ብድምጹ ቃል ኣትዩ።
– ንሕና ኣብ ህዩስተንን ከባቢኣን እንርከብ ኤርትራውያን፡ ነዚ ናይ ምፍልላይ መድረኽ ሕልናዊ ዕርቂ ብምብጽዋዕ ብወግዒ ንዓጽዎ ኣሎና።
– ደጊም ኣብቶም ብደረጃ ሃገር ዘገዱሱና ተመርኵስና፡ ኣብ’ቶም ንሃገር ዘይውክሉ ንኡሳን ኣርእስትታ ከይነዘራረብን ብምኽንያቶም ከይንፈላለን ብሓባር ቃል ንኣቱ ኣሎና
– ስድራቤታትናን ዓድናን ክህልዉ፡ ቅድም ሃገርና ትሃሉ
– ሃይማኖታትና ክህልዉ፡ ቅድም ሃገርና ትሃሉ
– ዝተፈላለየ ናይ ስነ ሓሳብ ብዙሕነት ክህሉ፡ ቅድም ሃገርና ትሃሉ።
ነቲ ህዝባዊ ኣኼባ ዝመርሐ ኣቦ ወነበር ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡ ተስፋሂወት ኪዳነ፡ ኣገዳስነት ናይ ዕርቅን ይቅሬታን፡- ሽግራትካ ንኸተለልዮምን ክትነቕሓሎምን ክፍትፈሖምን ይሕግዘካ፡ ከም ሕብረተሰብ ወዲቕና ስለ ዘሎና፡ ሃገርን ሕብረተሰብን ክትሃንጽ ስለ ዘይከኣል፡ ከምኡ’ውን ናይ ውሽጢን ወጻኢን ሓይሊታት ንህላውነት ኤርትራ ይጻብኡ ስለ ዘለዉ ምኳኑ ገሊጹ።
ተስፋሂወት፡ ሕብረተሰብ ብሃውሪ ይጠቕሙኒ እዮም ኢሉ ዝሓዞም መፈላለዪ ሓሳባትን ስሚዒታት ክሓድጎም ከምዝግባእ ጠቒሱ፡ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ሕብረተሰብ ተኣኪብካ ዝግበር ቃልሲ፡ መዕቀኒ ስነ ሓሳብ ክኸውን ከምዘለዎ የረድእ “ኣብ ናይ ስነ ሓሳብ ሞጎት ዝኣምን ቃልሲ አንተ ድኣ ሒዝና ኤርትራውነታና ክዕቀብ እዩ። ባህልና ክዕቀብ እዩ። ሓድነትና ከኣ ክዕቀብ እዩ።” ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ “ድሕሪ ደጊም ሓውኻ ምድፋእ፡ ሓውኻ ምጽላም፡ ኣብ ኣየራት ብዝንቀሳቐስ ሓበሬታ መቓልስትኻ ምድፋእ፡ ሓቂ ኣብ ዘይብሉ ኣርእስትታት ተኣሲርካ፡ ኣብኡ ጢሒልካ ቅኑዕ ዕላማታት ምጭፍላቕ ከምቅዕ ኣለዎ። ኢዚ ከኣ ካብ ነፍሲ ወከፍ ካብ ሕልናና፡ ክብ ውሽጥና ካብ ሎሚ ጀሚርና ነፍስና ክንሓታ ይግብኣና እዩ።” ኢሉ።
ኣብቲ ኣኼባ፡ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ዳርጋ 2 ወርሓት ዘካየዶም ንጥፈታት ጸብጻብ ንህዝቢ ቀሪቡ። እቲ ህዝቢ ከኣ ንዕዮ ዝኸውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣዋጺኡ፡ ሓንቲ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ጉጅለ ኣዋሃሃዲት ሃገራዊ በዓላት’ውን መሪጹ። ገጣማይ ኪሮስ ዮውሃንስ’ውን “በቃ ይኣክል በል” ትብል ግጥሚ ኣቕሪቡ ነይሩ።

Tedros Menghstu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *