ናይ ሓባር ሰለማዊ ኣብ ቅድሚ ቤትጽሕፌት ሕብረት ኤውሮጳ ተዳልዩ ኣሎ።

Image may contain: 6 people, text

ሰላም ኣብ መላዕ ዓለም ዘሎኹም የሕዋት። ኣብ ሊብያ ኣብ ሞንጎ ኩናት ብ ዘይ ተኻላኻሊ ኣብ ጸበባ ዘሎው የሕዋትና ኩነታቶም ንኹልና ኩሉ ግዜ መሰሻቀለና እዩ። ሰለዚ ን ሻቁሎትና ንደገ ነውጻዮ ማሕበረሰብ ዓለም ቁልጡ ሂወት ምድሓን ክገብር ናብ ዝሓሽ ውሑስ ሃገር ከሳጋግሮምን ን ሕተት። ነዚ ን ምግባር ዙር ኤውሮጳ ብ ብሽግለታ መዳምደምቱኡ ድማ ዓቢ ናይ ሓባር ሰለማዊ ኣብ ቅድሚ ቤትጽሕፌት ሕብረት ኤውሮጳ ተዳልዩ ስለዘሎ። ኩልና ንታሓዎሶን ኢደ ኢድካ ን ቦሎሉን ኣብዛ ጸልማት ግዜ ኣብ ጎኒ የሕዋትና ንኹንን። ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ንዝያዳ ሓበረታ ክንመጻኩም ኢና ። ንሕጂ ነዛ ንእሽቶ ሓበሬታ ነ ሕዋትና ድምጺ ንምዃን ናብ ኩሉ ነማሓላልፋ የቀንየለይ።

share,it please.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *