ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣላሊናዮ ዶ?

Image result for isseyas and aby ahmed images

ሕጅስ ይኣክል ምድንጋር መን ምስ መን ኢዩ ሕጂ ኽዋጋእ፡ኹሉ ትምኒት ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ምጽናት እምበር ዋላ ሐንቲ መዓልቲ ትኹን ንጽቡቅና ኣይተበገሰን፡ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክንነቅሐሉን ክንቅረበሉን ዘለና እዋናት
እናተቃረበ ይኸይድ ምህላዉ ንኹልና  ብሩህ ኢዩ።ንወያነ ቀዳማይ ጸላኢ ጌርካ ነቲ ድፋጫና ዘስተየና ወታሃደር ኣምሐራ ምሕቋፉ ብዘይ ሓደ ሚስጢር ኣይኮነን።ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዝጥጆኦ ዘሎ ተንኮላት ክይትህመል ፡ብሐደ እምቢ
ንምልካዊ ስርዓት ዋና እዛ ሃገር ንስኽ ኣይኮንካን ንበሎ።ንኽወረካ ዝመጸ ግን መልሲ ሃቦ።ዶባት ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ፈቲሕካ ብዘይ ሕጋዊ ምዕጻው ንቡዙሐት ኣህዛባት ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ፡ኢሰያስ ኣብ  ዝሃቦ መግለጺ ዶብ ኣየድልን ኢዩ
ኢሉ ኣርባዕተ ነጥቢ ጌሩሉ ኢዩ።  ሕጂ ደኣ እንታይ ተረኽበ ሃንደበታዊ ብዘይ ስሩዕ ኣገባብ ምዕጻው?ኤርትራ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ስለዝኾነት ብወታሃደራዊ  ምሕደራ ስለ ትመሐደር ዘላ ህዝቢ ክሐትትን ክቃወምን ዋላሕንቲ መሰል
የብሉን ተበገስ ንውግእ እንትበልካዮ ኣማራጺ የብሉን።እታ ሕጂ ትድለ ዘላ ግን ንህዝብና ኣብ ውሽጢ ኣጆኩም ምባል ናትና ሐላፍነት ይኸውን።
ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *