መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ደገ ወጺኻ ኣውያትካ ኣስምዕ ንጥፍኣትካ ውዲት ይመሃዘካ ኣሎ፡(ክተት ኣብ የመን ይእወጅ ኣሎ)

ህግደፍ ንጥፍኣት ኤርትራውያን ስለዝተቃለሰ ሕጂ ውን ነዚ ተርፉ ዘሎ መንእሰይ ከጥፍእ ናብ የመን ገጹ ይዋገየልካ ከምዘሎ ንሕብረካ፡መንእሰይ ኤርትራ ነዛ ምንባር ኣብ ሃገሩ ሲኑ ኣብ ፈቀዶ ባሕርን ምድረበዳን ይሃልቅ ኣሎ ፡እምበኣር ናብ የመን ዓውደ ውግእ ከጽንተካ ስለ ዝሕስብ ዘሎ ኣብ ደገ ወጺኻ እምቢ ኣይንዋጋእን ህዝባዊ መንግስቲ ይተኸል ኢልካ ኣውያትካ ኣስምዕ።እብ ደገ ዘለና ዓቅምና ድሩት ኢዩ እቲ እትገብሮ ሚስጢር ብጅግንነት ፈጽሞ፡ካብ ሞት ኣብ ባሕሪ ሞት ኣብታ ትፈትዋ ሃገርካ ምስ ታቤላኻ መስዋእቲ ክብሪ ኣለዎ።

Image result for yemen war images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *