ብሰንኪ ሓደጋ ምፍንጃር ነቷጊ ኣብ ዛላምበሳ ህይወት ሰለስተ ህፃናት ሓሊፉ፡፡sbc.com

ኣብ ዛላምበሳ ከባቢ ህፀት ተባሂሉ ዝፍለጥ ገጠር ጣብያ ዘጋጠመ እዚ ምፍንጃር ነቶጊ ኣብ መጓሰ እንስሳት ዝነበሩ ትሕቲዓሰርተ ዝዓመቶም ሰለስተ ህፃናት ክሞቱ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ፡፡ ክኢላ ፕረስ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተ የዕብዮ ሙልጌታከምዝሓበሩልና እቲ ሓደጋ ብዝኮነ ወገን ዝተፈፀመ ከይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ተቀቢሩ ዝፀንሐ ፀረ – ተሽከርከርቲ ብ ህፃውንቲተቀጥቂጡ ዘጋጠመ እዩ ኢሎም:: ስነ – ስርዓት ቀብሪ እቶም ግዳያት ትማሊ ተፈፂሙ፡፡

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/tigrinya/ti/article/2018/08/01/besaneki-hhaadagaa-mefenejaare-natwagi-aabe-zaalaamebasaa-heyewate-salaseta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *