ሓድነት ኤርትራዉያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ERITREAN UNITY FOR JUSTICE – UK

Image result for ERITREAN UNITY FOR JUSTICE – UK logo images

ዕድመ ናብ አኼባ ሓድነት ኤርትራውያን፡ ኣብ ከተማ ሎንዶን

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ንዕለት 11 መጋቢት 2018 ካብ ሰዓት ሓደ ድ.ቀ. ዝጅምር ሕዝባዊ ኣኼባ ክነካዪድ ስለዝኾና፡ ኣብዚ ኣኼባ`ዚ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

ኣብ`ዚ ኣኼባ`ዚ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ ዝገበርናዮ ሥራሓትን፡ ንዝመጽእ ሒዝናዮም ዘለና መደባትን፡ ከምኡ`ውን ህልው ኩንተታት ሕዝብናን ፖሊቲካ ሃገናን ክንድህስስ ኢና። ብተወሳኺ ድማ ሥነፍልጠታዊ ኣስተምህሮታት ዝህቡና ክልተ ምሁራን ሰባት፥ ኣቶ ዩሱፍ መሓመድ ብርሃንን ኣቶ ተስፋይ ገብረሚካኤልን ክህልዉና እዮም። ኣብዚ ናይ ሓድነት ኣኼባ፥ ብዙሓት ኤርትራውያን፥ ካብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብና፥ ንኽትሳተፉ ብትሕትና ንዕድም።

ኩላትና ከም እንፈልጦ፥ እዚ ሎሚ አብ ሃገርና ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ አደራዕ፥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሕዝቢ ኤርትራ፥ ኣብ ዘሎ ይሃሉ ብሓቂ መሪሩዎ ኢዩ ዘሎ። ሕዝብና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይጠፍእ ኣሎ። ሃገርና ሕዝቢ ዘይብላ መሬት ትኸውን አላ። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ከምዘለዎ እንተቐጺሉ ድማ፥ ኣብ ምንታይ ከምዝድምደም ብሩህ እዩ። ኣጸቢቕና እንተ ሓሲብናዮ ድማ፥ ኣብ ሕልናና ናይ ኣፈርክቡ ደወል ይቓጭል ኣሎ።

ነዚ ኣንጠጥዩና ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ሓደጋ፥ ክንብድሃሉ እንኽእል: ዘየወላውል መገዲ ሓቢርካ ምዝታይን ንናይ ሓባር ሽግር ናይ ሓባር ፍታሕ ምምጻእ ጥራሕ እዩ። ኩላትና ኤርትራውያን፥ ብዘይ ወዓል ሕደር፥ ተኣኪብና፥ እሂን ምሂን ምባል የድልየና ኣሎ። እዚ ንምስላጥ ኮሚቴ ሓድነት ኤትራውያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ ቀጻሊ ሕዝባዊ ኣኼባታት እንዳ እካየድና ኣብ ሞንጎና ምትእምማንን ምርድዳእን ክፍጠር ንሠርሕ ኣሎና።

ኩልኻትኩም ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንእትፈልጡዎም ሰባት ክትዕድሙን; ክትሳተፉን፡ እጃምኩም ከበርክቱን፥ ንኹሉ ኤርትራዊ ብኽብሪ ንዕድም። እዚ ጉዳይ ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ፡ ዓዳማይን ተዓዳማይን የብልናን። እዚ አኼባዚ ዕላምኡ ንኽወቅዕ ንእትገብሩዎ አበርክቶ ኣቐዲምና ነመስግነኩም።

ኣሕዋትኩም

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ

ዕለት፥ 11 መጋቢት 2018: ሰዓት 1:00 ድ. ቀ. ይጀሚር

ኣድራሻ፥ Initiatives of Change, 24 Greencoat Place, London, SW1P 1RD ዝቐረበ ባቡር ጣብያ፥ ቪክቶሪያ (Nearest tube station: Victoria Station) http://www.greencoatplace.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *