ዳሓን ኩን ኽቡር ሓርበኛ ተቃልሳይ ኣቶ ኣብርሃም ነጋሲ

መርድእ

ዳሓን ኩን ኽቡር ሓርበኛ ተቃልሳይ ኣቶ ኣብርሃም ነጋሲ

እግዚኣቢሄር ኢዱ ኣንጺፉ ተቐቢሉ ኣብ ቦታ ገነቱ የእትኻ ንስድራኻን ብዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ንኽሎም መቕርብካን ናይ ቃልሲ ብጾትካን ድማ ጽንዓት ይሃብ :ንህዝቢ ኤርትራ ሓራ ንምውጻእ መዋእልካ ዝተቓለስካሉ ክሳብ ነርክበካ ኢድና ከይ ሃብና ብጽንዓት ከም ንቕጽሎ መብጻዓ ይኹነና ቅሰን ጅግና ሓርበኛ ኣቦ ቃልሲ ኣቶ ኣብርሃ ነጋሲ ብኣካል ድኣ ተፈለየና እምነር ብመንፈስካን ዕላማኻን ግን ኣይተፈለኻናን ። ካብ ገብሪሂወት (ኣቡዓሸራ) ናይ ፍትሓትን ቀብርን ዝግበረሉ ንሶኑይ ክኸውንዩ ቦታ መሕዘን ቦታ ፍትሓት ዝግበረሉን በታ ናይ ቀብርን ዝግበረሉ ኣድራሻ ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ ከነስዕበልኩም ኢና…..

ካብ ገብሪሂወት (ኣቡዓሸራ) 30 ጥሪ 2018 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *