ተዘክሮታት ስውእ ብጻይ ኣብራሃም ነጋሲ፡

ሐርበኛ ስዉእ ኣብራሃም ነጋሲ።

Image may contain: 1 person, standing, ocean, beard, sunglasses and water

ተዘክሮታት ስውእ ብጻይ ኣብራሃም ነጋሲ፡

-ቅድሚ ሜዳ ምውጽኡ ምስ ስውእ ሓድሽ ወልደገርግስ እንዳተራኸበ ገለ ንእስ ዝበለ ስርሒታት እንዳ ፈጸመ ከሎ ፡ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ብዙሕ ጸገማት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽም ዝነበረ ፡ንኽቅተል ምስ ተመደበ፡ ኣብራሃም ክተዓራረኾ፣ ሓላፍነት ስለዝተዋህቦ መጽናዕቱ ወዲኡ፡ ናብ፡ ፍጻሜ ዝውሰደሉ ቦታ፡ ተቛጸሩ፡ ኣብ ቦታ ምስ በጽሑ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ፡ ስጉምቲ ተወስደ’ሞ፡ ኣጋጣሚ፡ እቲ ዝተቀትለ፡ ከይሞተ ስለዝረድእዎ፡ ቀታልየይ ኣብርሃም ነጋሲ እዩ ስለ ዝበለ፡ ኣብረሃም ካብ ተሓቢእሉ ዝነበረ ቦታ ወጺኡ ንሜዳ ተሰለፈ።

1974-1976= ጥምጥም ምስ ጸረ-ገድሊ ዝሰርሖ ታሪኻዊ ጅግንነት።

— ጸረ ገድሊ ክቀትሉዎ 4 ካሚን ወይ ቃጻ ዘፍሸለ

—ባንኪ ደቀምሓረ ብምጽናዕ ፣ዝነበረ ገንዘብ ንብረት ስውራ ዝገበረ።

–ስርሒታት ከተማ ኣስመራ ፌዳይን ኮይኑ ዝሰርሐ፣

— ኮርስ ጸጥታ ኣብ ሜዳ ብምውሳድ ፡ ናይ ምምሕዳር ጋሽ ሓላፊ ጸጥታ ኮይኑ ክሳብ ንሱዳን ንኣቱ ዘመሓድር ዝነበረ ብጻይ እዩ።

ኣብራሃም፡ መትከላዊ ዕላማታት ተጎዝጊዙ ዝኸይድ፡ ንጉዕዞ ቃልሲ ብምሉእ ዓቕሙ ዝሰርሕ፡ ቐቢጸ ተስፋ ዘየርኢ፡ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ፡ ዝኸይድ መስርሕ ብወድዕነት እምበር፡ ብስምዒት ዘይግምግም። ንጸላኢኡ ብልክዕ ዝግምግ። ንመኻይዱ ውን ፈትየዮ ኢሉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዘይንእድ ብጻይ እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ኣብ ጉባኤታቱ

ዝወሰኖ ውሳኔ፡ ኣኽቢሩ፡ ምስ ዝሰርሕ፣ ጥራሕ እዩ ክዕወት ዝኽእል ይብል።

ከምኡ’ውን፡ ሕቶና፡ ሃገርን ህዝብ ንምድሓን ሓኒንና ንስራሕ እንዳበለ ሓሊፉ።

መንግስተ ሰማይ የዋርሶ።።

ሚኪኤል በየነ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *