ጥዑም ለይቲ ሕደር ዘይበሎ ህዝቢ ኣለና፡

Image may contain: 1 person, suit

ጥዑም ለይቲ ሕደር
ዘይበሎ ህዝቢ ኣለና፡
ዓድና ዓዲ ስቓይ ዓዲ ለቕሶ፡እሱራትና ባኣሽሓት ብሕፍሶ፣እምበኣር ካብ ደለይቲ ለውጢ ፍታሕ ዝጽበ ህዝቢ ኣለና፣እዚ ኣጸቢቕና እንፈልጦ ሓቂ እዩ።
ኣብ ሃገርና ኣሰርትን ቀተልትን ከለዉ ድቃስ የለን። እቲ በበይኑ ኩዳን ጣቕዒትን ደለይቲ ፍትሒ ክሰምር ካብ ምሕሳብ ዓዲ ኣይወዓልናን፣ለውጢ ደኣ ንደሊ ኰንና እምበር ፡በየናይ መንግድስ ሓርቢቱና እዩ፣ ብኢትዮጵያ ዘለዉ ካልእ ይብሉ፡ብሱዳን ማእከላይ ምብራቕ ዘልዉ፡ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዘለዉ ካልእ ይብሉ፣ነዚ ምብህሃል ኣብ ሓደ ምምጻእ፡ፍርቂ መንገዲ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ እዩ፣እንተኾነ ኣይጻሓፎን ኣምላኽ ዶኾን ይኸውን፣እንታይ ደኣ ብኸመይ ኣብ ዓወት ከም ንበጽሕ ብክልሰ ሓሳብ ጨቢጥናዮ ኣለና፡ ግብሪ ግን ነሲሕካ እንተዘይኣቲኻያ ኣዝያ ርሕቕቲ እያ። ነቲ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ሂወትን ንብረትን ስደትን ክሳራ ኣሰኪሙና ዘሎ ስርዓት ፖለቲካዊ ድንዕታ እሞ ኣብ ዲያስፖራ ሓንቲ እኳ ኣይገብሮን እዩ። ንገበነኛታት ቀተልቲ ብሓይሊ ብረት ጥራይ ኢኻ ከተምበርክኾም ትኽእል፣ እንተዘየሎ ከም ወትሩ ክቐምደካ እዩ።
እቲ በበይኑ ጣቕዒትን ኩዳን ከሎ እሞ እንታይ ይገበር፣ ኩናማ ዓጢቓ፡ሳሆ ዓጢቓ፡ ዓፋር ዓጢቓ፡ ድሕነት ዓጢቓ ወዘተ ትርጉም ዝተሳእኖ ኣገባብ ቃልሲ፣ ክምክታ ኣይክእላ፡ ሰሚረን ክሰርሓ ኣይክእላ፣ ዋናታተን ወያኔ ብምዃኖም ኣብሩኻ እንተተባሂለን የብሩኻ፡ ተስኣ ተባሂለን ይትስኣ፡ ስለዚ ብናተን ሃገራዊ መደብ ሓቢረን ክገብራ ዘይክእላ መጋበርያ ወያኔ እየን፣ ሰሙን መሳሪፍ እንተተኸሊአን ዝብትና እውን እየን። ኤርትራዊ ብናቱ ኤርትራዊ ኣጀንዳ ምስ ዝብገስ ህዝቢ እውን ይስዕቦ፣ ጎረባብቲ ተጸቢኻ ዝሰልጥ ሃገራዊ ዕማም የለን፣ ንሰን ከም መፈራርሒ ንስርዓት ኤርትራ ጅሆ ዝተታሕዛ፡ ብከፋፊልካ ግዛእ ዝተወደባ መብዝሕተአን ኣሳተፍቲ ዘይኮና ቀተልቲ ግዜን መናዋሕቲ ዕምሪ ስርዓት ህግደፍ ኢልካ ምሕላፈን ይሓይሽ።

ስለዚ ክመጽእ ዘለዎ ካልእ ካብ ብሄረይ ብሄርካ ናጻ ዝኾነ ንሕብረ ብሄራዊ ኣቃውማ ዝውክል ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ። ኣብ ገምገም ዘሎ ስርዓት ኤርትራ ደፊኡ ዘጽድፍ ሓይሊ ብመእንእሰያትን ብምኩራት ዝምራሕ ሰርሲሩ ክወጽእ ኣለዎ፣ ኢሰያስ ኣብ መንጎ ኲናትን ሰላምን ተቐርቂሩ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ መራሒ እዩ፣ ብዘይ ስምረትና ወትሩ ምስ ሰሓቐ እዩ። እሞ ኣሕዋት ደቂ ሃገር እቲ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ወገንና፡ ካብዚ በበይኑ ዕላማን ኣካይዳን፡ ወይ ካብ በበይኑ ጣቕዒትን ኩዳን ወጺእና ከነናግፎ ይግባኣና እዩ፣ ተበጊስና ዝብሉ ሓይልታት እንተልዮም እውን ብእውጅ ሰዓቡና ይበሉ፣ ሎሚ ወይ ንዑፋ ወይ ንወንጭፋ ክትከውን ኣለዋ እምበር፡ መግመግ እናበልካ ቃልሲ ኣይካየድን እዩ። ቃልሲ መሪሕን ተወፋይነት ዜጋታት ጥራይ እዩ ዝሓትት። እሞ ኣይንሕመቕ ካባና ዝጽበ ህዝቢ ከም ዘሎ ኣይንረስዕ ሓደራ።
ደለይቲ ፍትሒ ናብ ዓዲ
ገፋዕቲ ህዝቢ ናብ ፍርዲ
እዚክፍጸም’ዩ ብግዲ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *