ሰሚዕኩምዶ ዓወት ናይ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሃ ጋንዲ ደስ ይበልካ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ደስ ኢሉና።(Dr.Alganesh Fissaha Gandi is the winner)

እንቛዕ ሓጎሰኪ!

Congratulations on your achievements. You have made us all proud. Great job, keep it up.

ክብርቲ ሐፍትና ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሃ ኣብ ሂዋታ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ንህዝቢ ኤርትራ  መምዘኒ ኣይርከቦን ኢዩ።ዘርዚርካውን ዝውዳእ ኣይኮነን።ኩሉ እቲ ሰናይ ተግባራታ ኣብ ዝኸበረ ናይ ታሪኽ መጻሕፍትን ሐወልቲ ክሰፍር ሙኻኑ ኣይንራጠርን ኢና።ኣልጋነሽ ኣደ ፍትሒ ኣደ ውጹዓትን ኢያ ስለዝኾነት ካኣ እነሆ ብህዝባ ኮሪዓ ተወዳዲራ ቀዳመይቲ ኮይና ወጺኣ። ህዝቢ ኤርትራ ሰሚዕካዶ እታ ንሲናይ ከይዳ ንደቅኻ ካብ ኣፍ እቶም በላዕቲ ሰብ በደዊን መንዚዓ ብውሕሉልን ጽፉፍን ኣገባብ ከመዘገላገለቶም፡እምበኣር እታ ሐየት ጓል ኤርትራስ ጅግንነታ ኣመስኪራ ምስ በደዊንን ሰሀራ ሲናይን ንመስዋእቲ ተወፊያ ናይ ወልቂ መነባብሮኣ ንድሕሪት ኣወንዚፋ ንህዝበይ ኢላ ዝተላዕለት ውፍይቲ ኣደ ኣላትና።ኩልና ኻኣ ንሕበነላን ነመስግናን፡ህዝቢ ኤርትራ ኣጆካ በይንኻ ኣይኮንካን ንዝጠፉኡ ደቅኻ ትሐቁፍን ትሕብሕብን ከይደቀሰት ትሐደር ጅግና ካምዝወለድካ ከነበስረካ ንፈቱ።

ዶክተር ኣልጋነሽ ነቲ ግብረሰናይ ግብርኺ እናሞገስና ኣብ ስራሕኺ ኣሳልጦ ንምነየልኪ።

እንቛዕ ሓጎሰና ናይ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰኣናዮ እልልታ ኣስሚዕክና፡

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *