ኣቦወንበር ህዝባዊ ግን ባር ነበር ኣቶ ሮሞዳን ማሓመኑር ናይ ገዛ ኡሱር ኮይኑ  1/6/2015

ኣቦወንበር ህዝባዊ ግብባር ነበር ኣቶ ሮሞዳን ማሓመኑር ናይ ገዛ ኡሱር ኮይኑ

ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ሮሞዳን ማሓመኑር እሰያስ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ናብውድቀት ዝዓይነቱ ዕልቅልቅ ሓንሳብ ደቂ 60 ናብ ተዓሊም ክትወርዱ ኣለኩም እንተዘይ ወሪድኩም መሻርፍ ንስድራቤትኩም ኣይክዋሃቡን እዮም እንዳበለ ሃገር ብምልእታ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጊዜ ክትነብርን ኣይክትነብርን በጺሓቶ ዘላ ጊዜ ኤሪትራን ህዝባን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ተበጺሕዎ ዘሎ ዘበን ኣቦወንበር ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ሮሞዳን ማሓመኑር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብትብዓት ሃገርን ህዝብን ኣብቲ ናይ መወዳእታ በጺሑ ስለ ዘሎ ቅድሚ ዝኮነ ይኩን ኩነት ንእሰያስ ሃገር ክትመርሓ ስለ ዘይከኣልካ ብዝቀልጠፈ ሪዛይን ክትገብር ኣለካ ኢልዎ።

ድሕርዚ ኣቦወንበር ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ሮሞዳን ማሓመኑር ካብ ገዛ ንከይወጽእ ብጸትታ ናይ ኢሰያስ ገዛ ናይ ሮሞዳን ብሓለዋ ተከቢቡ ኣሎ፡ እዚከኣኒ ቅድሚ ሱግምቲ ምውሳዱ ሰባት ወዲብሉ ከይከውን ገጀፍቲ መጽናዕትታት የካይድ ኣሎ፡ ንጊዚኡ ግን ናይ ገዛ እስረኛ (house prison) ኮይኑ ንክጸንሕ ብፍላይ ከኣ ኣብቶም ላዕሎዎት መሪሕነት ህ ግ ደ ፍ ከኣኒ ናይዚ ሰሙን እዚ ኣዛራቢ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ፡ ብተወሳኪ ሓቢሪታ ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ንዒማሮ ከኣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲዎ ኣሎ።

http://gereger.com/data/media/62BbZV.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *