እስከ ንትዓዘብ ከባብና እዚ ሽፉን ዓለም ውሽጡ ዘይተፈልጠ …ብርሃነ ተስፋይ . ኢ ሃገር ጀርመን. 12/17/2014

እስከ ንትዓዘብ ከባብና
እዚ ሽፉን ዓለም ውሽጡ ዘይተፈልጠ
ከምዓባስ ትም ኢሉ ከይዛረብ ዘስቀጠ
ምስ“ዚ ኩሉ ጉደ ምስቲ ገዚፍ ዕላጁ
ምስ ኩሉ ገበኑ ምስቲ ሓንጀመንጁ
ጥዑምን ምቁርን መታለሊ አዋጁ
ብዯገ ዘብለጭልጭ ንውሽጡ ገዱፉ
ናይዛ ዓለም ፍርዱ ኾይኑዎ ድዩ ማሲኑ
ወይስ ጥርዓን ድቂ ሰባት“ዩ ሰማዒ ሲኢኑ
አለው ቡዙሓት ሕማቃት ኪኢላታት ዝመስሉ
ንቡዙሓት ጥዑያት ለኪሞም ዝዓንው
ውሽጥም ዘይተፈልጠ ናይ ተንኮል ገዋኑ
ንክፍአት ዯቂ ሰባት ወትሩ ዘጋንኑ
ጉዶም ዘይተፈልጠ ውሩቃት ብዯገ
በዛ ተቀያያሪት ዓለም ክንዯይ“ዩ ዘይጋገ
ምልኪ ሓይሊ ተቆጺሩ ክንዯይ ንብረት ዘይተገበተ
ስልጣን ንምብሓት ኣንታይ ዘይግበረ
ሬሳ ቀረንቀራ ናይ አስኬረን መቃብር
ክቡር መሰል ኮይኑ ንቡዙሓት ዝጥብር
ቡዙሓት ዘጥፈኤ ብብልሓት ብምስጢር
ንሓሳብ የታልል ንኣእሙሮ ዝቅይር
ብማዕዶ ክትርእዮ ከምኒ ማዕድነ ወርቂ
ኣብ ጌጋ የውድቅ ብናይ ትምኒት ቀብጢ
ብውሽጡ ባዶእኾ“ዩ ዘየብሉ ሓቂ
ክፈእ ዝዕጣቁ ነውርም መስተናዓቂ
ኣለው ወራዙ ናይ ማዕዶ ናይ ጊዜ ውሩያት
ብአፎም ጥቁዋት ብተግባር ግዕዙያት
በጀኻ ኣንነት ዘይብሎም ብልሐት
ወትሩ ኣንቀድዓውቲ ናይ ታሪኽ ጉሓፋት
ውዲሴ ንምድላይ ወርትሩ ዝብሉ ቁሊሕ-ምሊሕ
ክፍአቶም ግን ብዙሕ“ዩ ብሓቂ ዘስኻሕኽሕ
ከምኡ“ውን አለው በላሕቲ ንምምሳል ገጾም ዘጸልምው
መሰረቶም ሑጻ ቀልጢፎም ዝዓንው
ምምብሃቅ ዝአመሎም ኣብ ትምኒት ዝነብሩ
ኣብ እዋን ሰላም ቀባጻት ዝመስሉ
ኣብ እዋን ክተት ድኽመታት ዝቆጽሩ ተንኮል ንምእላም ከይዯቀሱ ዝሓድሩ
ረዘንቲ ይመስሉ ውሽጦም ይመርሙሩ
ድሓር ምስተፈልጡ አዚዮም ከይሓፍሩ
መድረኽ ከየርክቦም ጥርሖም ከይኾኑ
ክንዯይ`ውን ጠማማት ሃኻያት ኣለው
ብሙኡዝ ቃላቶም ልቢ ሰብ ዘቅልቡ
ከም ዓበይቲ ሰባት ጭሕሞም ዘጻዕድው
መኸርቲ ይመስሉ ከፍሩሱ ዝሓድሩ
ንወጽዓ ንቃለስ ካብ ናይ ሰብ ኢድ ጨካን
እቲ ክቡር ዕላማ ኣይትንከፍን“ዩ ድሓን
ነስተውዕል ንጠርነፍ ነጻሪ ገበና
ኤርትራ ነድሕና ምስሕሓብ ገድፍና
ሓበን ክስምዓ ክብርቲ ሃገርና
እንተኮነ ኣለው ጎየይቲ ናብቲ ሓድሽ ህንጻ ውሻጠ
ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ብፍጹም ነይህንጠ
ዕላሙኡን ተግባሩን ኩሉ ከየፍለጠ
ወርቂ ይኩን ኩሉ ዘብለጭልጭ ከቶ ይትረፈኒ
ቅሳነት ምስ ሓርነት እዩ ዘህርፈኒ
ሓድነት ጥርናፈ ምስ መሰል እዩ ዘብህገኒ
ድሞክራስያ ምስ ምዕባሌ እዩ ዘኩርዓኒ
ህዝቢ ካብ ወሰነ ናይ መጻኢ ሃሙ
ካብ ነዊሕ እንካብ መረጸ ኽዕዘብ ሳዕቤኑ
ስጋብ ፍጹም ዓወት ነይፍለ ካብ ጎድኑ
ዕጥቀይ ነይፈትሕ ብወይጦታት ጉሓላሉ
ታሪኽ ነባሪ“ዩ አይምሰልኩም ከምኡ
ታሪኽ ክብረት“ዩ ኣብ ኤእዋኑ
ኤርትራ ሃገርና ብተስፋ ዘይቆርጹ ዯቃ ክትድበስ እያ
ብርሃነ ተስፋይ . ኢ
ሃገር ጀርመን

 

http://gereger.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *