ዓላማን ፡ ውጽኢትን  ናይ ህግደፋውያን ፈስቲቫል ከተማ ሲያትልን፡ ከባቢኣን። 

Image result for eritrean elf flag

ዓላማ ናይ’ቲ ብዕለት 11-ክሳዕ ዕለት 13 ነሓሴ 2017፡  ኣብ ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን ዝተኻየደ ናይ ህግደፋውያን ፈስቲቫል፡ ብዝተፈላለየ ድፍኢትን፡ ምፍርራሕን ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን፡ ኣብ’ቲ ፕሮግራም ብብዝሒ ብምስታፍ፡ ናይ ቪድዮ ስእልታት ኣልዒልካ፡ ንኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብናን፡ ንመላእ ህዝቢ ዓለምን ፡ መንግስታዊ  ስርዓት  ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ፡ ምሉእ ደገፍ  ናይ ኣብ ኣመሪካን ካናዳን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ዘሎዎ ብሓሶት ኣእሚኑ፡ ዕድመ ናይ’ቲ መንግስታዊ ስርዓት ንምንዋሕ እዩ።
ነዚ ዓላማ’ዚ ንምሕያል ከኣ፡ ቲቪ ኤረ፡ ኣብ ናይ ሰኑይ፡ ናይ ኣስመራ ዕለታዊ ዜናኣ፡ ናይ ኤርትራውያን ፈስቲቫል፡ ከተማ ሲያትልን፡ ከባቢኣን፡ 15,000.00 ዝኣክል ኤርትራዊ ተሳቲፉዎ ክትብል፡ ብጸሊም ሓሶት ገሊጻቶ
ይኹን እምበር ብናትና ግምት፡ ምስ ኩሎም ቆልዑት ደሚርካ፡ ካብ 900.00 ዘይብዝሕ ህዝቢ እዩ ተሳቲፍዎ። ብዝተረፈ፡ ንተዓዛቢ ህዝቢ ንገድፎ ኣሎና?
ሓደ ክበርህ ዘለዎ ዓቢ ነጥቢ ግን፡ እዚ ብሙዚቃን፡ ጓይላን፡ ዳንኬራን ዝተዓብለለ ናይ ሓሶት ፈስቲቫል ብመደብ፡ ኣብ ግዜ’ቲ ብኦሮዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ዝኽበር በዓል “ጾመ ፍልሰታ” ብምውዓሉ ህግደፋውያን፡ ብዛዕባ ግህሰት ሃይማኖትን፡ ባህልን ኤርትራውያን ፈጺሙ ቅጭጭ ከምዘይብሎም ንህዝብና ብንጹር በሪሁሉ ኣሎ። እቲ ቤተ ክህነት ከኣ ነዝ’ ግህሰት ሃይማኖት፡ ክቃወሞን፡ ክኹንኖን ይግባእ?
ብዝሒ ቁጽሪ ናይ ተሳተፍቲ ብመንእሰያትን፡ ህጻናትን ዝተዓብለለ እዩ ኔሩ፡ ምኽንያቱ ከኣ  ኣብ’ዛ ግዜ’ዚኣ፡ ሰማንያን ሓሙሽተን (85%) ካብ ምኢቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝቕመጥ ኤርትራውያን ፡ንስርዓት ህግደፍ ኣይድግፎን
እዩ።  ብዙሓት ካብቶም ኣብ’ቲ ፈስቲቫል ዝተሳተፉ ኣካላት ህዝብና ከኣ፡ ብፖለቲካዊ  ጸቕጥን፡ ድፍኢትን፡ ናይ’ቲ ስርዓትን፡ ባህጊ ናይ’ቲ ባህላዊ ሙዚቃን፡ ከምኡ ኸኣ፡ ምስ ዝደልዩዎም ሰባት ንምርኻብን፡ ደኣ’ምበር፡ ንህግደፍ ንምድጋፍ ወይ ኣብኡ፡ እምነት ሃልዩዎም፡ ከም ዘይኮነ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ስለ’ዚ እቲ ብጉልባብ ፈስቲቫል ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ውዲት ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን፡ ንህግድፋውያን ዘምጽኦ ጠቕሚ የለን።
ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን፡ ደሞክራሲን፡

ተቐማጦ ከተማ ሲያትልን፡ ከባቢኣን።

የቕንየልና

ተመክሮይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር“፡ ብሓው የማነ ተኽለገርግሽ፡Announcement Yemane Teklegergish will be held seminar at kolin on16/09/2017.

ተመክሮይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር“፡

ብሓው የማነ ተኽለገርግሽ፡ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ

ፖለቲካዊ ዘተ ምስ ህዝቢ ኣብ ከተማ ኮለን (Köln)።

ዝኸበርኩምን/ክንን ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ሃገር፡ ደለይቲ ለውጢ ንደሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ …! እምባኣር‘ከስ፡ ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ NRW ንቀዳም ዕለት 16. 09. 2017. ዓ.ም.ፈ.፡ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሰሚናር ኣዳልዩ ኣሎ። ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ NRW፡ ነዚ ፖለቲካዊ ሰሚናር ከዳሉ፣ ህዝቢ ክዕድም፣ ዘገደዶ ምኽንያት፡ ብኽቡር ሓው የማነ ተኽለገርግሽ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሰሚናር ንህዝቢ NRW ከአንግድ ተዳሊዩ ስለዘሎ እዩ። ሓው የማነ፡ ኣብዛ ዘለናያ ዓመት፡ 2017ዓ.ም.ፈ. „ተመክሮይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር፡ ቀዳማይ ክፋል፡ ሳሕል ወፊርና እንታይ ኣምጺእና“ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘለት መጽሓፍ ዝጻሓፈ ወዲ ሃገር ምዃኑ፡ ዳርጋ ዝበዛሕና ኣብ NRW እንቅመጥ ደቂ ሃገር፡ በጺሕናዩ ዘሎና ሓቂ እዩ። ሓው የማነ፡ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ን-ምብራህን፡ ዘቅረቦ ሓሳብ ኣብ ውሽጣ ን-ምክልኻልን፡ ኣብ ወርሒ 06. 2017 ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣመሪካ ዕዶት ኣካይዱ እዩ። ንሕና ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እውን፡ ንከም ባዓል የማነ ዝኣመሰሉ፡ መጽሓፍቲ ብምውጻእ፡ ኣብ ምቅላዕ ውልቀ-መላኺ ሃገርና ዝርኸቡ፡ ዛጊት፡ ከምቲ ዝበዝሔ ኤርትራዊ፡ ስርዓት ወልቀ-መላኺ ሃገርና ታኣልዩ፡ ብድሞክራሲያዊ ስርዓት ክትካእ፣ ፍትሒ ክነግስ፣ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሕጊ መሰረታዊ ሰብኣ መሰላት ደቂ ሃገር ክረጋገጽ፣ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ረኺቡ፣ ንዕብየትን ብልጽግናን ሃገሩ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ክኸውን፣ ዘይሕለል ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ደቂ ሃገር፡ ዓድምካ ህዝቢ ምእንጋድ ሓላፍነትና ስለዝኾነ፡ እነሆ ሕጂ ንሓው የማነ ኣብዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቂሰን ዘለዋ ኣርእስቲ ምስ ህዝቢ ክዛተ ተዳሊዩ ከምዘሎ ንሕብር።

1. ሓፈሻዊ መግለጺ ናብራ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓን ኣታኣላልያን ስርዓት ውልቀ-መላኺ ሃገርና።

2. ኣፈታትሓ ናይዚ ሽግር እዚ፣ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ውልቀ-መላኺ፣ ከመይ ይመሰል፡ ኣለዎ …?

3. ነዛ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሳ ዘላ መጽሓፍ ዘንበባ ወዲ ሃገር እንተዳኣ ሃሊዩ ኮይኑ፡ እሞ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ምርኩስ ብምግባር፡ ክሓትት ንዝደሊ ዜጋ፡ ክቡር ሓው የማነ ተኽለገርግሽ፡ መልሲ ክህብ ፍቓደኛ ምዃኑ፡ ንሕብር።

ካብኡ ዝተረፈ፡ እዚ ፖለቲካዊ ሰሚናር ዝግበረሉ ማዓልት፣ ዝጅምረሉ ሳዓት፡ ዝግበረሉ ቦታ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

► ማዓልቲ፤ ቀዳም ዕለት 16. 09. 2017ዓ.ም.ፈ.፤

► ግዜ፤ ሳዓት 15፡00 ድሕሪ ቀትሪ ይጅምር።

► ኣድራሻ፤ Alte Feuerwache Köln

► ሽም ጽርግያ፤ Melchiorstr. 3   [(► 2. Etage)]

► D – 50670 Köln …፤ [መታሓሳሰቢ ነቶም ብ-ባቡር ትመጽኡ፤ ብ-S-Bahn እንተዃንኩም፡ ኣብ ሃንዛ-ሪንግ (Hansaring): ብቑጽሪ 15 እንተመጺእኩም ካኣ፡ ኤበርት-ፕላትስ (Ebertplatz) ትወርዱ። ኣብቲ ከባቢ ሓቲትኩም ንሰባት ክትረኽብዎ፡ ኣሸጋሪ ኣይኮነን።]

ብዳሓን ምጽኡ/ኣ።

ካብ ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ NRW

መደበር Köln: 12. 08. 2017.

Europe’s migrant crisis isn’t going away, but it is changing

ዋሕዚ ስደተኛታት ኣፍሪቃ መዓልቲ መዓልቲ እናኸፍኤ ይኸይድ እሎ።ዘሕዝንን ዘተሓሳስብን ነገር አዩ ኣፍሪቃ ብዘይ ህዝባ ጽባሕ ወዲ መን ኢዩ ኽነብራ።እዚ ኩሉ ጥፋኣትን ህልቂትን እቶም ዲክታቶራት መራሕቲ ንበይኖም ዝገብሩዎ ዘለዉ ኮይኑ ኣይስመዓንን ብድሕሪት ዘተባብዑ ሰባት ኣለዉ።

A member of the Libyan coast guard stands on a boat after picking up migrants off of the town of Zawiyah, 45 kilometres west of the capital Tripoli, in June 2017.

www.cnn.com/2017/08/17/europe/mediterranean-migrant-crisis-2017/index.html

ህዝባዊ ጻዊዕት ንጽንብል መዓልቲ ሓርበኛታት 2017

Map of 4799 Shattuck Ave, Oakland, CA 94609

ህዝባዊ ጻዊዕት

ንጽንብል መዓልቲ ሓርበኛታት 2017

ንኹልኹም ግዱሳት ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ ኣርያ

ኩሉ ኤርትራዊ መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ክህልወና ይግባእ እንዳበለ ብውልቀ ኮነ ብእኩብ ክዘራረብ ዓመታት ሓሊፉ። እሞ ሓንቲ መዓልቲ ፈሊና ዘይነብዕል ምስተባህለ ወርሒ ነሓሰ ብታሪኻ ብቕዕቲ ክትከውን ትኽእልያ ዝብል ርእይቶ ምስቀረበ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ነብዕላ ብድሕሪኡ ካብኡ ዝሓሸ ዕለት እንተተደለየ ክቕየር ይከኣል።

መዓልቲ ነጻነት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ወዘተ…..ክበዓል ጸኒሑ ግን ሓርበኛታት እንዝክረሉን እነመስግነሉን ፍሉይ ወግዓዊ ‘’መዓልቲ ሓርበኛታት’’ የብልናን። ታሪኽ ህዝባዊ ቃልስናን ኤርትራዊ ሓርበኝነትን ተዓቂቡ ናብ ውሉድ ወለዶ ከነሰጋግርን ብዕቱብ ክንሰርሓሉን ግቡእዩ። ኣብ እዋን ተጋድሎ ግቡኦም ዝፈጸሙ ከምኡውን ንሉዕላውነትና ከውሕሱ ግቡኦም ዝገብሩ ዘለዉን ኩሎም ሓርበኛታት ኣዕኑድ ናጽነትና ኢዮም ኢልና ንኣምን። ሞሳ ድማ ይግብኦም። ስሞም ድማ ካብ ውሉድ ወለዶ ብኽብሪ እንዳተዘከረ ክነብርዩ።

በዚ ምኽንይትዚ ምሳና ሓቢርኩም ናይዛ ክብርቲ ዕለት ተሳተፍቲ ክትኾኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ከተካፍልዎ እትደልዩ ታሪኻዊ ሰነዳት ሒዝኩም ክትመጹ ከምኡውን ተሞክሮኹም ከተካፍሉን ንምሕጸን።

ዕለት።- ቀዳም 8-19-17

ቦታ።- 4799 Shattuck Ave. Oakland CA, 94609

ሰዓት።- 2፡00pm – 5:00pm

ብደሓን ምጹ